Armoede in Nederland

DiaconieŽn doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. DiaconieŽn komen tot in de haarvaten van de maatschappij. Samen met hen ondersteunen we mensen in armoede en signaleren we problemen en kaarten deze aan. Kerk in Actie verbindt diakenen met elkaar zodat zij kennis delen.

Hoe helpt Kerk in Actie?

Kerk in Actie ondersteunt plaatselijke gemeenten in de aanpak van armoede. Wij adviseren bij het opzetten van een kerkelijk noodfonds of met de start van SchuldHulpMaatje in uw woonplaats. Kerk in Actie is ook het netwerk Kerk, Kinderen en Armoede gestart.Kerk in Actie komt tweejaarlijks met het Armoedeonderzoek, doet aan belangenbehartiging en steunt projecten financieel.

1. Netwerk ‘Kerk, kinderen en armoede’
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit betekent dat ze zonder ontbijt naar school gaan, in de winter met zomerkleding rondlopen, of vaker ziek zijn. Kinderen in armoede ervaren vaak pesterijen, en stress vanwege ruzies thuis over geld of vanwege angst uit huis gezet te worden. Kerk in Actie bouwt aan een netwerk rond dit thema. We organiseren regelmatig bijeenkomsten waar diaconieën ervaringen kunnen delen en tips uitwisselen.
Lees hier meer over Kerk, kinderen en armoede.

2. Kerkelijke noodfondsen
Op circa 75 plekken in Nederland zijn diaconieën van Protestantse Gemeenten samen met andere kerken in de gemeente betrokken bij een kerkelijk noodfonds. Een kerkelijk noodfonds biedt laagdrempelig tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen die door omstandigheden in geldnood verkeren. Een noodfonds kan snel handelen, waardoor ergere problemen vaak voorkomen kunnen worden. Kerk in Actie adviseert bij het starten van een noodfonds. Lees meer.

3. SchuldHulpMaatje
SchuldHulpMaatje is van grote betekenis in de samenleving. Onbaatzuchtige hulp, gegeven door een professioneel getrainde vrijwilliger, laat geen hulpvrager onberoerd. Onderzoek wijst uit dat aanmerkelijk veel meer mensen hun financiële problemen succesvol oplossen met dergelijke steun.

SchuldHulpMaatje kan ook in uw woonplaats starten wanneer minimaal drie lokale kerken samenwerken. Het landelijke projectbureau voorziet van advies, ondersteuning en training. Lees meer.

4. Armoedeonderzoek
Kerk in Actie is mede-initiatiefnemer van het tweejaarlijkse Armoedeonderzoek, waarin protestantse diaconieën, rooms-katholieke parochies, parochiale instellingen en een aantal kleine kerken participeren. De onderzoeken laten zien dat de kerken lokaal zeer betrokken zijn bij financiële hulpverlening. Klik hier voor het armoedeonderzoek 2019 (rapport).

5. Belangenbehartiging
Kerk in Actie spreekt regelmatig met politieke beleidsmakers om de signalen vanuit de diaconieën door te geven. Kerk in Actie neemt ook deel aan de landelijke netwerken die lobbyen voor een beter sociaal beleid en is betrokken bij de Sociale Alliantie. De Sociale Alliantie is een netwerk van landelijke kerken, vakbonden, humanisten, arme-kant-netwerken en belangenorganisaties die verarming en verrijking aan de orde stellen.

6. Steun projecten en activiteiten
Via giften en collectes voor het Binnenlands Diaconaat bestrijdt Kerk in Actie armoede in Nederland. Kerk in Actie steunt onder andere inloophuizen en werk in de grote steden voor verslaafden, daklozen en achterstandswijken.

7. Onderzoek sociale supermarkten
Kerk in Actie en Stichting Oikos hebben een verkennend onderzoek gedaan naar enkele sociale supermarkten in Nederland. Hieruit blijkt dat zowel voedselbanken als sociale supermarkten het van groot belang vinden om het aanbieden van voedsel te combineren met een begeleidingstraject gericht op het versterken van zelfredzaamheid van de klant. Lees hier het volledige onderzoeksrapport.

Armoede in Diakonia

In Diakonia, het vakblad voor diakenen, schrijven wij regelmatig over armoede. Lees hieronder een aantal artikelen terug.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.