Bid voor ons werk

Wij vragen uw voorbede voor het werk van Kerk in Actie en onze partners in binnen- en buitenland. Heeft u zelf suggesties voor voorbeden? U kunt die sturen naar info@kerkinactie.nl.

Gebed voor armoede in de wereld

2020 is een jaar vol spanning en verandering. Een druppel in de geschiedenis, maar met zoveel impact op ons allen. Velen van ons leven in angst en onzekerheid. Armoede neemt overal in de wereld toe. Eenzaamheid, gebrek aan materiële zaken, zekerheid en aanraking. Wat zal de toekomst brengen, kunt U ons daar ook nu bij geleiden? We zoeken onze hulp bij U en roepen U aan: Help ons, Heer.

Bekijk Gebed voor armoede in de wereld

Voorbede voor recht en vrede in Papoea

Heer, wij bidden om vrede in het land van Papoea, waar al jarenlang een slepend conflict steeds weer mensenlevens eist. Wij bidden voor de familie en de gemeente van ds. Yeremia Zanambani, die op 19 september 2020 werd vermoord. Wij bidden dat er een eind komt aan deze reeks van zinloos geweld, waarin zoveel slachtoffers vallen. Dat de regering van Indonesië mag inzien, dat niet meer militairen, maar dialoog tot vrede en recht kan leiden. Heer, we bidden om wijsheid en vrede in Papoea.

Bekijk Voorbede voor recht en vrede in Papoea

Gebed voor onze politici bij de opvang van vluchtelingen uit Griekenland

In september werd de wereld opgeschrikt door een grote brand in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Meer dan tienduizend mensen verloren al hun bezittingen. Na meer dan een week op straat te hebben gebivakkeerd worden ze nu door de Griekse overheid ondergebracht in een nieuw tentenkamp. Met welke vooruitzichten?

 

Bekijk Gebed voor onze politici bij de opvang van vluchtelingen uit Griekenland

Gebed voor Lesbos

Onze gedachten en gebeden zijn bij de vluchtelingen op Lesbos, speciaal de kinderen, die door de afschuwelijke brand in kamp Moria alles zijn kwijtgeraakt. Wij bidden voor hen.

Bekijk Gebed voor Lesbos

Gebed voor Beiroet

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet, vlakbij het historisch centrum, zijn volgens de laatste berichten zeker 100 doden gevallen en 4000 mensen gewond. Er zou een loods zijn ontploft waar 2700 ton ammoniumnitraat - zeer explosief materiaal - lag opgeslagen. “Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn heel veel gewonden,” vertelt Rima van Saane. Ook het gebouw van de Near East School of Theology, partner van Kerk in Actie, is beschadigd. Uitgezonden medewerkers Wilbert en Rima van Saane en hun kinderen zijn ongedeerd gebleven. Wij bidden voor alle getroffenen.

 

Bekijk Gebed voor Beiroet

Gebed voor de Indonesische kerk en familie van ds. Sopater

We vragen voorbede voor de Indonesische Raad van Kerken die door de corona-crisis voor grote vragen en uitdagingen staan. In het bijzonder nu de voormalig voorzitter van de Indonesische Raad van Kerken, ds. Solarso Sopater, op 26 juni 2020 op 86-jarige leeftijd is overleden. 

Bekijk Gebed voor de Indonesische kerk en familie van ds. Sopater

Gebed in tijd van coronacrisis

We leven in een onzekere tijd. Het coronavirus grijpt in de hele wereld om zich heen en houdt ons in een stevige greep van angst en zorgen. Grenzen zijn gesloten, mensen raken geïsoleerd en missen hun sociale contacten, familie en kerkelijke gemeente. De Conferentie van Europese Kerken bidt voor de wereld. Wij bidden mee, over grenzen heen.

