Colofon

De teksten op deze website zijn geschreven door Kerk in Actie.

Webredactie

Communicatie-afdeling Kerk in Actie

Vormgeving en Content Management Systeem

www.reprovinci.nl

Reacties over de website

Voor opmerkingen, suggesties, wijzigingen en toevoegingen op deze website kunt u contact opnemen met de redactie via e-mailadres: webredactie@kerkinactie.nl.

Redactieadres

Joseph Haydnlaan 2a
3500 AL Utrecht
Tel. (030) 880 14 56
Fax (030) 880 14 57

E-mail info@kerkinactie.nl
Internet: www.kerkinactie.nl

IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457