Wat heeft NOAD bereikt in 2018?

Nieuws

dinsdag 30 juli 2019De organisatie NOAD zet zich in voor de landloze boeren in dorpen in Pakistan. Landloze boeren verhuren zichzelf als dagarbeider en moeten elke dag weer zien dat ze werk en dus inkomen hebben. Het inkomen van dagarbeiders is laag en onzeker. De kans op uitbuiting is groot. NOAD biedt een alternatief door hen te leren ondernemen waarmee ze niet meer afhankelijk zijn van anderen of ze werk kunnen vinden. Het stimuleren van ondernemerschap is een proces wat begint bij bewustwording en doorloopt totdat iemand een succesvolle onderneming heeft. In dat hele proces geeft NOAD ondersteuning.

Huisbezoeken

De eerste stap is dat medewerkers van NOAD op bezoek gaan bij families en met hen in gesprek gaan over hun situatie, over armoede. Wat betekent het om arm te zijn? Wat is de oorzaak? In 1.760 gezinnen zijn dit soort vragen besproken. Dankzij deze gesprekken heeft een deel van de mensen de eerste stap gezet om uit de armoede te komen.

Bewustwording

De volgende stap in het proces zijn bijeenkomsten die ook gericht zijn op bewustwording. In 2018 zijn er 72 bijeenkomsten georganiseerd met in totaal 2.361 bezoekers. Het doel was om te bespreken hoe je de vicieuze cirkel van armoede kunt doorbreken. Het belang van het ontwikkelen van vaardigheden en de mogelijkheden van micro-ondernemerschap zijn besproken en bediscussieerd. De reacties van de deelnemers waren heel positief, zij gaven aan dat zij soms voor het eerst in hun leven nadenken over de mogelijkheden die ondernemen voor hen heeft.

Selectie van ondernemers

Uiteindelijk waren er 327 mensen die verder wilden met ondernemen en zij hebben een eerste training gehad, waarin de ideeën van de deelnemers besproken zijn en gekeken is of hun ideeën realistisch zijn. Na deze training heeft NOAD de mensen geselecteerd waarvan men denkt dat zij ook echt kans maken om een succesvolle onderneming op te zetten. 216 zijn geselecteerd, die verdere training krijgen.

Ondernemersgroepen

De werkwijze van NOAD is dat ondernemers in groepen werken. In 2018 zijn er 18 groepen van 12 mensen gevormd. Zij helpen elkaar, leren van elkaar en krijgen gezamenlijk supervisie. Ook vormen zij spaargroepen, waarmee zij nieuwe ondernemingen mogelijk maken. NOAD stelde voor ondernemers ook een startbedrag ter beschikking van circa 130 euro. Maar dat kregen de ondernemers alleen als ze zelf ook gespaard hadden. Met dit bedrag kunnen zij een investering doen die nodig is voor hun onderneming, zoals winkelvoorraad, een naaimachine of gereedschap.

De vraag wordt nog wel eens gesteld of je succesvol kunt ondernemen in dorpen waar mensen arm zijn. Dat blijkt zeker te kunnen. Ten eerste is in een dorp niet iedereen arm en ten tweede is het juist van belang om dingen aan te bieden waar mensen die weinig geld hebben op zitten te wachten en waarvan de inwoners van het dorp blij zijn dat het nu in hun eigen dorp wordt aangeboden. Dat betekent ook een prijs vragen die mensen kunnen betalen en waarmee je toch voldoende winst maakt om een eigen inkomen te hebben. Het gaat dan ook om kleine ondernemingen. En doordat in de dorpen een grotere groep mensen gaat ondernemen komt er lokaal economische groei. Dit is een voedingsbodem voor nieuwe kansen. NOAD laat zien dat het inkomen van de deelnemers na een jaar vaak is verdubbeld. En dat maakt een groot verschil in het leven van de ondernemer en dat van zijn gezinsleden.

 

Wat heeft NOAD bereikt in 2018? in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.