Wat heeft Isa-e-Church in 2018 bereikt?

Nieuws

woensdag 5 juni 2019“Ondanks tegenstand en bedreigingen waar de leden van de kerkelijke gemeenten mee te maken hebben, hebben onze broeders en zusters hun geloof in the Heer Jezus Christus behouden en zien zij de vruchten van hun werk voor het Koninkrijk van God.” aldus Ds. Mabud Chowdhury, de directeur van Isa-e Church Bangladesh.

In Bangladesh is er officieel godsdienstvrijheid en in de praktijk kunnen verschillende religies ook in vrede naast elkaar leven. Maar wanneer moslims zich bekeren tot het christendom ligt dat zeer gevoelig en leidt dat helaas vaak tot onderdrukking. Isa-e Church ondersteunt kleine kerkelijke gemeenten waar veel van de leden christenen met een moslimachtergrond zijn.

Plattelandsgebieden

De organisatie van deze kerk werkt veelal in plattelandsgebieden waar kleine groepjes christenen wonen. De mensen in deze dorpen zijn laagopgeleid en leven veelal van wat hun land oplevert. De levensstandaard is laag, en de gemeenteleden kunnen daardoor ook financieel niet veel bijdragen aan de kerk. De eigen inkomsten zijn dus zeer beperkt.

Activiteiten 2018

Isa-e Church ondersteunt de gemeenten door het organiseren van trainingen en bijeenkomsten, door een kleine vergoeding te geven aan de voorgangers en door supervisie van regionale vertegenwoordigers die regelmatig de gemeenten bezoeken. Het aantal activiteiten van Isa-e Church is groot en divers. De belangrijkste activiteiten in 2018 waren:

 • Er is een eigen theologisch instituut waar kerkleden en potentiële leiders worden opgeleid. In 2018 zijn er twee intensieve trainingen gegeven. De eerste training in Barisal werd gevolgd door 30 studenten, de training bestond uit vier sessies van circa 2 weken. In Cox’s Bazar werd de training gevolgd door 19 studenten, bestaande uit 6 sessie van 1 week.
 • 97 voorgangers hebben een tweedaagse training pastorale zorg gevolgd. Deze is op 6 plaatsen in het land aangeboden.
 • In 2018 volgden twee studenten een opleiding op BTH niveau aan St. Andrews seminarie, het opleidingsinstituut van de Church of Bangladesh. Zij vervolgen hun studie in 2019.

Daarnaast organiseert Isa-e Church bijeenkomsten, cursussen en evenementen om christenen samen te brengen en meer kennis te geven over het geloof:

 • Op drie plaatsen in Bangladesh: Nityanandapur, Ishwardi, Khanpur zijn bijeenkomsten georganiseerd om mensen van verschillende kleine kerkgenootschappen samen te brengen en te bemoedigen in het geloof. Het ging om bijeenkomsten waar circa 40 mensen aanwezig waren.
 • In 20 gemeenten is er een meerdaags kinderprogramma uitgevoerd ter ondersteuning van de vrijwilligers van het zondagsschoolprogramma in deze gemeenten.
 • Er is een huwelijkscursus gegeven waar 35 gezinnen aan deelnamen (scheidingen zijn een groot probleem in Bangladesh).
 • Er is een 4 daagse jongerenfestival georganiseerd waar 355 jongeren aan deelnamen.
 • 6 meerdaagse trainingen voor nieuwe gelovigen, waaraan in totaal 243 mensen hebben deelgenomen.
 • 42 deelnemers volgende de Lay Leadership Training 18 studenten Timothy Leadership Training, driedaagse training 112 deelnemers aan meerdaagse training “Sterk staan in de storm (over omgaan met grote weerstand waar bekeerde christenen vaak mee te maken hebben).
 • 19 deelnemers Seminar voor vrouwen over hun rol in de kerk.
 • Isa-e Church geeft trainingen via internet aan mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof. Dat is voor hen een veilige weg om in aanraking te komen met het geloof. In 2018 hebben 95 deelnemers de stap gezet om ook een seminar te volgen van enkele dagen. 23 van hen zijn tot geloof gekomen en hebben zich later laten dopen.

Naast deze specifieke activiteiten hebben medewerkers van Isa-e Church alle gemeenten één of meerdere keren bezocht en zijn gemeente activiteiten ondersteund. Hierbij gaat het om alfabetiseringsprogramma's, voorschoolse educatie en de activiteiten van een gezondheidswerker. Deze activiteiten zijn gericht op het hele dorp, waardoor de kerk ook laat zien bij te willen dragen aan de maatschappij.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.