Vluchtelingen in Nederland

Wereldwijd zijn meer dan 79,5 miljoen mensen op de vlucht. Dat betekent dat 1 op de 100 mensen ter wereld vluchteling is! Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. In Nederland steunt Kerk in Actie projecten om vluchtelingen humaan op te vangen en perspectief te bieden. Ook werken we aan een beter beleid voor vluchtelingen en geven advies aan plaatselijke kerken.

Petitie vluchtelingenkinderen Griekenland

Help minderjarige asielzoekers in de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Roep uw plaatselijke politici en het kabinet op om kinderen naar Nederland over te laten komen en doe mee met de petitie.

Deel je Tafel met vluchtelingen

Om vluchtelingen die als ‘Nieuwe Nederlanders’ een plek zoeken in onze samenleving een warm welkom te bieden, organiseren tientallen plaatselijke kerken maaltijden voor en met hen. Kerk in Actie wil deze plaatselijke acties verbinden en organiseert daarom jaarlijks samen met kerken, scholen en gezinnen de landelijke actie Deel je tafel om vluchtelingen te laten weten dat ze welkom zijn en hen helpen om zich hier thuis te voelen. Alle informatie en aanmelden op kerkinactie.nl/deeljetafel.

Helpen bij inburgering

Kom net als andere lokale kerken in actie om vluchtelingen te helpen integreren in uw wijk of dorp. Kerk in Actie deelt een aantal prachtige voorbeelden en heeft tips om zelf aan de slag te gaan: www.kerkinactie.nl/deeljetoekomst.

Kinderen in AZC’s

In ongeveer 50 burgerlijke gemeenten zijn Asielzoekerscentra (AZC’s) van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gevestigd. In deze AZC’s wonen ongeveer 7.000 kinderen en jongeren. Kom met ons in actie: www.kerkinactie.nl/kindereninazcs.

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven. Steun ons werk in de grote steden en daarbuiten: www.kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden.

Bezinning en informatie

Maandelijks brengt Kerk in Actie het Vlugschrift Vluchtelingen uit, met informatie en tips voor uw werk voor migranten en vluchtelingen.U kunt zich aanmelden voor Vlugschrift Vluchtelingen via een mail aan j.jungheim@protestantsekerk.nl.

Om u te steunen bij uw werk, kunt u onderstaande actiebrochures downloaden. Herzieningen worden aangekondigd in Vlugschrift Vluchtelingen:

01 - Inleiding - Hoe helpt Kerk in Actie u bij uw werk voor vluchtelingen - Contact en op de hoogte blijven
02 - Waarom omzien naar vluchtelingen? Bijbelse inspiratie en tips voor verkennen, bezinnen en vieren
03 - Vluchtelingen, wat is er aan de hand? Hoe kunnen we samen in actie komen?
04 - Wat doet Kerk in Actie?
05 - Kom in actie voor vluchtelingen wereldwijd en steun een project van het thema Op zoek naar veiligheid
06 - Contacten met volwassenen en kinderen in het asielzoekerscentrum
07 - Wat kunnen we doen voor vluchtelingen met verblijfsvergunning?
08 - Hulp aan mensen zonder verblijfspapieren en hulp bij terugkeer
09 - Open kerk zijn voor vluchtelingen

Andere interessante informatie van Kerk in Actie en de Protestantse Kerk in Nederland:
- Houd een bijbelstudie over vluchten / vreemdelingenschap
- Lees samen met migranten de Bijbel
- Organiseer een kerkdienst 
- Werkvormen voor kinderen en jongeren bij JOP
- Contact met migrantenkerken
- Steun een project van het thema Op zoek naar veiligheid 
- Deel je toekomst - Geef vluchtelingen perspectief
- Missionair idee: Deel je tafel

Hulp aan uw gemeente

Wilt u advies over hulp aan vluchtelingen, of wilt u graag contact leggen met vluchtelingen in uw woonplaats, neem dan contact met ons op. We organiseren ook bijeenkomsten waar diaconieën ervaringen kunnen delen en tips uitwisselen. Vanuit Kerk in Actie ondersteunt Karel Jungheim plaatselijke kerken op het gebied van vluchtelingen en migranten: j.jungheim@protestantsekerk.nl.

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.