Disclaimer

Hoewel de teksten op deze website met de grootste zorg zijn samengesteld, is Kerk in Actie niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden.

Kerk in Actie stelt het op prijs als onjuistheden worden gemeld aan: webredactie@kerkinactie.nl.  

Aan de inhoud van deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten mogen met bronvermelding worden gebruikt. Kerk in Actie behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren en te wijzigen.

De website van Kerk in Actie maakt gebruik van cookies.