Kerken collecteren op zondag 10 maart voor kerken op Cuba. Doet u ook mee?

Nieuws

donderdag 7 maart 2019Zondag 10 maart a.s. wordt in veel kerken gecollecteerd voor het werk van de kerken in Cuba. Zij hebben onze steun nodig! Nu kerken in Cuba niet meer in zichzelf gekeerd zijn, groeien ze weer en willen kerk zijn in woord n daad! Door de verslechterende economische omstandigheden in het land neemt de armoede toe.

Daarmee groeit ook de diaconale taak van de kerk. Zo wil de kerk er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet goed voorbereid op deze groeiende taak. Er is dan ook een grote behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba daarom met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Zo kan o.a. thuishulp gegeven worden aan eenzame ouderen en huiswerkbegeleiding aan kinderen.

Diaconale taak 
Ds. Alison Infante Zamora, een jonge en bevlogen predikant, werkt samen met zijn vrouw Sarahí voor de Cubaanse kerk. Alison: “De economische crisis in Cuba maakt mensen wanhopig en moedeloos. Als kerk nemen we onze diaconale taak zeer serieus. We willen mensen écht helpen en dan vooral de meest kwetsbare groepen in de samenleving.¨ Jongeren uit de kerk bezoeken eenzame ouderen thuis, geven ze thuishulp en bidden met hen. Daarnaast krijgen kinderen o.a. begeleiding bij het maken van hun huiswerk.

Toegerust naar eigen gemeenten
Naast predikant is Alison ook docent aan het Christelijk Centrum voor Reflectie en Dialoog, partnerorganisatie van Kerk in Actie. Volgens Alison is het theologisch onderwijs wat er gegeven wordt, van groot belang.¨Cursisten uit het hele land en vanuit verschillende kerkelijke tradities wisselen kennis en ervaringen uit. Ze keren toegerust terug naar hun eigen gemeenten en kunnen daar het geleerde delen en in praktijk brengen.¨

Dankbaarheid staat voorop als ds. Alison het over het vele werk heeft wat hij en Sarahí mogen verrichten: ¨Wij zijn God dankbaar dat we op deze plaats en in deze tijd mogen werken aan Zijn koninkrijk. Ook zijn we erg dankbaar voor de solidariteit en steun die we krijgen uit Nederland via Kerk in Actie. We voelen ons echt gesteund in ons moeilijke werk.”

Ontmoet Ds. Alison in Nederland deze week!

Zondag 10 maart a.s., in de Voorjaarszendingsweek, wordt er in veel kerken gecollecteerd voor het zendingswerk van Kerk in Actie zoals op Cuba, zodat kerken in woord en daad kunnen getuigen. Ds. Alison is deze week in Nederland om te vertellen hoe kerken in Cuba een nieuw begin maken! Ontmoet hem nog op een van de onderstaande data (meer info):

  • Vr 8 maart: Rouveen
  • Za 9 maart: mee in actie met jongeren in Rouveen
  • Zo 10 maart: zondagsdienst in Nieuwerkerk a/d IJssel
  • Ma 11 maart: Best-Oirschot-de Beerzen

Vast mee voor een nieuw begin
De 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie staat in het teken van ¨Een nieuw begin¨. Jezus´ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start mogen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. Kerk in Actie is een vastenactie gestart om in de Veertigdagentijd extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en wereldwijd. Doet u ook mee? Met de Kerk in Actie vastenkaart bieden we u per week een nieuwe uitdaging. Op de kaart houdt u bij hoeveel tijd/geld u bespaart en wat u kunt inzetten om een nieuw begin te geven aan o.a. de kerken op Cuba. Meld u vandaag nog aan via www.kerkinactie.nl/vasten, ontvang de gratis actiekaart thuis en ga de uitdaging aan.

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.