Zorgzame Kerk

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een chronische ziekte, fysieke beperking of psychosociale problemen. Kern van het project ‘Zorgzame Kerk’ is als kerkelijke gemeenschap zorgzaam zijn voor zij die het nodig hebben. Daarbij inventariseren wat er al gebeurt in de eigen wijk, en kijken wat er nodig is nu de zorg verschraalt.

 

 

Hoe kan Kerk in Actie u ondersteunen?

1. Kerk en Zorgdag op 28 september 2018

De maatschappelijke aandacht voor eenzaamheid neemt toe, en ook de kerk heeft veel te bieden. De Kerk en Zorgdag, die samen met de Federatie van Diaconieën wordt georganiseerd, vindt dit jaar plaats in de landelijke week tegen de Eenzaamheid, op vrijdag 28 september in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Inloop vanaf 9.45, het programma start om 10.15 uur. Om 15.30 uur wordt de dag afgesloten. Thema van de dag is: Eenzaamheid: de kerk uit?! CDA Tweede Kamerlid mevrouw Lenny Geluk-Poortvliet zal haar onlangs geschreven actieplan tegen eenzaamheid komen toelichten. De toegang bedraagt 10 euro. Klik hier voor meer informatie en aanmelding

2. Project Zorgzame Kerk

Veel kerken zijn bezig geweest met de vraag naar hun verantwoordelijkheid in de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving en dat is nog steeds enorm actueel. In 2015 heeft Kerk in Actie achttien proefplekken in ons land ondersteund. Plekken waar kerken contacten met de burgerlijke gemeente en zorginstanties hebben gelegd. Om samen te kijken naar hun rol in een situatie waarin de zorg vanuit de overheid minder is geworden.

Deze proefperiode werkte vanuit vier verschillende invalshoeken:

  • Kerk als schakel: kerkgebouw inzetten voor zorg- en welzijnsactiviteiten;
  • Kerk als knooppunt: de kerk heeft aandacht voor levensvragen van mensen in de wijk;
  • Zorgmaatjes: de kerk biedt zorg aan zorgafhankelijke mensen die in een isolement dreigen te raken;
  • Lokale lobby: de kerk komt op voor de belangen van mensen die afhankelijk zijn van de burgerlijke gemeente.

Deze invalshoeken zijn nog steeds ondersteunend, alhoewel de focus meer is verschoven naar de lokale behoefte. Pas na grondige verkenning van de lokale situatie bepaalt de kerk op welk terrein zij zich wil richten.

In de kolom rechts staan een aantal interessante downloads, waaronder een folder met meer informatie en een katern met achtergrondinformatie en voorbeeldverhalen van proefplekken. Ook treft u hier het onderzoeksrapport aan van de evaluatie van de proefplekken.

3. Oriëntatiemodule Zorgzame Kerk

Het toerustingscentrum van de Protestantse Kerk, PCTE, biedt een oriëntatiemodule aan. Voor informatie en opgave klik hier.

Deze oriëntatiemodule helpt bij de verkenning van de visie en mogelijkheden. Daarnaast kunnen gemeenten en diaconieën gebruik maken van een advies- en begeleidingstraject. Meer informatie? Neem contact op met de vervangend projectleider Janet Bac; j.bac@protestantsekerk.nl. Financiële ondersteuning is mogelijk.

4. Samenwerking Vrijwillig Dichtbij

Kerk in Actie participeert met het project Zorgzame Kerk in ‘Vrijwillig Dichtbij’. Een coalitie van veertien organisaties uit het LOVZ (Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg). Het doel is om de landelijke organisaties meer slagkracht te geven. Om lokaal in te spelen op de gewijzigde zorg- en welzijnsuitvoering. Voor diaconieën geeft het extra mogelijkheden voor lokale samenwerking. Meer informatie in de Factsheet Vrijwillig Dichtbij (pdf)

5. Coalitie Erbij

Kerk in Actie is aangesloten bij Coalitie Erbij, de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Met Coalitie Erbij zetten maatschappelijke organisaties zich samen in om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Lees meer over het werk van Coalitie Erbij.

6. Initiatieven in het land

Bekijk via deze filmpjes welke initiatieven er zijn in Leerdam en Enkhuizen, en ook hoe zo'n activiteit georganiseerd wordt:

Zorgzame kerk in Diakonia

In Diakonia, het vakblad van Kerk in Actie voor diakenen, schrijven wij regelmatig over zorg. Lees hieronder een aantal artikelen terug.

Ondersteuning vanuit landelijk dienstencentrum

Vanuit Kerk in Actie ondersteunt Janet Bac in samenwerking met een projectteam plaatselijke gemeenten op het gebied van zorg. Vragen of een ervaring delen? Neem dan contact op met Janet via j.bac@protestantsekerk.nl 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.