Jan (62) zat 5 jaar in de gevangenis: ¨Hoe ik een nieuw begin kon maken¨

Nieuws

vrijdag 15 maart 2019Vijf lange jaren bracht Jan de Vries (62) door in een Australische gevangenis. Een zware én eenzame tijd. In een tijdschrift las hij over het werk van Gevangenenzorg Nederland en stuurde hen een brief. Een intensieve briefwisseling volgde. Eenmaal terug in Nederland bleef die hulp doorgaan. Jan kon een nieuw begin maken.

Jan* is er niet trots op dat hij in de gevangenis zat, noemt zichzelf ‘naïef’: "Ik ben erin geluisd". Nam te goeder trouw een koffer mee van iemand, waarin drugs bleek te zitten. Op het vliegveld van Australië werd Jan opgepakt. Een periode in de gevangenis volgde. "Het was zwaar", vertelt Jan. "Je leeft in onzekerheid en daarbij speelde mijn gezondheid parten. Ik kreeg in die tijd twee keer een hartaanval en een beroerte." Een Australische gevangenis biedt geen privacy: samen met een celgenoot leef je op zes vierkante meter.

Briefwisseling
Via een tijdschrift las hij over Gevangenenzorg Nederland. Hij schreef hen een brief. "Briefwisseling gaat niet snel vanuit Australië", vertelt Jan. "Het duurt minimaal een maand voor je een antwoord terug hebt per post." Er ontstond een briefwisseling met een maatschappelijk werker van Gevangenenzorg. De tijd in de gevangenis werkte voor Jan helend: "Ik was zo ver van het pad af, uit mezelf was ik nooit naar God terug gekomen. Het was een heel moeilijke tijd, maar ik ben er sterker uit gekomen. God trok me weer naar Zich toe. Jezus was mijn enige houvast."

Morele steun
In oktober 2018 keerde Jan terug in Nederland. Gevangenenzorg regelde opvang op Schiphol. "Die mensen hebben bergen verzet voor me, ik had zelf niets meer." Jan verbleef een tijdje in de crisisopvang, maar bewoont inmiddels een kleine flat. De praktische kant werd geregeld door andere maatschappelijke organisaties, de morele steun door Gevangenenzorg. Jan: "Ik voel me een gelukkig mens zoals ik er nu bij zit. God zorgt iedere dag voor mij. Ik kon een nieuw begin maken" Iedere paar weken komt een vrijwilliger van Gevangenenzorg hem bezoeken. De twee hebben fijne gesprekken. "Hij is echt een klankbord", vertelt Jan. "We bespreken van alles, we bidden samen. Hij houdt me ook een spiegel voor. Het is echt een steun in mijn rug." Jan zou zelf in de toekomst ook wel vrijwilliger willen worden. "Dan kan ik tegen iemand zeggen: ik weet hoe je je voelt als de deur achter je wordt dichtgegooid."

Paasgroetenactie
Jaarlijks sturen duizenden mensen via Kerk in Actie een paasgroetenkaart die bestemd is voor gedetineerden en mensenrechtenactivisten in binnen- en buitenland. Zo´n paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt in een moeilijke tijd. Jan ontving in de Australische gevangenis ook paasgroeten per post: ¨Het was voor mij een grote steun, zo´n kaart van mensen die ik helemaal niet ken en zij mij niet. Ik kreeg daar geen bezoek en ook nauwelijks post. Zo´n kaart is dan gewoon een lichtpuntje.¨ Meer informatie over de Paasgroetenactie van Kerk in Actie.

Collecte in kerken
¨Verlaat de gevangenis en dan...¨ is een van de projecten die centraal staan in de 40dagentijdcampagne. Kerk in Actie steunt dit diaconale werk in Nederland, om (ex)gedetineerden nieuw perspectief te bieden, zodat zij na hun detentie een nieuw begin kunnen maken. Op zondag 17 maart wordt er in veel kerken gecollecteerd voor dit werk. Doet u mee?

 

* De naam Jan de Vries is gefingeerd. Echte naam van Jan is bekend bij de redactie van het Kerk in Actie magazine ¨Een nieuw begin¨, waarin dit artikel ook is gepubliceerd. U kunt het magazine ´Een nieuw begin´ gratis bestellen via deze link

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.