Kerk in Actie-consulent in uw regio

Met enthousiasme stellen we ons aan u voor: het vernieuwde team van Kerk in Actie dat diaconieŽn, zwo- en zendingscommissies ondersteunt. Graag helpen we u bij uw taak om diaconaat zo goed mogelijk in uw gemeente voor het voetlicht te brengen. Samen geloven we in delen. Daarom denken we graag met u mee, ondersteunen we u met ideeŽn en materialen, en staan we altijd klaar om uw vragen te beantwoorden.

U kunt bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld:

  • Projecten
  • Noodhulp
  • Collecten
  • Campagnes, zoals de 40dagentijd- en de kerstcampagne
  • Events, zoals concerten en themadiensten
  • Kids in Actie (Wist u dat u een gratis grote Rainbow krijgt als u Kerk in Actie structureel steunt?)
  • ... en met welke vraag die u ook maar heeft over het betrekken van mensen binnen en buiten uw gemeente bij diaconaat

Samenwerken - doet u het al?

Kerken groeien en kerken krimpen. Kennisuitwisseling en samenwerking wordt steeds belangrijker. Prachtig om te zien hoe steeds meer diaconieën, zwo- en zendingscommissies de krachten bundelen in grotere en kleine samenwerkingsverbanden zoals Delta voor Indonesië, Fryslân foar Rwanda of Brabant voor Moldavië. Doet u al mee in zo’n samenwerking? Het motiveert, inspireert en neemt u werk uit handen! We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Menno Hanse

m.hanse@protestantsekerk.nl
tel. 06 48 15 49 22

Consulent voor Zuidwest-Nederland

“De kerk, met al haar mensen, is voor mij
een kostbaar instrument 
waarmee we het
evangelie handen en voeten geven. Met mijn
werk als 
consulent voor Kerk in Actie mag ik
diaconieën, zwo- en zendingscommissies
ondersteunen 
om meer recht, vrede en
vrolijkheid te bewerken in deze 
wereld. Ik
sta graag schouder aan schouder met u, 
om voor uw plaatselijke context een weg te
vinden 
voor al die diaconale energie, ideeën
en passie.”

Annemarieke Voorsluijs

a.voorsluijs@protestantsekerk.nl
tel. 06 48 15 49 36

Consulent voor Zuidoost-Nederland

“Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het
recht van de vertrapten’.
Deze tekst uit Spreuken
moedigt mij aan om
met mijn talenten, stem en
kansen mensen
te helpen die het minder hebben.
Daarnaast
zie ik de samenleving veranderen:
het wordt
steeds meer ieder voor zich. Ik geloof
dat de
kerk een belangrijke verbindende rol kan
hebben. Daar bouw ik graag aan mee. Ik
hoop dan
ook van harte dat ik als consulent
uw diaconie of
commissie mag versterken
met advies, creativiteit
en enthousiasme.”

Evelien Vrolijk

e.vrolijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 86 88 24 00

Consulent voor Noord-Nederland 

“Elke dag zie ik hoe de liefde voor de
medemens
verschil maakt, door het werk
dat zwo'ers en diakenen
doen. Dat is zo'n
enorm voorrecht! Ik geniet ervan al
die
vrijwilligers te verbinden met elkaar én met
al die
plekken op de wereld waar we als
kerken samen
verschil mogen maken. Het
maakt me er steeds weer
van bewust dat -
zelfs als alles duister lijkt - God er is,
en
dat we samen de wereld beter kunnen
maken.”

Jaantje Vink

j.vink@protestantsekerk.nl

tel. 06 15 90 02 78

Consulent voor Gelderland en
Noord-Holland
 

"Zending en Diaconaat hebben we te
danken aan Jezus. Als kerk er zijn voor de
minsten. Hulp en pleitbezorging
(barmhartigheid en gerechtigheid).
Al meer dan 20 jaar ben ik werkzaam
op het terrein van (wereld)diaconaat
en zending in de Protestantse kerk.
Met mijn betrokkenheid,
doortastendheid en enthousiasme wil ik
me graag met u verbinden om zo onze
kerk in de samenleving gestalte te geven."

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.