Vacatures uitzendingen 2017 - Vooraankondiging

Nieuws

maandag 26 juni 2017Vanaf september verschijnen er bij Kerk in Actie vacatures voor nieuwe uitgezonden medewerkers. Het gaat om posities in onder meer Rwanda, IndonesiŽ, China, Colombia en Nicaragua. Interesse? Vul dan onderstaand formulier in, dan sturen we jou de vacatures zodra ze online staan.

Het zendingsprogramma van Kerk in Actie richt zich op het ondersteunen van partnerkerken en op de brugfunctie tussen plaatselijke gemeenten in Nederland en de wereldwijde kerk. Een belangrijk onderdeel van het zendingsprogramma is het uitzenden van mensen voor kortere of langere tijd. We hechten er grote waarde aan dat er in onze kerk mensen zijn die ervaring hebben met het langdurig deel zijn van kerk en geloof in een andere context. We zien uitgezonden medewerkers als een brug tussen ‘daar’ en ‘hier’.

Wie zoeken we?

In het algemeen zijn we op zoek naar mensen die communicatief sterk zijn, taalvaardig, pro-actief, flexibel en met gevoeligheid voor kerkelijke, sociale en interculturele verhoudingen. De medewerker moet de taal van het land spreken of bereid zijn deze taal te leren. Ook moeten onze medewerkers actief lid zijn van een kerkelijke gemeente van de Protestantse kerk in Nederland. Onze uitzendingen duren minimaal twee jaar en maximaal 6 jaren.

Vacatures die in september 2017 onder meer worden gepubliceerd:

1. Rwanda - jongerenwerker Presbyteriaanse Kerk

Ben jij een enthousiaste jongerenwerker? De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) zet zich in voor de ontwikkeling van de mensen in de eigen gemeenten en kijkt breed naar de behoeften van de lokale bevolking. Zo ondersteunt zij jong en oud met scholen, ziekenhuizen en landbouw programma’s. De EPR wil voor alle jongeren van betekenis te zijn, zowel in hun geloof als in hun sociale ontwikkeling. Dit betekent dat de EPR kerkelijke activiteiten ontwikkelt zoals een zondagssschool, muziekgroepen, koren en bijbelstudies. Ook organiseert de kerk workshops en trainingen om jongeren een eigen inkomen te leren verdienen. Woorden en daden gaan hand in hand bij deze kerk in Rwanda.

Ben jij de ervaren jongerenwerker die dit programma voor jongeren in Rwanda helpt versterken? In deze functie ziet Kerk in Actie een bijzondere kans om wederzijds te leren. Want ook in Nederland zijn de protestantse kerken op zoek naar manieren om van betekenis te zijn voor jongeren. Wat kunnen wij in Nederland van onze partner kerk in Rwanda leren? Hoe kan deze kerk ook ons inspireren?

2. Indonesië - Docent Gemeenteopbouw

Ben je een docent Gemeenteopbouw met ervaring in jongerenwerk en/of diaconaat? Heb jij een master theologie (of vergelijkbare studie) en vaardigheid in het geven van onderwijs en trainingen? Dan is Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon in Indonesië op zoek naar jou. De theologische faculteit van de UKIM leidt studenten op om als predikant te gaan werken in de Gereja Protestan Maluku (GPM), de Molukse Kerk. Ook verzorgt de faculteit trainingen voor predikanten en ander kerkelijk kader. Ongeveer 500 theologiestudenten studeren op dit moment aan de UKIM, zowel op Bachelor- als Masterniveau. De ambitie van UKIM is om de kwaliteit van theologisch onderwijs te versterken, onder meer door internationale samenwerking.

3. Colombia - Docent theologie:

Geloof jij in de kracht van Bijbelverhalen? Vind je het een uitdaging te ontdekken wat Bijbelverhalen betekenen voor mensen die met vragen zitten rond vrede en verzoening?

Kerk in Actie en is op zoek naar een enthousiaste theoloog voor haar partnerorganisatie Fundación Universitaria Bautista in Cali (FUB), een theologisch instituut waar studenten op Bachelor niveau worden opgeleid. FUB wil haar studenten voorbereiden op hun toekomstig werk in een context van armoede, ontheemding, gebroken relaties. Een theoloog uit Nederland biedt voor de Fundación Universitaria Bautista de kans een ander perspectief, vanuit de Europese context, te leren kennen. Welke theologische vakken je zult geven, wordt in onderling overleg met FUB bepaald.

Daarnaast wordt van je verwacht dat je je inzet om het Contextueel Bijbellezen te bevorderen. Het gaat hierbij om mensen een nieuw perspectief te geven door Bijbelverhalen te verbinden aan de dagelijkse realiteit waarin zij leven. Niet alleen in Colombia maar ook voor ons in Nederland kan deze manier van Bijbellezen inspirerend zijn.

Voor FUB zoekt Kerk in Actie een theoloog, Master niveau, met de vaardigheid om onderwijs te geven en affiniteit met Contextueel Bijbellezen. Lees op www.kerkinactie.nl/bijbellezen meer over contextueel bijbellezen.

4. Nicaragua - docent theologie:

Ook zijn we op zoek naar een docent theologie aan de Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) en bij het Seminario Teológico Bautista (STB). Beide bieden een theologie studie aan op Bachelor niveau. De focus bij de UPOLI ligt daarbij op academische vorming en bij het Seminario Teológico Bautista op het opleiden van predikanten.

Welke theologische vakken je zult geven, wordt in onderling overleg met Upoli en STB bepaald.

Daarnaast wordt van je verwacht dat je je ook inzet om het Contextueel Bijbellezen te bevorderen. Het gaat hierbij om mensen een nieuw perspectief te geven door Bijbelverhalen te verbinden aan de dagelijkse realiteit waarin zij leven. Het vraagstuk van armoede en de rol van de kerk in de samenleving is daarbij een belangrijke thema want Nicaragua is één van de armste landen in Centraal Amerika, vooral op het platteland is dit zichtbaar.


We zoeken een theoloog op Masterniveau, met de vaardigheid om onderwijs te geven en affiniteit met Contextueel Bijbel Lezen. Lees op www.kerkinactie.nl/bijbellezen meer over contextueel bijbellezen.

5. Hong Kong-docent theologie(gepromoveerd)

Voor het internationale programma van het Luthers theologisch seminarie (LTS) in Hong Kong zijn we op zoek naar een docent theologie met specialisatie missiologie, diaconaat of contextueel bijbellezen. Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologie docent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn in eigen land gemeentepredikant of theologie docent en willen hun kennis vergroten. In deze landen is echter nauwelijks theologie onderwijs op niveau. Door in Hong Kong te studeren, blijft de opleiding betaalbaar en hoeven studenten niet naar het westen. Naast lesgeven in Hong Kong en begeleiden van studenten, is er de mogelijkheid om 3 weken per jaar te les te geven op seminaries in landen waar alumni werken.

We zoeken een gepromoveerd theoloog met ervaring als gemeentepredikant of met pioniersplekken.

Extra: China - counsellor

Ben jij recent afgestudeerd in psychologie/sociaal werk en heb je ervaring in counseling? We overwegen iemand uit te zenden naar China. Het is van belang dat je Mandarijn spreekt en actief lid bent van een Protestantse kerk.

 

Reageren? 

Ben jij de persoon die we zoeken? Of ken je iemand die hier aan deze functie-eisen voldoet, neem dan contact met ons op via dit formulier.

 

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.