Solidariteit met vluchtelingen aan Grieks-Turkse grens

Nieuws

donderdag 12 maart 2020God, angst en ontreddering verbijsteren ons, schrijft scriba René de Reuver op de website van de Protestantse Kerk in Nederland. “Duizenden vluchtelingen zijn opnieuw speelbal van machtspolitiek.” Wat kunnen kerken doen voor de vluchtelingen aan de Griekse grenzen? Is een vraag die ons veel wordt gesteld.

Vluchtelingen

De Griekse partners van Kerk in Actie: Apostoli van de Grieks Orthodoxe Kerk, de Grieks Evangelische Kerk en de NGO Borderline-Lesvos geven nu al concreet hulp aan vluchtelingen. Zo voert Apostoli drie projecten uit voor alleenreizende vluchtelingkinderen: onderdak, educatie en maaltijden. Wij hebben hen aangeboden om onze hulp uit te breiden.

Met onze Europese partnerkerken stemmen we af via de CCME (Churches’ Commission for Migrants in Europe). De Wereldraad van Kerken stelde op 5 maart in een verklaring dat vluchtelingen recht hebben op bescherming volgens het internationale recht. Tegelijk riep de Wereldraad de EU lidstaten op Griekenland ruimhartig te helpen. De CCME en de Conferentie van Europese Kerken riepen op 5 maart op tot solidariteit, respect voor de mensenrechten en de menselijke waardigheid. Torsten Moritz riep namens de CCME de EU lidstaten op solidair te zijn met landen aan de buitengrenzen van de EU zoals Griekenland. “Vluchtelingen moeten kunnen rekenen op bescherming, een waardige ontvangst en hervestiging.”

Opnemen vluchtelingen uit Griekenland
Vanwege de maatregel dat het COA geen asielzoekers meer toelaat zolang de coronacrisis duurt, is onderstaande oproep een oproep om dit te doen zodra de omstandigheden dit weer mogelijk maken. Onze acties en gedachten gaan nu in uit naar die vluchtelingen en migranten die opeengepakt zitten in opvangkampen buiten Nederland en aan de ongedocumenteerde mensen binnen onze landsgrenzen. Goede zorg voor hen heeft onze hoogste prioriteit. Lees meer over hulp aan gestrande vluchtelingen in Griekenland en over hulp aan mensen zonder papieren in Nederland.

Naast hulp aan Griekse partners ziet Kerk in Actie hervestiging van vluchtelingen van Griekenland naar Nederland als een goede vorm van hulp. Onze partner op Lesbos signaleerde november 2018 al dat hervestiging nodig is.

Kerk in Actie heeft in een brief aan Tweede Kamerleden begin december 2018 reeds aangedrongen op hervestiging en ook onlangs weer, via het Platform Humanitaire Actie waarin we met een groot aantal (13) noodhulporganisaties samenwerken. Dit platform heeft een brief gestuurd aan Tweede Kamerleden. Ook de Raad van Kerken in Nederland pleit voor opvang van 500 vluchtelingenkinderen.

We realiseren ons dat onze regering voor een grote opgave staat, nu de wachttijden bij de IND al zijn opgelopen, maar dringen erop aan juist nu in Europees verband solidair te zijn met Griekenland.

Wat kunt u in uw plaatselijke gemeente doen?
Steun het werk van onze partnerorganisaties in Griekenland met uw voorbede en bijdrage. Hier vindt u een gebed. Help mee en collecteer voor het project Opvang voor gestrande vluchtelingen op Lesbos.

Vraag uw gemeenteleden een lokale petitie te tekenen: Hiermee kunt u uw burgemeester vragen om een aantal kwetsbare kinderen uit Griekenland in uw gemeente op te nemen en er bij onze regering op aan te dringen dat Nederland hieraan meewerkt als een eerste stap op de weg van een oplossing voor dit vluchtelingenprobleem. Bied daarbij ook aan om te overleggen met uw burgemeester hoe u kunt helpen bij de opvang.

Vul op via deze link uw gegevens in, zodat we u op de hoogte kunnen houden van het verloop van de actie. U ontvangt dan een voorbeeldbrief met handtekeningenlijst. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Artikel René de Reuver: God, angst en ontreddering verbijsteren ons

 

Solidariteit met vluchtelingen aan Grieks-Turkse grens in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.