Kerstgroet uit Rwanda

Persoonlijk verhaal

woensdag 11 december 2019Onderstaande kerstgroet van de zusters diaconessen uit Rwanda geven we graag aan u door.

Geliefde vrienden, broeders en zusters in Jezus Christus,

Wij groeten u in naam van onze Heiland Jezus Christus. In deze adventstijd en nemen gelegenheid om u goede kerstdagen te wensen en de beste wensen voor 2020.

De adventsperiode is een periode van vreugde en hoop voor christenen. Het Evangelie van Lucas geeft ons gelegenheid de geboorte van Christus te herdenken. Maar de engel zegt: vreest niet want ik verkondig u groot nieuws, een grote vreugde voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren, hij is de Messias de Heer. (Lucas 2: 10-11). Zoals de Profeet Jesaja ons zegt: Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en zijn heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem wonderbare raadsman, Goddellijke held, Eeuwige vader, Vredevorst (Jesaja 9:6).

Aan het eind van dit jaar kijken wij terug op een gezegend jaar voor alle diaconessen van Abaja ba Kristo. Ook al hadden we hindernissen die maakten dat we niet al onze doelen konden bereiken. Allereerst bedanken we Jezus Christus, die ons heeft beschermd en geleid bij wat we bereikt hebben in samenwerking met onze vrienden, broeders en zusters. Wij hopen vooruit te gaan, onze Heiland Jezus Christus beter te kennen en lief te hebben.

Gedurende dit jaar heeft God ons grote activiteiten laten verrichten. Onze communiteit van diaconessen heeft vier meisjes ontvangen, die hun leven aan Jezus Christus willen wijden. Via onderwijs, de basis voor de mens, heeft God ons wonderen verricht. En dankzij de ondersteuning van onze vrienden hebben wij onze basisschool in Indatwa kunnen uitbreiden naar een gebouw van drie etages voor lesklassen en andere behoeften. Het is bijna klaar en de inwijding is voorzien in februari 2020. Wij hebben ook een nieuwe opleiding kunnen introduceren bij de school Middelbare Technische School van Rubengera (RTSS). Een korte opleiding van vier maanden voor timmerlieden, die hun kennis willen verbeteren in het moderne timmerwerk.

Geliefde vrienden, broeders en zusters, nog eens wensen wij u zeer goede feestdagen toe en een vreugdevolle Kerst, met zegen, blijdschap en liefde die ons allen verenigt.

Dat God u zegenen zal!

Gemeenschap van Diakonessen Abaja ba Kristo
Zuster Bethe Mukarurangwas

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.