Kerk in Actie collecte - Werelddiaconaat (Guatemala)

Collecte

zondag 10 juni 2018Bijenhouden biedt jongeren toekomst.

Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun rechten. Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-) rechten. Maakt u dit mogelijk met deze collecte?

Meer informatie op kerkinactie.nl/bijenhouden.

Op zondag 3 juni jl. is de Volcán de Fuego in Guatemala uitgebarsten. Giftig gas, aswolken en lava stortten zich over de dorpen uit op de flanken van de vulkaan. Bewoners hadden geen schijn van kans. Het dodental is opgelopen tot 99. Bijna tweehonderd mensen worden nog vermist. Meer dan drieduizend mensen zijn geëvacueerd. De beelden laten een troosteloze aanblik zien van een grijs landschap waarin mensen wanhopig op zoek zijn naar hun geliefden. We vragen uw voorbede voor de mensen die getroffen zijn. Onze partnerorganisatie Cedepca inventariseert in samenwerking met Action Churches Together momenteel welke hulp nodig is in het getroffen gebied. Kerk in Actie zal daaraan een bijdrage geven. Een gebed voor Guatemala

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.