Bekijk Gebed in tijd van coronacrisis

Gebed voor vluchtelingen (Wereldvluchtelingendag 2020)

Zondag 21 juni is de dag na Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn meer dan 70,8 miljoen mensen op de vlucht. Verdreven door rampen en oorlogen. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Wij bidden voor hen.

Bekijk Gebed voor vluchtelingen (Wereldvluchtelingendag 2020)

Gebed bij een stille coronaramp

Met Pinksteren weten we ons als kerken wereldwijd aan elkaar verbonden. Als uiting daarvan hebben christenen uit Colombia, Indonesië, Moldavië, Nederland, Rwanda, Zuid-Afrika en het Midden-Oosten een gebed geschreven om God te bidden voor de nood die er vanwege de coronacrisis is en te danken voor de hulp en verbondenheid waarmee kerken elkaar ondersteunen.

Bekijk Gebed bij een stille coronaramp

Gebed voor vluchtelingen

Bijna een miljoen mensen zitten vast in Noordoost-Syrië door het gewapend conflict in Idlib, terwijl aan de westkant van Turkije vluchtelingen wanhopig proberen Europa te bereiken, en duizenden vastzitten op de Griekse eilanden. Sinds eind februari laat de Turkse regering vluchtelingen door richting de Griekse grens. Dat leidt daar tot spanningen. Ook op Griekse eilanden zoals Lesbos is de situatie gespannen. Wij bidden om Gods nabijheid voor de vluchtelingen, en om kracht en wijsheid voor kerken, hulporganisaties en overheden. 

Bekijk Gebed voor vluchtelingen

Gebed voor christenen in de Golfstaten

Het aantal christenen in het Midden-Oosten neemt in snel tempo af, maar in de Golfstaten groeit de kerk juist enorm door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. Zij komen naar de regio om geld te verdienen voor hun familie, maken lange dagen en leven in armoedige omstandigheden. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers in de storytelling-methode: bijbelverhalen worden mondeling worden verteld en men gaat met elkaar op zoek naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Wij bidden voor hen.

Bekijk Gebed voor christenen in de Golfstaten

Gebed voor getroffenen coronavirus in China

In China zijn onze partnerorganisatie Amity Foundation en de Raad van Kerken in China hard aan het werk om ziekenhuizen in de provincie Hubei te voorzien van maskers en andere materialen terwijl ze het coronavirus bestrijden. Veel kerken in de getroffen regio´s zijn gesloten, omdat het verboden is om met grote groepen samen te komen. Veel christenen luisteren daarom nu naar preken en liederen op het internet. Wij bidden voor hen.

Bekijk Gebed voor getroffenen coronavirus in China

Gebed voor AustraliŽ

Australië wordt geteisterd door hevige bosbranden die het hele land in hun greep houden. Op vele plekken grijpt het verwoestende vuur om zich heen. Jolien de Pater volgt op dit moment een discipelschapstraining in Australië. Ze schreef een gebed voor Australië nu de nood daar zo hoog is. Wij bidden met haar mee. 

Bekijk Gebed voor AustraliŽ

Gebed voor christenen in China

We ontvangen berichten over de verslechterende situatie tussen de kerken in China en de overheid. Steeds meer kerken krijgen te maken met toezicht en beperkingen bij het organiseren van diensten en andere activiteiten. Voorgangers voelen zich minder vrij om te zeggen en te preken wat zij aan God willen toevertrouwen. Daarom willen we in deze tijd bidden voor hen.

Bekijk Gebed voor christenen in China

Gebed voor mensen zonder verblijfspapieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Wij bidden voor hen.

Bekijk Gebed voor mensen zonder verblijfspapieren

Gebed voor Zuid-Soedan

In 2011 werd Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan na een lange burgeroorlog. Naast politieke spanningen heeft het land nu te kampen met de ernstigste overstromingen sinds 25 jaar. Meer dan 900.000 mensen zijn getroffen en rond de 420.000 mensen hebben noodhulp nodig. Wij bidden voor alle getroffenen van deze ramp én voor het vredesproces. 

