Vluchtelingen in Nederland

Wereldwijd zijn meer dan 70,8 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder. Op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal staan kerken klaar om deze mensen in nood hulp te bieden. In Nederland steunt Kerk in Actie projecten om vluchtelingen humaan op te vangen en perspectief te bieden. Ook werken we aan een beter beleid voor vluchtelingen en geven advies aan plaatselijke kerken.

Activiteiten 2019: Doe mee en geef vluchtelingen perspectief

Doe mee met Tafels van hoop op wereldvluchtelingendag - donderdag 20 juni - en kom met ons in actie tegen eenzaamheid en voor integratie
Vluchtelingen voelen zich vaak eenzaam, en dat terwijl we weten dat persoonlijk contact heel belangrijk is voor een succesvolle integratie. Om hen te laten weten dat ze welkom zijn, organiseren we dit jaar op donderdag 20 juni, wereldvluchtelingendag, Tafels van Hoop. Doet u mee? Bij de vorige keren in december 2017 en 2018 deden tientallen gemeenten mee en ontmoetten zo’n 3.000 gemeenteleden en vluchtelingen elkaar tijdens gezamenlijke plaatselijke maaltijden! Informatie en aanmelding op www.tafelsvanhoop.nl

Hoe helpt Kerk in Actie nog meer?

Kerk in Actie adviseert plaatselijke gemeenten bij hulp aan vluchtelingen. Samen met andere organisaties komen we op voor vluchtelingen, en we steunen projecten financieel.

1. Hulp aan uw gemeente
Wilt u advies over hulp aan vluchtelingen, of wilt u graag contact leggen met vluchtelingen in uw woonplaats, neem dan contact met ons op. We organiseren ook bijeenkomsten waar diaconieën ervaringen kunnen delen en tips uitwisselen.

Actiebrochures Op zoek naar veiligheid
Om u te steunen bij uw werk, kunt u onderstaande actiebrochures downloaden. Herzieningen worden aangekondigd in Vlugschrift Vluchtelingen.

01 - Inleiding - Hoe helpt Kerk in Actie u bij uw werk voor vluchtelingen - Contact en op de hoogte blijven
02 - Waarom omzien naar vluchtelingen? Bijbelse inspiratie en tips voor verkennen, bezinnen en vieren
03 - Vluchtelingen, wat is er aan de hand? Hoe kunnen we samen in actie komen?
04 - Wat doet Kerk in Actie?
05 - Kom in actie voor vluchtelingen wereldwijd en steun een project van het thema Op zoek naar veiligheid
06 - Contacten met volwassenen en kinderen in het asielzoekerscentrum
07 - Wat kunnen we doen voor vluchtelingen met verblijfsvergunning?
08 - Hulp aan mensen zonder verblijfspapieren en hulp bij terugkeer
09 - Open kerk zijn voor vluchtelingen

Andere interessante webpagina’s binnen Kerk in Actie en de Protestantse Kerk in Nederland:
- Houd een bijbelstudie over vluchten / vreemdelingenschap
- Lees samen met migranten de Bijbel
- Organiseer een kerkdienst 
- Werkvormen voor kinderen en jongeren bij JOP
- Contact met migrantenkerken
- Steun een project van het thema Op zoek naar veiligheid

Maandelijks brengt Kerk in Actie het Vlugschrift Vluchtelingen uit, met informatie en tips voor uw werk voor migranten en vluchtelingen.U kunt zich aanmelden voor Vlugschrift Vluchtelingen via een mail aan j.jungheim@protestantsekerk.nl

Lees hier Vlugschrift juni 2019

Lees hier Vlugschrift mei 2019

Lees hier Vlugschrift april 2019

2. Belangenbehartiging

Kerk in Actie spreekt regelmatig met politieke beleidsmakers om de signalen vanuit de diaconieën door te geven. Kerk in Actie neemt ook deel aan de landelijke netwerken die lobbyen voor een beter beleid voor vluchtelingen, zoals de werkgroep Kind in AZC.

3. Steun projecten en activiteiten
Via giften en collectes voor het Binnenlands Diaconaat helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Nederland. Met onze partners en met uw steun zetten wij ons voor hen in. Enkele partners:

Vluchtelingen in Diakonia

In Diakonia, het vakblad voor diakenen, schrijven wij regelmatig over vluchtelingen. Lees hieronder een aantal artikelen terug.

Ondersteuning vanuit landelijk dienstencentrum

Vanuit Kerk in Actie ondersteunt Karel Jungheim plaatselijke kerken op het gebied van vluchtelingen en migranten. Vragen of een ervaring delen? Neem dan contact op met Karel via j.jungheim@protestantsekerk.nl.

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.