De Koptische kerk in actie tegen armoede in Egypte

Blog

vrijdag 24 mei 2019Cokkie van ´t Leven, relatiebeheerder bij Kerk in Actie, reisde naar Egypte en maakte daar kennis met Bless, ontwikkelingsorganisatie van de Koptische Kerk én partner van Kerk in Actie. ´Binnen één dag al kijk ik heel anders naar het leven in Egypte. Beelden worden werkelijkheid, een verhaal van mensen. Het maakte enorme indruk op me.´

Thema Kerken staan op tegen armoede Armoede

Kopten vormen een grote minderheid in Egypte, met meer dan 15 miljoen gelovigen. Kopten leven net als andere Egyptenaren in grote getale onder de armoedegrens. Armoede en overbevolking zijn een nationaal probleem met als gevolg erg slecht onderwijs op staatsscholen, slechte toegang tot gezondheidszorg en weinig kansen op een goede toekomst voor jongeren.

Een eigen volk
´Kopten zijn zich bewust van hun geschiedenis, 2000 jaar vasthouden aan hun geloof, in een soms meer en soms minder vijandige omgeving. Etnisch zijn ze een eigen volk, gearabiseerd maar niet geïslamiseerd. Arabisch spreken als moedertaal en toch christen zijn, dat is moeilijk te accepteren in de Arabische wereld, omdat arabisering en islamisering in de regel hand in hand gaan,´ vertelt Cokkie. Kopten spreken dagelijks Arabisch, maar zij kennen nog steeds hun eigen Koptische taal en schrift, als taal van de liturgie.

Mannenmaatschappij
Cokkie: ´Egypte staat bekend als vrouwonvriendelijk. In deze mannenmaatschappij worden vrouwen relatief vaak met geweld geconfronteerd. Helaas worden er ook veel vrouwen besneden – een traditie die veel schade aanricht. Deze en andere woorden hoor ik van Egyptische vrouwen zelf, die proberen het tij te keren. Ik ben op bezoek bij Bless, partnerorganisatie van Kerk in Actie: 80 procent van het personeel daar is vrouw.´

Bless, partner van Kerk in Actie, is een grote charitatieve en ontwikkelingsorganisatie van de Koptische kerk en voor de Koptische gemeenschap. Bless werkt niet alleen voor Kopten als doelgroep, ook moslims zijn altijd welkom bij alle programma’s. ´Maar in de praktijk durven niet alle moslims binnen te lopen bij een Koptische organisatie,´ vertelt Cokkie, ´de meerderheid van de doelgroep is dus Koptisch.´

Gezamenlijke aanpak
Deze week start Bless een moslim-christelijke gezamenlijke aanpak voor wijkbewoners in de steden: tegen jeugdwerkloosheid. Het is een pilotprogramma dat uitgaat van de gedachte dat samenwerking de radicalisering van jongeren kan tegengaan. Een poging om aanslagen tegen de Koptische gemeenschap te voorkomen.

´In 2015 is Bisschop Yolios aangesteld als bisschop voor charitatieve zaken. Hij is een open en voorkomend mens, en is zichtbaar blij met ons gesprek. Hij onderstreept dat de steun van Kerk in Actie hem veel meer waard is dan alleen geld. Hij rekent op ons om professioneler te kunnen werken als organisatie, door capaciteitsversterking van zijn staf. Ik ben onder de indruk van de grootschaligheid en de methodische aanpak van armoedebestrijding door Bless.´

Kerk in Actie wil de Koptische kerk ondersteunen en daarmee de presentie van christenen in Egypte behouden,´ legt Cokkie uit, Kerk in Actie is zich terdege bewust dat andere christelijke gemeenschappen in het Midden Oosten het zwaar te verduren hebben op dit moment door oorlogen en migratie. Kopten zijn een boegbeeld in de regio en kunnen de andere christenen in het Midden Oosten steunen in hun lobby voor bestaansrecht en religieuze diversiteit.´

Onderwijs en micro-krediet
“Kijk,” legt de bisschop uit, “voortbestaan binnen Egypte? Het allerbelangrijkste is dat jongeren hier een goed leven kunnen opbouwen. En daarom is Bless zo concreet bezig met onderwijs en micro-krediet.” Te beginnen onder de allerarmsten. “Armoede is bij ons hét selectiecriterium”.

 

De Koptische kerk in actie tegen armoede in Egypte in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.