Meer kinderen (terug) naar school

Nieuws

donderdag 20 februari 2020De organisatie Save zet zich er voor in dat alle kinderen in de Indiase textielstad Tirupur onderwijs krijgen, ook migrantenkinderen die met hun ouders naar deze grote stad zijn getrokken. Save heeft hierin mooie stappen kunnen zetten.

Samenwerking met scholen

Save onderhoudt intensieve contacten met scholen, om er samen met de schoolleiding voor te zorgen dat migrantenkinderen naar school kunnen en om uitval onder deze kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook organiseert Save trainingsbijeenkomsten voor docenten over hoe zij hun onderwijs zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de context en achtergrond van migrantenkinderen.

Kinderraden

Ook heeft Save twintig kinderraden opgezet, waar in totaal 572 kinderen (241 meisjes en 331 jongens) lid van zijn. Deze raden komen eenmaal per maand bij elkaar. De kinderen bespreken er uiteenlopende onderwerpen met elkaar zoals kinderrechten, gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en opgroeien in een gezonde omgeving.

Leercentra

Save heeft drie leercentra opgezet voor migrantenkinderen die zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs. In deze centra krijgen de kinderen extra aandacht en begeleiding en worden zij voorbereid om opnieuw in te stromen op een reguliere school. Inmiddels zijn 65 kinderen vanuit deze leercentra doorgestroomd naar het regulier onderwijs.

Gemeenschappen

Save is zeer actief in de migrantengemeenschappen en betrekt de gemeenschappen bij het vormen van kinderarbeidvrije zones. Ook geeft Save voorlichting over bijvoorbeeld de gevaren van alcohol en drugs, en organiseert de organisatie evenementen op de Internationale Dag tegen Kinderarbeid of de Internationale Dag voor de Mensenrechten.

Praveen gaat weer naar school!


Praveen is twaalf jaar en woont in Tirupur. Zijn vader werkt en onderhoudt het gezin. De moeder van Praveen is ernstig ziek, zij heeft botkanker. Tijdens een bezoek aan de buurt waar Praveen woont, troffen medewerkers van Save hem thuis aan: Praveen bleek al drie jaar voor zijn zieke moeder te zorgen en niet naar school te gaan. Save heeft daarop contact gezocht met een school in de buurt en ervoor gezorgd dat Praveen terug naar school kon. Praveen zit nu in groep 8.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.