Wat heeft Youth for Christ MoldaviŽ bereikt in 2018?

Persoonlijk verhaal

donderdag 11 juli 2019In MoldaviŽ zijn veel kinderen en ouderen in nood. MoldaviŽ is het armste land van Europa en daardoor is er, vooral in de dorpen, veel armoede. Een van de gevolgen is dat een groot deel van de beroepsbevolking arbeidsmigrant is. Ze werken voor kortere of langere tijd in het buitenland en laten hun ouders en kinderen achter. In veel gezinnen waar de ouders wel aanwezig zijn is sprake van spanningen vanwege armoede en werkloosheid. Alcoholisme en huiselijk geweld komen dan ook vaak voor.

Thema Kerken staan op tegen armoede Armoede

Youth for Christ Moldavië ondersteunt kerken die zich in willen zetten voor kinderen in hun eigen dorp. Met hulp van Youth for Christ zetten de kerken een dagcentrum op waar de kinderen een veilige plek geboden wordt, waar ze geholpen worden met huiswerk en waar zij kunnen eten. Vanuit dit centrum krijgen de kinderen en hun families ook sociale begeleiding. Youth for Christ is circa 5 jaar bij een centrum betrokken en daarna kan een kerk op eigen kracht het dagcentrum draaien. Het doel is om de kinderen liefde te geven en ze te integreren in de school, kerk en familie. Zodat ze een goede sociale omgeving hebben.

Kinderen het hele jaar naar school
Eind 2018 waren er 35 kerken met een dagcentrum die door Youth for Christ begeleid werden. En nieuwe kerken hebben zich alweer aangediend. In 2018 zijn er in de dagcentra 1.774 kinderen bereikt via de dagcentra. 1.013 kinderen hebben het hele jaar elke week, enkele dagen per week het dagcentrum bezocht. Eén van de doelen van Youth for Christ is, zorgen dat de kinderen die op het dagcentrum komen zo gemotiveerd worden dat ze naar school gaan. En dat is gelukt, want 100% van de kinderen die het hele jaar het dagcentrum bezochten zijn ook het hele jaar naar school gegaan! Youth for Christ kijkt daarnaast ook naar de verbetering van de schoolresultaten. Bij 580 kinderen is er in 2018 een aanzienlijke verbetering van de schoolresultaten te zien geweest. 422 kinderen hebben een plek gevonden in een kerk of zijn betrokken bij een jeugdgroep van de kerk.

Medewerkers getraind
280 families hebben in 2018 materiële hulp ontvangen en 357 families hebben counseling ontvangen. Om de kwaliteit van het werk in de dagcentra te garanderen worden de medewerkers getraind. In 2018 zijn er 136 medewerkers getraind, op belangrijke thema’s als counseling voor families, teambuilding en kinderrechten.

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.