Bekijk Gebed voor Zuid-Soedan

Gebed gevraagd voor situatie op de Molukken

Op 26 september 2019 werden de Molukken in Indonesië getroffen door een eerste aardbeving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Binnen een half uur volgde de naschok met een kracht van 5,6. Na vele, lichtere, bevingen en naschokken werd op 10 oktober wederom een krachtiger aardbeving gemeten van 5,2. Rond 150.000 mensen zijn naar veiliger oorden gevlucht. Er zijn minstens 40 mensen omgekomen, en het aantal gewonden bedraagt rond 1600. Meer dan 6300 huizen zijn beschadigd of vernietigd. De noodtoestand op de Molukken loopt in ieder geval door tot 10 januari 2020.

Bekijk Gebed gevraagd voor situatie op de Molukken

Gebed voor Noordoost-SyriŽ

Vorige week viel Turkije Noordoost-Syrië binnen. Honderdduizenden inwoners van het gebied leven in angst om het lot van familieleden, en wat deze nieuwe fase in de oorlog voor hen zal betekenen. Ds. Joseph Kassab, leider van de Presbyteriaanse Kerk in Libanon en Syrië is steeds in contact met de kerkleiders ter plekke. Ze houden zich vast aan Jezus´ woorden: Houd moed! Ik heb de wereld overwonnen. Wij bidden voor hen.

 

Bekijk Gebed voor Noordoost-SyriŽ

Gebed voor SyriŽ

In Syrië is er nog steeds geen uitzicht op vrede. Er zijn nog altijd gebieden waar gebombardeerd of gevochten wordt. In andere gebieden is de oorlogsdreiging minder en wordt geprobeerd weer een leven op te bouwen. Voor veel van de 6,5 miljoen intern ontheemden rest niets beters dan terug te keren naar hun oorspronkelijke woonplaats. Zonder steun is de toekomst donker. Wij bidden voor hen. 

Bekijk Gebed voor SyriŽ

Gebed voor onderweg

De vakantietijd komt er weer aan. Een heerlijke tijd voor ontspanning, er tussenuit zijn, even weg uit de vertrouwde omgeving. Vele mensen gaan op reis, om nieuwe wegen te ontdekken. Het leven zelf is ook een reis. Mooie en moeilijke momenten, bergen en dalen wisselen elkaar af. Een gebed voor onderweg:

Bekijk Gebed voor onderweg

Gebed voor een nieuw begin

We leven toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. Iedere dag weer mogen we een nieuw begin maken. Daar bidden we voor. 

Bekijk Gebed voor een nieuw begin

Gebed voor slachtoffers tsunami Java en Sumatra

In Indonesië zijn op Java en Sumatra zeker 222 mensen omgekomen door een tsunami. Zeker 843 anderen raakten gewond en er worden volgens officiële cijfers nog dertig mensen vermist. Henriette Nieuwenhuis is sinds 2011 namens Kerk in Actie uitgezonden naar Zuid-Sumatra en liet vanmorgen weten veilig te zijn. Ze roept ons op tot gebed:

Almachtige God,
U hebt deze wereld in Uw hand
We vertrouwen de slachtoffers van het natuurgeweld in zuid-Lampung en west-Java aan Uw handen toe
Ontfermt U zich over hen

Licht van de wereld,
We bidden dat GKSBS dominees, ds. Erik en ds. Samuël, hun licht laten schijnen voor de mensen die ze ontmoeten in het rampgebied
Geef hen wijsheid om op het juiste moment te spreken en te zwijgen
Ontfermt U zich over hen

Ontfermt U zich over ons allen
Als we te midden van dood, chaos en natuurgeweld Uw stem proberen te verstaan
Om Jezus wil, amen

https://www.kerkinactie.nl/actueel/2018/12/gebed-voor-slachtoffers-tsunami-java-en-sumatra

Bekijk Gebed voor slachtoffers tsunami Java en Sumatra

Gebed voor Sulawesi

Het aantal slachtoffers dat werd getroffen door aardbevingen en een tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi stijgt momenteel flink. Doordat wegen zijn afgesloten en stroomverzieningen zijn beschadigd, zijn Palu en Donggala moeilijk bereikbaar. Het rampgebied blijkt groter dan gedacht. Er is een grote behoefte aan drinkwater, voedsel en medische ondersteuning. Ds. Purba en ds. Siagian van de Christelijke Kerk van Zuidelijk Sumatra, partner van Kerk in Actie, schreven een gebed voor Sulawesi.

