In India gaan steeds meer kinderen naar school

Nieuws

dinsdag 20 november 2018Vandaag is het de Dag van de Kinderrechten. Een belangrijk recht is het recht op onderwijs. Goed nieuws uit India, waar inmiddels 95 procent van kinderen ingeschreven staan op een school. De grote uitdaging ligt nu om hen in school te houden en vooral ook om de situatie van 15- tot 18-jarigen te verbeteren.

95 procent kinderen t/m 14 ingeschreven op school

Venkat Reddy zet zich namens de MV Foundation al sinds de jaren negentig in tegen kinderarbeid in India. Hij is ook lid van de adviesraad voor kinderarbeid van het Indiase ministerie van arbeid. Hij ziet een voorzichtige verschuiving van kinderarbeid naar de schoolklas. “De overheid heeft veel werk verzet om het aantal kinderen op school te verhogen, onder meer door alle dorpen te bezoeken en door het promoten van volwassenonderwijs. Daardoor is de vraag naar onderwijs gestegen. De gratis lunchmaaltijd op overheidsscholen is ook belangrijk geweest. De wet Recht op onderwijs, die in 2010 is aangenomen, heeft erg geholpen om de toegang tot onderwijs te verbeteren. Op de meeste plekken staat nu een school met een leraar en het is makkelijker geworden om je in te schrijven, waardoor nu meer dan 95 procent van de kinderen tot veertien jaar op school staan ingeschreven.

Schoolgaande kinderen doorbreken armoedespiraal

"De volgende stap is nu het meten en verbeteren van de presentie en de leerresultaten, want dat is nog een uitdaging. Venkat Reddy vertelt dat veel inzet nodig is om de laatste 5 procent kinderen naar school te krijgen én om alle kinderen daar te houden." In 2016 werd de wet verder aangescherpt. “Het beste in de wet van 2016 is dat onze definitie van kinderarbeid is geaccepteerd. Alle kinderen die niet naar school gaan, zijn kindarbeiders. Hiermee is het armoede-argument van tafel, het argument dat kinderarbeid nodig is, omdat de ouders arm zijn. Wij hebben dat altijd bestreden. Kinderarbeid vermindert niet de armoede van een gezin, het leidt juist tot meer armoede.

Veel 15- tot 18-jarigen worden nog uitgebuit

Venkat Reddy benadrukt dat het belangrijk is de groep van 15- tot 18-jarigen naar school te krijgen. Voor hen is dit nog niet verplicht en dat zou wel moeten, want kinderarbeid in die leeftijdsgroep stijgt juist. “De wet erkent voor het eerst dat 15- tot 18-jarigen ook kinderen zijn, maar kinderarbeid in die leeftijdsgroep is alleen verboden als het om gevaarlijk werk gaat. De wet staat ook werk binnen de familie toe. Deze uitzonderingen maken ruimte voor uitbuiting. Veel meisjes trouwen bijvoorbeeld voordat ze achttien zijn en worden dan niet meer als kind gezien, maar als schoondochter. Dat zijn onzichtbare kindarbeiders in huis.”

Stop kinderarbeid in India en ga mee op reis

Kerk in Actie werkt met Indiase organisaties samen om kinderarbeid tegen te gaan en alle kinderen naar school te laten gaan.
Kerk in Actie is lid van de Coalitie Stop Kinderarbeid.

Ga voorjaar 2019 mee op reis naar India om een aantal van deze partners te bezoeken!

Lees het artikel over kinderarbeid en onderwijs in India (in Trouw).

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.