Internationaal kennis uitwisselen op aids-conferentie

Nieuws

donderdag 19 juli 2018Volgende week is er van 23 tot 27 juli 2018 een Internationale Aids Conferentie in Amsterdam, waarop ook de Engelse prins Harry een van de gasten is. Kerk in Actie heeft enkele partnerorganisaties uitgenodigd om hier aan deel te nemen. In het weekend dat daaraan vooraf gaat organiseert de Wereldraad van Kerken een Interfaith Pre-Conference (21 en 22 juli 2018). Voor organisaties die bezig zijn met de bestrijding van hiv/aids is het een geweldige mogelijkheid om nieuwe inspiratie en kennis op te doen, en ervaringen uit te wisselen met anderen, die ieder in hun eigen land met hiv/aids bezig zijn. Wie heeft Kerk in Actie onder andere uitgenodigd en wat speelt er binnen kerken op dit terrein?

Welke partners zijn aanwezig?

Samuel Byiringiro uit Rwanda (Mwana Ukundwa)
Dominee Samuel Byiringiro is directeur van Stichting Mwana Ukundwa (AMU), een organisatie die zich inzet voor straatkinderen, weeskinderen en alleenstaande moeders met hiv/aids-infectie. Mwana Ukundwa zoekt pleeggezinnen voor kinderen in Rwanda. Ook regelt de organisatie onderwijs voor deze kinderen. Kinderen die zelf met het hiv-virus besmet zijn krijgen extra zorg en ondersteuning. Samen met de kerken en scholen organiseert AMU bewustwordingscampagnes rond hiv/aids en landbouwvoorlichting.

Josephine Mkandawire uit Zambia (CCZ)
Josephine Mkandawire werkt bij de Zambiaanse Raad van Kerken (CCZ), die campagne voeren tegen (huiselijk) geweld tegen vrouwen. Dat komt nog vaak voor in Zambia. Mevrouw Mkandawire vraagt Zambiaanse kerken om vrouwen met hiv of aids te accepteren en te ondersteunen. En ook kinderen die op jonge leeftijd al voor hun broertjes en zusjes moeten zorgen, omdat beide ouders overleden zijn.

Flora Sainyakit uit Papoea (Indonesië)
Flora Sainyakit werkt als adviseur bij de kleine organisatie Kinaonak in Mulia, in het hoogland van Papoea. Ze coördineert de samenwerking en uitwisseling tussen het vrouwencentrum P3W en Walihole, een hiv/aids-kliniek. In die kliniek kan verplegend personeel een cursus volgen hoe ze aids-patiënten moeten behandelen. De drie organisaties werken samen in een gezondheidsprogramma, dat Kerk in Actie ondersteunt. Ze geven voorlichting over gezonde voeding (P3W) en voorlichting over hiv/aids (P3W en Kinaonak) en begeleiden en zorgen voor aids-patiënten (Kinaonak en Walihole).

Interreligieuze pre-conferentie
In het weekend voorafgaande aan de Internationale Aids Conferentie organiseert de Wereldraad van Kerken in samenwerking met religieuze en niet-religieuze partners, haar tweejaarlijkse internationale Hiv & aids conferentie op 21 en 22 juli 2018. Het is juist ook belangrijk dat er binnen kerken gesproken wordt over seksualtiteit en over hiv/aids. Binnen kerken is dit namelijk nog vaak een beladen onderwerp. Bekijk hun flyer.

Welke thema's spelen kerkelijk rond hiv/aids?

Voorbehoedsmiddelen voor jongeren lastig bespreekbaar
Omdat aids het immuunsysteem aantast, sterven veel mensen aan andere ziektes. Daardoor is het makkelijk om er niet over te praten. In kerken die seks voor het huwelijk veroordelen en is het gebruik van voorbehoudsmiddelen een lastig bespreekbaar onderwerp met jongeren. Als mensen zich niet goed beschermen, niet goed voorgelicht worden en over hun ziekte zwijgen, kan het hiv-virus zich makkelijk verspreiden.

Vrouwen en jonge meisjes kwetsbaar
Ook zijn vrouwen kwetsbaar voor seksueel geweld binnen en buiten het huwelijk, als mannen zwijgen over hun hiv-besmetting of als mannen vrouwen dwingen om zonder condoom te vrijen. Arme jonge meisjes worden soms als minderjarigen al uitgehuwelijkt aan volwassen mannen. Zij lopen momenteel de meeste kans op besmetting met het hiv-virus, wat ook weer grote gevolgen heeft voor hun toekomstige gezinnen.

Niemand buitensluiten, zorg voor elkaar
Jezus leerde ons om niemand buiten te sluiten en voor elkaar te zorgen. In veel kerken worden mensen met hiv/aids nog met argwaan bekeken vanwege "zondige gedrag" en vanwege de (onterechte) angst voor besmetting. Daarom besteden ook partners van Kerk in Actie veel aandacht aan de zorg van kerken voor mensen met hiv/aids via lotgenotengroepen, maatjesprojecten, hulp om medicijnen in te nemen, gezond te eten en ondanks ziekte toch een inkomen te verdienen. Een bijzondere groep vormen de ouderloze gezinnen. Kinderen die aan het hoofd van het gezin staan, omdat hun ouders aan aids zijn overleden. Waar in veel gevallen opa's en oma's of andere familieleden naar hen omkeken, leiden zij een eenzaam bestaan als families zelf te verzwakt zijn om die zorg nog te kunnen opbrengen.

Kennis delen vanuit geloofsperspectief
Het is juist van groot belang dat ook in kerken openlijk over seksualteit en de bestrijding van hiv/aids gesproken wordt. Daarnaast ook dat mensen met hiv/aids niet buitengesloten worden, maar juist met zorg omgeven. Op de conferentie van de kerken komen mensen vanuit de hele wereld en met verschillende religieuze achtergronden samen. Het biedt een unieke gelegenheid om kennis en ervaringen te delen, juist ook vanuit geloofsperspectief. Er wordt vooral gekeken hoe religieuze leiders en groepen vóór 2030 aids als volksgezondheidsbedreiging kunnen uitroeien, met een speciale aandacht voor de meest kwetsbare groepen voor hiv-infectie, zoals migranten, kinderen, adolescenten, mensen met tuberculose- en HIV co-infectie en andere hard geraakte groepen.

0-0-0 in 2030 als doel
De Verenigde Naties hebben als doelt gesteld om de Drie Nullen te bereiken in 2030:

  • NUL nieuwe Hiv-nfecties,
  • NUL sterfgevallen door aids,
  • NUL stigma en discriminatie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de aidsconferenties op: www.aids2018.org en www.iacfaith.org.

 

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.