Wat wordt de Smaakmaker van het Jaar?

Om de beste diaconale initiatieven te verzamelen en te belonen, organiseert Kerk in Actie in 2018 de verkiezing 'Smaakmaker van het jaar'. Uit vele nominaties stelde de vakjury een top 7 samen. Tijdens de Landelijke Diaconale Dag op 10 november 2018 in Jaarbeurs Utrecht worden de uiteindelijke winnaars bekend. Breng nu uw stem uit.

Op de Landelijke Diaconale Dag maken we bekend welk initiatief de titel Smaakmaker van het Jaar mag dragen. Breng onderaan de pagina uw stem uit op één van de onderstaande projecten (in willekeurige volgorde):

1. Voor Effies - zorg voor dak- en thuislozen in Enkhuizen

Effies.jpg

‘Voor Effies’ is een initiatief van de diaconie van de Zuiderkerk en Welwonen. De stichting zorgt voor tijdelijke gemeubileerde woonruimte, voor mensen die door omstandigheden geen woning hebben, of hiervan geen gebruik kunnen maken. Zij krijgen voor maximaal één jaar een tijdelijk huurcontract. In die tijd worden ze begeleid door een vaste vrijwilliger en maken ze een persoonlijk ontwikkelplan, zodat ze in de toekomst kunnen verhuizen naar een vaste woonruimte. Dit jaar is de vijfde woning in gebruik genomen. Er zijn inmiddels al zestien mensen op weg geholpen. Ook is een nieuw project gestart, ‘Nieuw Begin’, om jongeren van 18-23 jaar te begeleiden naar een perspectiefvolle toekomst. 


2. De Paraplu - inloophuis voor vrouwen in Rotterdam
De Paraplu is een gezamenlijk initiatief van de Prinsekerk (PKN) en Rehobothkerk (CGK) om vrouwen in de Rotterdamse Agniesebuurt te helpen en te steunen. In de wijk spelen veel problemen, zoals eenzaamheid, armoede, huiselijk geweld en taalachterstand. In De Paraplu ontmoeten vrouwen elkaar, ontvangen ze hulp bij het lezen en invullen van brieven en formulieren, en genieten ze van een gratis lunch. Ook kunnen ze kinderkleding en andere spullen halen bij de kinderkledingbank.

3. Goedenavondcafé - plek voor mensen met een beperking in Driebergen

Goedenavondcafe.jpg

In het kerkgebouw ‘t Hoge Licht van de protestantse gemeente Driebergen is het Goedenavondcafé elke eerste en derde vrijdag van de maand open voor mensen met een beperking. Het café voorziet in een behoefte: er komen wel dertig tot zestig mensen per keer. De avonden worden verschillend ingevuld, de ene keer met een muziekgroep en een andere keer met voor wie wil een creatieve tafel. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een dagje uit of een barbecue georganiseerd.

4. Diaconaal centrum - kerk in de buurt in Amsterdam
In het diaconaal centrum worden allerlei activiteiten voor buurtbewoners georganiseerd, zoals buurtmaaltijden, inloopochtenden, een leesgroep en een handwerkclub. Ook is er een spelinloop voor kinderen tot vier jaar en hun ouders, en worden vrijwilligers gekoppeld aan buurtgenoten met een hulpvraag. Hierbij wordt intensief samengewerkt met andere organisaties uit de buurt. Het diaconaal centrum is een samenwerking tussen de drie kerngemeentes in Amsterdam Oost (Muiderkerk, Elthetokerk en De Binnenwaai) en de Protestantse Diaconie Amsterdam.

5. Happen en Trappen - running diner voor werelddiaconaat in Kamerik
Voor de tweede keer organiseert de Ontmoetingskerk in Kamerik dit jaar ‘Happen en Trappen’, een ontmoetingsavond voor gemeenteleden. Op de avonden bezoeken deelnemers drie van de zes gastadressen waar ze afgewisseld een voor-, hoofd- en nagerecht geserveerd krijgen en worden bijgepraat over een project binnen het thema ‘Op zoek naar veiligheid’ dat door de diaconie wordt gesteund. Na het dessert fietsen alle deelnemers terug naar de kerk en krijgen ze een presentatie over het Kerk in Actie-project.

6. My Home - nieuwe vorm van wonen voor psychisch kwetsbare mensen in Borger
De diaconie van de Protestantse Gemeente Borger is het project ‘My Home’ gestart, voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn en een steuntje in de rug nodig hebben. In My Home hebben zes bewoners een eigen woning waar ze zelfstandig leven, met de hulp van een vaste vrijwilliger. Alle bewoners en vrijwilligers kennen elkaar. Samen met een professionele begeleider wordt een woonplan gemaakt, met als doel zoveel mogelijk zelfredzaamheid. Zo kunnen mensen die niet goed kunnen meekomen door hun psychische gesteldheid, toch wonen en leven te midden van anderen.

7. ’t Sprútsje - onderdeel van de volkstuin in Oppenhuizen
In Oppenhuizen heeft de diaconie van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga, 't Tsjerkefinster, samen met basisschool ‘t Harspit het project ‘t Sprútsje opgezet. De kinderen van groep 5 tot en met 8 gaan vanaf maart in groepen op een vast moment in de week werken in de moestuin. Zij worden bijgestaan door vrijwilligers van de diaconie en de plaatselijke kerkelijke gemeente. De bloemen die worden gezaaid, zijn bedoeld voor zieke dorpsgenoten of mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken; de oogst wordt verdeeld onder de kinderen, gemeenteleden en mensen die hulp van de gemeente ontvangen.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.