Kerk in Actie collecte - Binnenlands diaconaat (Nederland)

Collecte

zondag 17 juni 2018In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Waar even op adem gekomen kan worden.

Tekst loopt door onder het filmpje

Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar ook vele vrijwilligers vanuit de plaatselijke protestantse gemeenten actief zijn. Het werk van inloophuizen wordt steeds belangrijker, omdat steeds meer mensen sociaal geïsoleerd zijn. Het gaat niet alleen om dak- en thuislozen en mensen in armoede, maar ook om ouderen die weinig familie zien. Soms is het inloophuis de enige plaats waar nog contact is met andere mensen. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Gelukkig zijn er steeds meer vrijwilligers die zich inzetten. Op al die plekken wordt gewerkt aan een samenleving waarin ieder mens telt.

“Ik woon vier jaar hier in een flat, kende niemand en kwam bijna niet meer buiten. Sinds twee jaar kom ik in het inloophuis en nu ga ik voor het eerst bij iemand op de koffie”. Bezoekster inloophuis.

Elk inloophuis heeft een eigen programma, afgestemd op de behoeften in de wijk. Vrijwilliger Marjan vindt het belangrijk dat buurtbewoners een plek hebben waar ze hun verhaal kunnen vertellen en waar aandacht is voor iedereen. De meeste mensen die ze ontmoet, hebben veel meegemaakt. Ze vindt het fijn dat ze in het inloophuis haar steentje kan bijdragen voor haar naaste. Inloophuizen zijn als een huiskamer waarin voor iedereen tijd en ruimte is voor ontmoeting, en van waaruit praktische en maatschappelijke hulp kan worden geboden.

Naast het werk van de inloophuizen, steunt Kerk in Actie het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). Zij hebben een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.

Met de de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Netwerk DAK ondersteunt de inloophuizen en zorgt dat dit werk meer gezien wordt.

 

 

Kerk in Actie collecte - Binnenlands diaconaat (Nederland) in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.