Waarom steun aan vluchtelingen en ontheemden in SyriŽ nu nodig is

Nieuws

zaterdag 7 september 2019Na acht jaar oorlog in SyriŽ is er nog steeds geen uitzicht op vrede. Er zijn nog steeds gebieden waar gebombardeerd of gevochten wordt. In andere gebieden is de oorlogsdreiging minder en wordt geprobeerd weer een leven op te bouwen. Voor veel van de 6,5 miljoen intern ontheemden rest niets beters dan terug te keren naar hun oorspronkelijke woonplaats. Zonder steun is de toekomst donker. Juist nu veel andere noodhulporganisaties en overheden geen hulp kunnen of willen bieden aan herstel, moeten we kerken steunen in hun missie om een teken van hoop te zijn voor deze mensen in nood.

De politiek heeft na jaren onderhandelen nog steeds geen oplossing in Syrië. Na jaren strijd is het land grofweg verdeeld in gebieden onder controle van de regering, van de Koerden en van gewapende groepen in de provincie Idlib. Turkije heeft een deel van het grondgebied in het noordwesten onder controle. IS controleert geen gebieden meer, maar is nog wel in verschillende delen van het land aanwezig en in staat om aanslagen te plegen.

Zonder hulp geen toekomst
In sommige delen van Syrië is weinig meer van de oorlog te merken. De drukke winkelstraten in de oude stad van Damascus zijn vol met mensen. Het is een groot contrast met de enorme verwoesting die je op andere plekken zoals delen van Aleppo, Homs of Zabadani aantreft. Halve steden en hele dorpen liggen in puin, straten en huizen zijn verlaten.

Daar waar het normale leven zich voorzichtig herstelt, beginnen mensen terug te komen. Dit zijn vooral intern ontheemden uit Syrië zelf en uit de omliggende landen; als vluchteling in Libanon of Jordanië is de situatie zo slecht en zonder perspectief, dat terugkeer soms een betere optie is. Zij hebben niets te verliezen in de buurlanden maar kunnen wel hun land en huis in Syrië verliezen als ze nog langer wegblijven. In Syrië zijn 6,5 miljoenen mensen ontheemd en leven 14 miljoen mensen in armoede. Er is steeds nijpender behoefte aan eerste levensbehoeften. Mensen verkopen hun laatste waardevolle bezittingen. Zonder hulp is er voor hen geen toekomst.

Opvang ontheemden
Naast organisaties uit de moslimgemeenschap en internationale organisaties, doet ook de kerk in Syrië - als grootste particuliere hulpverlener in het land- wat ze kan om te werken aan herstel. De verschillende kerkgemeenschappen, die tijdens de oorlogsjaren al onverminderd noodhulp boden, maken zich nu op voor het opvangen en begeleiden van ontheemden en teruggekeerden. Ook herstellen zij scholen, klinieken en gemeenschapsgebouwen.

De kerk is zich bewust van de moeilijke politieke situatie. Maar als mensen de kerk om hulp vragen, kan zij niet wachten op de politiek. De patstelling sleept misschien nog jaren voort, terwijl de nood toeneemt. De kerk heeft een humanitaire opdracht: nu licht te brengen in de duisternis.

Bescherming bieden
Juist de kerken zijn cruciaal om de bevolking te helpen. Christenen vormen namelijk al eeuwenlang een belangrijke minderheid in het Midden-Oosten. Hun essentiële rol wordt ook erkend door veel moslims. Zij hebben eeuwenlang een bijdrage geleverd aan ontwikkeling, vrede, verzoening en sociale cohesie in de regio. Zo kunnen ze bescherming bieden, niet alleen aan hun eigen leden maar ook aan anderen. Tegelijkertijd is er ook de zorg om de toekomst van de kerk in de regio. Zal die er nog wel zijn over enige tijd? Veel christenen zijn de afgelopen decennia gevlucht of geëmigreerd. Juist voor hen die blijven wil de kerk in Syrië een symbool van hoop en gemeenschap zijn.

Kerk in Actie spreekt zich uit voor solidariteit en humanitaire hulp aan hen die zijn gebleven, zijn teruggekeerd of intern gevlucht zijn. Door de politieke gevoeligheid van steun aan projecten en partners in Syrië (de regering van Assad is er immer nog steeds) zijn projecten van kerken steeds vaker ondergefinancierd. Tijdens de General Assembly van ACT Alliance (een wereldwijd netwerk van christelijke hulporganisaties) in Uppsala werd een public statement aangenomen, waarin de zorg hierover werd uitgesproken en internationale partners werd opgeroepen solidair te zijn met de Syrische vluchtelingen en intern ontheemden en teruggekeerden in Syrië.

Onzekere toekomst
De toekomst van Syrië is onzeker. De oorlog heeft het land verscheurd en verdeeld, letterlijk en figuurlijk, en het is onzeker tot welke uitkomst de politieke ontwikkelingen zullen leiden. Daarvan zijn vluchtelingen, intern ontheemden en teruggekeerden de dupe. Juist nu andere noodhulporganisatie en overheden geen hulp kunnen of willen bieden aan herstel, moeten we kerken steunen in hun missie om een teken van hoop te zijn voor deze mensen in nood.

Steun het werk van Syrische kerken
Kerk in Actie start een driejarige campagne om (kerk)gebouwen in Syrië te herstellen en het werk van Syrische kerken te steunen, zodat zij een teken van hoop kunnen zijn voor mensen in nood. Op 15 september en tijdens de landelijke actieweek daarna collecteren meer dan duizend Nederlandse kerken voor het herstellen van gemeenschapscentra, zoals scholen en kerken, maar ook voor werkgelegenheidsprojecten, om mensen die terugkeren naar Syrië weer aan het werk te helpen.

Meer informatie op: kerkinactie.nl/najaarscampagne

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.