Wilbert en Rima van Saane door Kerk in Actie uitgezonden naar Libanon

Nieuws

dinsdag 28 juli 2020Vanaf augustus 2020 worden Wilbert van Saane en zijn vrouw Rima van Saane-Nasrallah door Kerk in Actie uitgezonden naar Libanon. De uitzending wordt ondersteund door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Wilbert zal aan de Near East School of Theology (NEST) in Beiroet les geven in systematische theologie en missiologie en als studentenpastor aan de slag gaan. Wilbert en Rima en hun twee kinderen wonen en werken al geruime tijd in Libanon.

Thema Kerk in de minderheid

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien veel christenen (25-30%). In buurlanden ligt dit percentage veel lager. Christelijke instellingen in Libanon hebben dan ook vaak een regionale functie. Zo is de Raad van Kerken van het Midden-Oosten in Beirut gevestigd en leidt theologisch opleidingsinstituut NEST predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Veel studenten komen bijvoorbeeld uit Syrië.

Coördinerende rol

Wilbert komt in dienst bij Kerk in Actie en zal aan NEST cursussen verzorgen in systematische theologie, missiologie en praktische theologie. Als studentenpastor zal hij kapelvieringen en retraites voor studenten en staf organiseren. Daarnaast heeft hij een coördinerende rol in programma's voor buitenlandse predikanten om kennis te maken met het Oosters christendom.

Van 2014 tot heden werkte Wilbert als studentenpastor aan de Armeens-Evangelische Hagazian Universiteit in Beirut, Libanon. Hij was in die periode uitgezonden door Interserve, met ondersteuning van Kerk in Actie en GZB. NEST is geen onbekend terrein voor hem, want in deze tijd gaf hij er al cursussen in systematische theologie. Wilbert is ook vrijwilliger voor Epafras en brengt pastorale bezoeken aan Nederlandse gevangenen in Libanon.

Vrouwelijke predikant in Midden-Oosten

Wilbert, Rima en hun kinderen Christina en Pieter wonen in het gebouw van NEST en leven hier mee met de studenten- en docentengemeenschap. Wilbert en Rima zijn beiden theoloog en daarnaast is Rima predikant binnen de National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL). Daarmee is zij de derde vrouwelijke predikant in het Midden-Oosten. Daarnaast doceert Rima praktische theologie aan NEST, waarbij zij vakken geeft als liturgie, homiletiek en pastoraat.

Bijzondere plaats in de regio

De Near East School of Theology is het voornaamste theologische opleidingsinstituut van protestantse kerken in het Midden-Oosten en heeft een lange geschiedenis van bijna 90 jaar. Als interconfessioneel instituut neemt NEST een bijzondere plaats in in het Midden-Oosten: het is een protestants opleidingscentrum voor onder meer Lutherse, Presbyteriaanse, Anglicaanse en Episcopale kerken in het hele Midden-Oosten, waaronder kerken in Libanon, Syrië, Irak, Egypte en Israël/Palestina.

Met haar activiteiten wil de Near East School of Theology de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in haar aanwezigheid en getuigenis. Daartoe worden voorgangers en kerkelijk werkers opgeleid en is er bijscholing voor voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst. Daarnaast verzorgt het instituut cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities, zoals de islamitische, orthodoxe, katholieke en joodse traditie. De school is gevestigd in de Beiroetse wijk Hamra en heeft naast een auditorium, collegezaal en studentenvoorzieningen ook een gastenverblijf, woonruimte voor stafleden en een gerenommeerde bibliotheek.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.