De Groot: 'Diakenen laten met hun daden zien dat ieder mens telt!'

Nieuws

zaterdag 9 november 2019'Het is een voorrecht om als directeur van Kerk in Actie te delen in uw enthousiasme en ge´nspireerd te worden met al het goede dat de kerk in actie in Nederland en verder weg teweeg brengt', zei directeur Jurjen de Groot op de Landelijke Diaconale Dag. 'Samen vormen we een beweging, samen zijn we de kerk in actie.'

Tijdens de Landelijke Diaconale Dag staat Psalm 8 centraal, en het contrast van het eindeloze heelal en nietige mensen die ondanks hun nietigheid worden gekroond met glans en glorie treft me.

God heeft óns gekroond. De mens is beelddrager van God. Daarom telt ieder mens! Niemand uitgezonderd. Ook mensen in de penarie. Juist in het gelaat van de ander, van verschoppelingen en kwetsbaren, mogen we Christus zien.

De mens: gekroond met glans en glorie. Prachtig toch? Al spoort het beeld uit deze psalm niet altijd met de werkelijkheid die ik zie. Glans en glorie: wat maken we er op deze aardbol vaak een puinhoop van. De rauwe werkelijkheid en de belofte uit deze psalm botsen met elkaar.

Als ik denk aan de 70 miljoen vluchtelingen wereldwijd. Klimaatverandering die het leven voor mensen in vooral het zuiden moeilijk maakt. Extremisme, oorlog. En dichter bij huis: hebzucht, verruwing, eenzaamheid, armoede. Mensen kiezen niet automatisch voor het goede. En velen hebben te lijden onder het onrecht dat hen overkomt.

Gisteren is het armoedeonderzoek gepresenteerd. Toevallig een week naar de publicatie van de Quote-500. Twee heel verschillende onderzoeken, al vulden de uitkomsten elkaar aan. Uit de Quote-500 blijkt: de rijken zijn weer rijker geworden. Uit het armoedeonderzoek blijkt: de groep armen doet vaker een beroep op de kerk. Ook in Nederland zijn er grote groepen mensen die hulp nodig hebben.

Ook al ben ik trots op al die mensen in de kerk die hun aandeel leveren om de last van armen te verlichten: het zou niet zo mogen zijn dat in een welvarend land als Nederland zoveel mensen met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Natuurlijk helpen wij deze mensen, maar we spreken ook uit dat de overheid hier tekortschiet. Gisteren is deze boodschap uitdrukkelijk meegegeven aan staatssecretaris Tamara van Ark, die het onderzoek Kerken en Armoede in ontvangst nam. Ze herkent dit en beloofde er samen met onder andere kerken aan te willen werken.

Juist als de belofte van psalm 8 en de rauwheid van de werkelijkheid botsen, moeten we ons uitspreken.

Juist diakenen en anderen laten zien wat het betekent om te blijven geloven in deze belofte. Als directeur van Kerk in Actie vind ik het belangrijk om zelf te ervaren wat het is om te geloven in delen. Want de kerk kómt in actie. Duizenden kerkmensen maken iedere dag zò hun geloof waar en stellen op talloze plaatsen concrete daden van compassie en naastenliefde.

Eén van mijn eerste werkbezoeken bracht me naar de Bijlmer in Amsterdam bij de organisatie Stap Verder. In een Bijlmer flatje zat een vrouw. Zij regelde dat mensen taal werd geleerd, dat er een maaltijd werd gekookt. Mensen stonden letterlijk in de rij om een douche te nemen. Dat gebeurde allemaal in dat flatje. Als je het hebt over iemand met glans en glorie, dan was zij het wel. En zij gaf mensen glans en glorie terug.

Eergisteren nog was ik in Oost-Groningen. Ook daar trof ik mensen die zich niet neerlegden bij de rauwheid van het bestaan, maar glans brachten in de levens van mensen in armoede. Ik sprak Alex als ervaringsdeskundige, het was indrukwekkend om te horen hoe hij uit het systeem van generatie-armoede kon stappen. Concrete hulp van diakenen helpt mensen uit hun eerste nood. Hiermee worden bijvoorbeeld uithuisplaatsingen voorkomen en kunnen vele kinderen toch mee op schoolreisje.

En eind augustus was ik in Syrië. De oorlog heeft zeer diepe wonden geslagen. In levens van mensen en in de samenleving als geheel. Genoeg reden om moedeloos te worden. Dat doen de mensen die ik sprak niét. Zij zeggen: juist als het duister is moet de kerk een licht zijn, een teken van hoop. En daarom biedt de kerk al meer dan acht jaar hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Ik vroeg aan een geestelijke waarom de kerk zo diaconaal actief is. Hij zei: Tijdens de eredienst wend ik mij tot het altaar en laat ik mij voeden zodat ik door de week kan dienen op het tweede altaar: de samenleving waarin we geplaatst zijn.

Drie voorbeelden die mij hoop geven dat we ons niet neer hoeven te leggen bij de rauwheid van het bestaan, maar handen en voeten kunnen geven aan de belofte uit psalm 8. Als God aan ons denkt, ons kroont met glans en glorie, dan kunnen wij niet anders doen dan laten zien dat ieder mens telt. Op een manier die diakenen eigen is: “Predik het Evangelie, zo nodig met woorden.” Maar vooral met daden. Met uw handen en voeten spreekt u daarmee de boodschap van psalm 8 uit: ieder mens telt.

Daarmee bent u een voorbeeld, vormt u een tegenbeweging. Ik trek me eraan op, en ben trots als directeur van Kerk in Actie vandaag de schijnwerper te kunnen richten op u. Ik wens u veel zegen op uw werk.

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.