Sulawesi, een jaar na de ramp

Nieuws

donderdag 10 oktober 2019Vandaag precies een jaar geleden was de actiedag voor Sulawesi. Met veel Nederlanders en kerken zijn we in actie gekomen voor de slachtoffers van de ramp op 28 september 2018. Op die dag werd Sulawesi getroffen door een aardbeving gevolgd door een tsunami. ICCO en Kerk in Actie waren destijds actievoorzitter van de Nationale Actie ‘Nederland helpt Sulawesi’. Onze noodhulpcoördinator Kirsten Kok bezocht het gebied onlangs. Zij vertelt wat ze er een jaar na de ramp aantrof.

Nog steeds veel verwoesting zichtbaar

Kirsten Kok: "Ook al is het inmiddels een jaar geleden, de verwoesting van de aardbeving, tsunami en liquefactie is nog op veel plaatsen in Sulawesi zichtbaar. Verwoeste gebouwen en kuststroken bepalen op veel plekken nog steeds het beeld. Mensen proberen hun leven weer op te pakken – sommigen in tijdelijke onderkomens, anderen helaas nog steeds in tenten – maar dit kost tijd. Omdat veel landbouwgrond verwoest is, kunnen de meeste mensen niet aan de slag en zichzelf voorzien van inkomsten."

Nieuwe mangrove biedt bescherming en maakt vruchtbaar

In de eerste maanden na de ramp boden we vooral noodhulp. Inmiddels is de focus verschoven naar herstel, bijvoorbeeld naar bronnen van inkomen. Kok: "Door de ramp is veel landbouwgrond onbruikbaar geworden, en zijn vissersboten verwoest. Mensen kunnen daardoor geen gewassen verbouwen of vis vangen om op de markt te verkopen. Veel mensen hebben grote behoefte om weer aan de slag te gaan. Daarom werken we aan het herstel van landbouwactiviteiten of andere bronnen van inkomsten. ICCO en Kerk in Actie hebben samen met de lokale gemeenschap onder meer 9.000 mangrovestekjes gepland (zie foto). Deze mangroves gaan een groene buffer vormen in de getroffen kuststreek om de achterliggende dorpen te beschermen tegen een eventuele volgende tsunami. Maar, door deze aanplant ontstaat ook een nieuw vruchtbaar gebied met nieuwe mogelijkheden voor visvangst. Door de tsunami is er namelijk veel minder vis aanwezig in de kuststrook."

Eerste permanente huizen in Jono gebouwd

Kirsten Kok zag ook hoe mensen hulp krijgen bij huisvesting. "Direct na de ramp zijn veel mensen geholpen met tijdelijk onderdak. Ik heb veel mensen gesproken die heel blij zijn met die hulp, omdat zij daardoor een dak boven hun hoofd hebben. Met Giro555-geld zijn we samen met onze Indonesische partners in het dorp Jono begonnen met de bouw van het eerste permanente huis. We doen dat in nauwe samenwerking met de bewoners zelf. Zij beslissen over de details van hun eigen huis." Nog niet alle mensen die hun huis hebben verloren, kunnen echter met herbouw starten. Zo wonen 57.000 mensen die hun huis verloren door het wegspoelen van de grond nog steeds in tijdelijke onderkomens. Zij wachten op een besluit van de overheid waar zij mogen herbouwen: de overheid heeft namelijk besloten dat dat niet mag in hetzelfde gebied.

Traumaverwerking en voorbereiding op rampen

Andere activiteiten die we samen met de andere hulporganisaties achter Giro555 uitvoeren met onder meer de opbrengst van de Nationale Actie 'Nederland helpt Sulawesi', zijn traumaverwerking en het voorbereiden van mensen op nieuwe rampen. Kirsten Kok: "Ik heb een psychosociale sessie bijgewoond voor kinderen die door de aardbeving moesten verhuizen. Zij behoren tot een lokale etnische groep, maar spreken geen spreken Engels of Bahasa (de officiële taal in Indonesië). Ze zijn echt een minderheid en kunnen waar ze nu wonen, moeilijk meekomen op school. Wij ondersteunen hen en helpen hen om met hun ervaringen om te gaan. In het dorp Semoro zag ik hoe mensen zich voorbereiden op eventuele toekomstige rampen. Ik maakte daar een 'oefening' mee: wat moet je doen als er een ramp, zoals een aardbeving, plaatsvindt? En hoe kun je eventuele schade zo veel mogelijk beperken?"

Twee jaar lang hulp met Giro555-opbrengst

Als hulporganisaties achter Giro555 bieden we met de actieopbrengst 'Nederland helpt Sulawesi' twee jaar lang hulp aan de getroffen bevolking. Afgelopen juni verscheen de rapportage over het eerste half jaar hulpverlening. In januari 2020 verschijnt een rapportage over de hulpverlening in het eerste jaar na de ramp. Lees meer over de ramp in Sulawesi en de voortgang van de hulp op: www.giro555.nl. Dank voor uw steun!

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.