Kerk in Actie dankbaar voor akkoord over kinderpardon

Nieuws

woensdag 30 januari 2019Kerk in Actie is dankbaar dat de coalitiepartijen een akkoord hebben bereikt over het kinderpardon. Naar verwachting krijgen 630 van de 700 kinderen, die meer dan vijf jaar hier zijn, een verblijfsrecht. Daarmee komt een einde aan hun onzekerheid en stress. Daartegenover staat dat de oude ‘kinderpardonregeling’ is afgeschaft. Kerk in Actie hoopt dat het nieuwe beleid voorkomt dat kinderen weer in onzekerheid komen.

De afgelopen jaren pleitte Kerk in Actie samen met de Protestantse Kerk voor een ruimhartige kinderpardonregeling voor langdurig in Nederland verblijvende asielzoekerskinderen. Kerk in Actie riep de poltiek op tot een eerlijk kinderpardon via onder meer een petitie die door bijna 100.000 mensen werd ondertekend en een een speciaal actiepakket

Kerkasiel
Het politieke akkoord biedt ook de Armeense familie Tamrazyan veilig toekomstperspectief in Nederland. De Protestantse Kerk Den Haag hield sinds 26 oktober een doorlopende kerkdienst om de uitgeprocedeerde familie veiligheid te bieden en tot een oplossing te komen voor gezinnen in vergelijkbare situaties. Nu naar verwachting ruim 600 gewortelde kinderen en hun ouders in Nederland kunnen blijven, is het beoogde resultaat bereikt.

Afschaffing Kinderpardon
Bij het akkoord kwamen de coalitiepartijen ook overeen dat het kinderpardon zoals dat tot nu toe gold met onmiddellijke ingang wordt beëindigd. De discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris om in schrijnende gevallen van de regels af te wijken verdwijnt. Daarvoor in de plaats krijgt het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een soortgelijke bevoegdheid.

Kerk in Actie hoopt dat het nieuwe beleid voorkomt dat kinderen weer in onzekerheid komen. We vinden dat de rechten van kinderen moeten worden geborgd en de IND, de beoordelende instantie, de middelen moet krijgen om de aanvragen zorgvuldig te behandelen. Op dit moment moeten asielzoekers een jaar en vier maanden wachten op de start van hun asielprocedure en in die tijd gaan hun kinderen al naar school en maken vriendjes.

Hervestiging
Ook is besloten dat de vrijwillige overname van vluchtelingen uit oorlogsgebieden teruggaat van 750 naar 500 per jaar. Kerk in Actie betreurt dat. “De opvang van vluchtelingen mag niet uitsluitend worden afgewenteld op de landen in de regio die al het merendeel van alle vluchtelingen wereldwijd opnemen. Als rijk land heeft Nederland binnen de internationale gemeenschap ook een opdracht kwetsbare groepen mensen, bijvoorbeeld op medische gronden, nieuw perspectief te bieden”, aldus specialist vluchtelingen Karel Jungheim.

Namens de Protestantse Kerk in Nederland reageerde scriba ds. René de Reuver eerder op de dag: “De bijbelse oproep om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf blijft voor Kerk in Actie en de Protestantse Kerk de richtlijn in haar standpunt voor een humane oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk.”

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.