Waterputten en toiletten voor Zuid-Soedan

Nieuws

woensdag 4 september 2019Na vijf jaar bloedige burgeroorlog werd er in augustus 2018 een nieuw vredesakkoord getekend in Zuid-Soedan. Sindsdien is het geweld flink afgenomen. Toch blijft het een hele uitdaging om hulp te verlenen: er zijn nog steeds gewapende overvallen en de sfeer is vaak vijandig. Soms zijn dorpen moeilijk te bereiken door wegblokkades of slecht weer. Wat kon Kerk in Actie dankzij uw steun doen in 2018?

In Torit en Lainya konden we hulp bieden via partner Global Aim. Veel Zuid-Soedanezen keerden daar terug uit vluchtelingenkampen in Oeganda en Kenia. Sommige boeren en boerinnen gingen weer aan het werk op hun land. Maar wie zijn akker niet kon bereiken bleef achter in de stad. Daar proberen ze met allerlei baantjes de eindjes aan elkaar te knopen. Door het grote aantal mensen dat terugkeerde, was er voedsel tekort. Hongersnood ligt voortdurend op de loer.

Waterputten en toiletten

 • Er zijn 4 waterputten gerepareerd in Lainya, waardoor 1.800 mensen weer schoon drinkwater hebben.
 • Er zijn 15 toiletten gebouwd, waar 940 mensen gebruik van maken. De bewoners hielpen zelf mee met de graaf- en bouwwerkzaamheden.

De bewoners leerden hoe ze waterputten en toiletten moeten gebruiken en beheren:

 • 12 dorpsbewoners zijn opgeleid tot monteur, zodat ze de putten kunnen onderhouden. Zij kregen ieder een gereedschapskist.
 • Voor elke put is een watercomité aangesteld met door de bevolking gekozen leden om de putten te beheren;
 • 1500 posters werden uitgehangen met duidelijke afbeeldingen
 • Er waren twaalf bewustwordingscampagnes over hygiëne, onder andere op basisscholen;
 • Op zes scholen zijn gezondheidsclubs opgericht. Zij leerden over hygiëne en waterputten schoon houden. Zij dragen hun kennis over op klasgenoten;
 • Op de grote markt van Lainya is een afvalput gegraven, zodat de markt schoner blijft. Het heeft 7.370 mensen geleerd hoe je beter omgaat met afval. Sommigen hebben nu ook zelf een afvalput gegraven bij hun eigen huis.

Zelf kiezen wat je nodig hebt

Vijftig kwetsbare gezinnen (ouderen, weduwen, mensen met een beperking e.d.) kregen geld om zelf te besteden. Sommigen kochten hier zout, voedsel, medicijnen en zeep van. Grace is een alleenstaande vrouw met zeven kinderen. Zij gebruikte het geld om een toilet te bouwen bij haar huis (zie foto). Ze vertelt: “Vroeger moesten mijn kinderen en ik onze behoefte altijd tussen de bosjes doen. We waren altijd bang voor verkrachting of een wild dier dat ons kon aangevallen. Nu ik minder ver hoef te lopen, kan ik ook beter op mijn kinderen letten. Ons leven is hierdoor een stuk comfortabeler en veiliger!"

Kinderbescherming

 • Bijna 1.300 volwassenen en kinderen hoorden op 12 bijeenkomsten wat de rechten zijn van vrouwen en kinderen. Dat is belangrijk omdat veel mensen niet weten wat normaal is;
 • Een maand lang was er op de radio informatie over de gevaren van kindhuwelijken en het belang van onderwijs voor meisjes. Ongeveer 600 mensen hebben hiernaar geluisterd;
 • Er zijn 1000 hygiëne-pakketten met maandverband uitgedeeld aan meisjes;
 • Getraumatiseerde jongeren kregen psycho-sociale hulp.

Bedankt voor uw steun namens de bewoners uit Torit en Lainya!
www.kerkinactie.nl/zuidsoedan

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.