De Bijbel in China en wat doet Kerk in Actie?

Nieuws

donderdag 6 juni 2019Na een periode van repressie is sinds 1979 de kerk in China gegroeid met gemiddeld 10% per jaar. Sinds 2017 wordt het echter weer steeds moeilijker voor de kerk. Kerk in Actie probeert de kerk te ondersteunen door toegang tot de Bijbel te versterken, bij te dragen aan de theologische opleiding van voorgangers, en de kerk toe te rusten in diaconaat. Omdat de Pinkstercollecte van Kerk in Actie met name over de Bijbel zal gaan, besteden we daar in dit artikel de meeste aandacht aan.

Rol van de bijbel

Kerk in Actie is al lange tijd betrokken bij projecten in China die de toegang tot de bijbel versterken. Wat er ook gebeurt, het lezen van de Bijbel helpt gelovigen om stand te houden en sterk te worden en niet-gelovigen om God te leren kennen. Die rol heeft de Bijbel duidelijk gespeeld in de geschiedenis van de kerk van China. De Bijbel is voor Chinezen een soort sacrament waardoor God bij hen is en hen toespreekt. Ze nemen de Bijbel altijd mee naar hun kerkdiensten en bijeenkomsten. Ze spellen de Bijbel, leren hele verzen uit hun hoofd en lezen de Bijbel samen. De dominee vraagt soms om een heel Bijbelvers samen te lezen. De Bijbel neemt bijna een heilige plaats in bij veel Chinezen. Het is belangrijk dat mensen een Bijbel kunnen krijgen die goed, betaalbaar en begrijpelijk is.

Bijbelverkoop ingeperkt

In februari 2018 zijn er nieuwe religieuze wetten aangenomen. Voor een deel bestaan die uit oude wetten die nieuw leven worden ingeblazen en een einde maken aan de gedoogsituatie die was ontstaan. Maar voor een deel zijn ze ook nieuw en wordt het steeds moeilijker voor de kerk: de overheid wil de de kerk meer en meer reguleren, sinificeren en onder haar controle brengen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor de gelovigen, maar ook voor de Bijbel. Tot voor kort werd bijvoorbeeld gedoogd dat de Bijbel in (niet aan kerk gebonden) boekwinkels en bij webshops te krijgen was. Nu mogen alleen door de overheid geregistreerde kerken nog maar bijbels verkopen.

De inhoud van de Bijbel en sinificering

De Bijbel werd in de tijd van Mao gezien als behorend bij een vijandige godsdienst en uiteindelijk tijdens de culturele revolutie(1966-76) helemaal verboden. Alle kerken werden gesloten en alle christelijke bijeenkomsten verboden. Het bezitten van een Bijbel werd gezien als een criminele daad en de eigenaar werd streng bestraft als er bij hem/haar een Bijbel werd gevonden. Er werden zelfs razzia’s in de huizen van christenen gehouden om te proberen bijbels te vinden. Een Bijbel was een zeer kostbaar bezit. Het sneed de christenen door de ziel als hun Bijbel werd gevonden, vertrapt, besmeurd en/of verbrand. Veel christenen hebben in die tijd (grote) delen van de bijbel uit hun hoofd geleerd, en mensen schreven de weinige bijbels die er nog waren over in kleine schriftjes. Daarom is de vertaling uit 1919 zeker voor de oudere christenen de Bijbel in de taal van hun hart.

Maar wat als een overheid zich gaat bemoeien met de uitleg en misschien zelfs inhoud van de Bijbel? De overheid wil dat binnen vijf jaar de religies in China gesinificeerd worden: aangepast aan het Chinees socialisme en de Chinese cultuur. Dit geldt ook voor het christelijk geloof. Hoe ver zal dit gaan in de toekomst? Het wordt spannend de komende jaren: niemand weet wat er precies staat te gebeuren. 

Genoeg betaalbare bijbels?

Toen de christenen na de culturele revolutie weer langzaamaan samen mochten komen had bijna niemand een bijbel. Dus was het drukken van Bijbels een van de dringende taken voor de toenmalige kerkleiders. Via de bijbelgenootschappen van over de hele wereld werd steun aan de kerk van China gegeven om een Bijbeldrukkerij op te zetten. In 1987 werd de Amity Bijbeldrukkerij geopend en werden Bijbels over het hele land verspreid. Wat waren de mensen blij als ze eindelijk weer een eigen bijbel in handen hadden.

In de afgelopen 30 jaar zijn er meer dan 180 miljoen bijbels gedrukt in allerlei talen. 80 miljoen daarvan zijn verspreid in China. De rest is naar het buitenland gegaan, met name naar Afrika. De Amity Bijbeldrukkerij is de grootste bijbeldrukkerij van de wereld geworden. Mede vanwege het drukken van de bijbel is het woord van God verspreid in China. Van een verboden boek was de Bijbel tot een bestseller geworden!

Toch moet de Chinese Raad van Kerken elk jaar opnieuw een verzoek indienen bij de overheid om het aantal Bijbels te laten drukken wat dat ze denkt nodig te hebben. Het aantal wat gedrukt kan worden is mede afhankelijk van de subsidie die de kerk uit het buitenland krijgt voor Bijbelpapier. Hoewel de mensen in de steden Bijbels prima kunnen betalen, ligt dat anders voor christenen op het platteland in de armere gebieden in het midden en westen van China. Zij kunnen zich alleen een Bijbel veroorloven als die gesubsidieerd is. Kerk in Actie helpt de kerk van China met subsidie voor Bijbelpapier. Het is nu extra belangrijk dat er zo veel mogelijk Bijbels gedrukt worden: omdat Bijbels alleen nog maar bij geregistreerde kerken te krijgen zijn(en niet langer online), omdat het aantal dat gedrukt mag worden afhankelijk is van beschikbare subsidies voor papier en omdat niemand weet of en in welke mate de Bijbel er in de toekomst anders uit zal gaan zien. 

Begrijpelijke bijbels

China heeft officieel 55 etnische minderheden met allerlei verschillende talen die samen 8,5% van de bevolking van China vormen. Veel van deze etnische minderheden hebben geen bijbel Bijbel in hun eigen taal. Ze hebben slechts een Han (Chinese) vertaling van de Bijbel tot hun beschikking. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal hebben en kunnen lezen, in de taal van hun hart. Kerk in Actie is daarom betrokken bij bijbel vertaalprojecten en alfabetisering.

Overig werk van Kerk in Actie: Training van kerkleiders in theologie en diaconaat

Omdat de kerk zo hard gegroeid is, heeft de kerk een groot tekort aan voorgangers. Kerk in Actie helpt bij hoger theologisch onderwijs van voorgangers door ondersteuning van het Luthers Theologisch Seminarie(LTS) in Hong Kong. Veel voorgangers en leiders van seminaries in China (en andere landen in Azië) studeren (part-time) theologie aan het LTS. Kerk in Actie geeft studiebeurzen en zendt uitgezonden medewerkers uit naar het LTS.

De Chinese kerk heeft het verlangen om een relevante rol in de samenleving te spelen. Veel kerken weten niet precies hoe ze dat moeten doen. Mede door steun van Kerk in Actie kunnen kerkleiders meer leren over hoe ze diaconaat kunnen vormgeven. We vinden het belangrijk als Protestantse kerk om een nauwe relatie met de kerk van China te onderhouden. We willen samen met hen het geloof delen, zien wat we van hen kunnen leren en in solidariteit met hen de ontwikkelingen in het Chinese christendom meemaken.

 

De Bijbel in China en wat doet Kerk in Actie? in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.