Vluchtelingen in Nederland

Wereldwijd zijn meer dan 68,5 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder. Op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal staan kerken klaar om deze mensen in nood hulp te bieden. In Nederland steunt Kerk in Actie projecten om vluchtelingen humaan op te vangen en perspectief te bieden. Ook werken we aan een beter beleid voor vluchtelingen en geven advies aan plaatselijke kerken.

Activiteiten 2018: Doe mee en geef vluchtelingen perspectief

Dek een Tafel van hoop op 18 december
Vorig jaar ontmoetten zo’n 3.500 gemeenteleden en vluchtelingen elkaar aan een Tafel van hoop. Contact bevordert de integratie en helpt om onze taal te leren en werk te vinden. Daarom nodigen we u uit om op 18 december 2018, de internationale dag van de migrant, opnieuw in actie te komen! Ga in uw plaatselijke gemeente met gemeenteleden en vluchtelingen aan tafel en geef de lengte van uw tafels door aan Kerk in Actie. Samen dekken we weer de langste tafel van Nederland. Meld uw tafel aan via www.kerkinactie.nl/tafelsvanhoop waar u ook tips vindt. Zo geven we een krachtig signaal af dat vluchtelingen erbij horen!

Bijbelstudie
Als je vlucht, verlies je je identiteit, zeggen veel vluchtelingen. Noem ons geen vluchtelingen maar liever nieuwe Nederlanders. Daarom hebben we een bijbelstudie gemaakt over identiteit (Daniël 1). Deze kunt u houden met een groep gemeenteleden en als het kan met vluchtelingen / Nieuwe Nederlanders. Creëer in ieder geval een setting waarin iedereen zich welkom en veilig voelt en lees de algemene instructies. U vindt de bijbelstudie hier.

Viering omgekomen vluchtelingen
Aan het eind van het kerkelijk jaar staan kerken op vele plaatsen stil bij de overledenen. Gedenk ook de omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen. Verhalen over overleden migranten nemen een belangrijke plaats in. Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. In 2017 kwamen wereldwijd 6.163 mensen om (missing migrants IOM) en in 2018 tot 9 mei al 1.076. Om hen te gedenken, vindt u suggesties voor een viering (bij de downloads). Op www.allerzielen.eu vindt u een overzicht van plaatselijke vieringen.

Petitie voor een gastvrijer Europa
Kerken en maatschappelijke organisaties in heel Europa gaan het komend jaar, tot aan de Europese verkiezingen in mei 2019, handtekeningen verzamelen om bij de Europese Commissie te pleiten voor onder andere meer steun voor lokale groepen die vluchtelingen opnemen.Doet u mee? Verzamel in uw plaatselijke gemeente handtekeningen. Lees hier meer.

Hoe helpt Kerk in Actie nog meer?

Kerk in Actie adviseert plaatselijke gemeenten bij hulp aan vluchtelingen. Samen met andere organisaties komen we op voor vluchtelingen, en we steunen projecten financieel.

1. Hulp aan uw gemeente
Wilt u advies over hulp aan vluchtelingen, of wilt u graag contact leggen met vluchtelingen in uw woonplaats, neem dan contact met ons op. We organiseren ook bijeenkomsten waar diaconieën ervaringen kunnen delen en tips uitwisselen.

Maandelijks brengt Kerk in Actie het Vlugschrift Vluchtelingen uit, met informatie en tips voor uw werk voor migranten en vluchtelingen.U kunt zich aanmelden voor Vlugschrift Vluchtelingen via een mail aan k.jungheim@kerkinactie.nl

Lees hier vlugschrift van november 2018

Lees hier vlugschrift van oktober 2018

Lees hier vlugschrift van september 2018

2. Belangenbehartiging
Kerk in Actie spreekt regelmatig met politieke beleidsmakers om de signalen vanuit de diaconieën door te geven. Kerk in Actie neemt ook deel aan de landelijke netwerken die lobbyen voor een beter beleid voor vluchtelingen, zoals de werkgroep Kind in AZC.

3. Steun projecten en activiteiten
Via giften en collectes voor het Binnenlands Diaconaat helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Nederland. Met onze partners en met uw steun zetten wij ons voor hen in. Enkele partners:

Vluchtelingen in Diakonia

In Diakonia, het vakblad voor diakenen, schrijven wij regelmatig over vluchtelingen. Lees hieronder een aantal artikelen terug.

Ondersteuning vanuit landelijk dienstencentrum

Vanuit Kerk in Actie ondersteunt Karel Jungheim plaatselijke kerken op het gebied van vluchtelingen en migranten. Vragen of een ervaring delen? Neem dan contact op met Karel via k.jungheim@kerkinactie.nl.

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.