Op naar een CV van mislukkingen: inspiratiedag contextueel Bijbellezen

Blog

maandag 3 juni 2019Het is niet het eerste waar je mee voor de dag komt als je jezelf ergens moet presenteren of als je nieuwe mensen ontmoet: je kwetsbare kant, dat waar je je voor schaamt, dat wat je niet gelukt is. Toch is onze kwetsbaarheid een noemer die we als mensen delen. Dat gegeven lag ten grondslag aan de Inspiratiedag Contextueel Bijbellezen, die op 6 april in Naarden plaatsvond. De dag werd georganiseerd door Kerk in Actie in samenwerking met het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie, de PThU, het Arminius Instituut en de Protestantse Gemeente Naarden.

bijbel

De dag, gehouden in de Witte Kerk, begint met een kort liturgisch moment waar onder andere woorden van Dietrich Bonhoeffer klinken: God, tot U roep ik nu de dag begint, help mij bidden en mijn gedachten verzamelen; ik kan het niet alleen. Over ‘niet alleen’, over vieren en verzet spreekt daarna ook ds. Karl van Klaveren, die ons meeneemt naar het Kerkasiel in Den Haag. Van Klaveren pleit aan de hand van de ervaringen met het Kerkasiel voor levende liturgie die ook kritisch durft te zijn. “De existentiële situatie van het Kerkasiel gaf ongekende power aan de Bijbelverhalen die in de doorlopende viering klonken,” vertelt Van Klaveren. “Die power zou ook in onze ‘gewone’ kerkdiensten moeten klinken.”

Prof. Peter-Ben Smit schetste vervolgens portretten van inspirerende leiders: wat gebeurt er als je door een lens van kwetsbaarheid naar Bijbelverhalen gaat kijken? En hoe verhoudt zich onze aandacht voor kwetsbaarheid tot briljante CV’s vol successen en flitsende dominees? Kwetsbaarheid verdiept contact, zien we in 1 Filippenzen – en in Marcus 10 vinden we grammaticaal verzet tegen misbruik van kwetsbaarheid.

Na een nagesprek en een smakelijke lunch maken we een wandeling richting Vesting-Naarden. Het oude vestingstadje laat zien hoe hoog de muren zijn die je op kunt trekken, maar ook dat zelfs daarin nog zwakke plekken zitten. Geen enkele vesting blijkt uiteindelijk onneembaar. Hoe zit dat dan met onze eigen muren waar we ons achter verschansen?

De middag was gewijd aan workshops waarin verschillende contexten centraal stonden. Zo gaf ds Arend van Baarsen, zelf visueel beperkt, een workshop over ‘Zien en niet zien in de Bijbel’, Annet Betsalel behandelde ‘De joodse Bijbel - door joodse ogen’ en ds Inge Landman gaf een inleiding in de methode contextueel bijbellezen in ‘Op verhaal komen.’ Het leverde verrijkende en verdiepende gesprekken en nieuw en onverwacht inzicht op. De dag sloot af met de opdracht om in één ‘Tweet’ het belangrijkste samen te vatten, gehangen aan de #InspiratiedagCBL, en een kort liturgisch moment.

Door: Marie Hansen-Couturier & Peter-Ben Smit

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.