Bekijk Gebed voor Sulawesi

Gebed voor de kerken in het Midden-Oosten

De kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen, na zeven jaar oorlog, groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde van hun leden is gevlucht. Tijdens de gevechten bleven de achtergebleven samenkomen om te bidden. Om hoop te houden, hebben de kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, onze hulp hard nodig. Wij bidden voor hen:

Bekijk Gebed voor de kerken in het Midden-Oosten

Gebed i.v.m. geweld in West-Kameroen (juli 2018)

We willen bidden voor de mensen in West-Kameroen, waar velen vluchten voor de gewelddadigheden die zijn uitgebroken als gevolg van protesten tegen de achterstelling van de Engelstalige minderheid. We bidden voor troost en zorg voor de slachtoffers en de mensen op de vlucht naar Nigeria of naar andere gebieden binnen Kameroen. We bidden voor onze partner, het Protestants Theological Seminary, dat midden in het conflictgebied zoekt naar wegen om de vrede te bewaren. We bidden om wijsheid bij de regering, dat zij zich inspant voor een vreedzame oplossing van het conflict. Heer, we bidden om vrede en veiligheid voor zoveel mensen op deze wereld; ook in West-Kameroen.

 

Bekijk Gebed i.v.m. geweld in West-Kameroen (juli 2018)

Gebed voor vluchtelingen

Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder. Op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Wij bidden voor hen en voor regeringsleiders wereldwijd en speciaal ook in Europa, om te werken aan een humaan en rechtvaardig asielbeleid.

Bekijk Gebed voor vluchtelingen

Gebed voor Guatemala

De Volcán de Fuego in Guatemala is uitgebarsten. Giftig gas, aswolken en lava stortten zich over de dorpen uit op de flanken van de vulkaan. Bewoners hadden geen schijn van kans. Het dodental is opgelopen tot 99. Bijna tweehonderd mensen worden nog vermist. Meer dan drieduizend mensen zijn geëvacueerd. De beelden laten een troosteloze aanblik zien van een grijs landschap waarin mensen wanhopig op zoek zijn naar hun geliefden.

Bekijk Gebed voor Guatemala

Gebed voor Gaza

Al zeventig jaar duurt het conflict tussen Israël en de Arabische wereld. Meer dan enig ander werden gewone Palestijnen daar het slachtoffer van. Zij zijn tot veiligheidsrisico verklaard en als zodanig door het Israëlische leger bejegend. Leiders aan beide zijden maken gebruik van de frustratie onder de Palestijnen over hun lot. Winnaars zijn alleen de leiders: hier worden mensenoffers gebracht voor politieke belangen.

Bekijk Gebed voor Gaza

Gebed voor Cuba

Bij de vliegramp op Cuba op vrijdag 18 mei jl. zijn 111 doden gevallen. Meer dan de helft van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Onder de slachtoffers zijn tien Cubaanse predikanten van de evangelische kerk 'El Nazareno'' en hun partners. Ze waren in de hoofdstad Havana geweest voor een conferentie en zouden terugkeren naar hun gemeentes in Holguín in het oosten van het land. Er zijn tien kinderen onder de 15 die hun ouders hebben verloren. Afgelopen zondag is in Holquin een gezamenlijke dienst gehouden samen met andere kerken.

Bekijk Gebed voor Cuba

Gebed voor IndonesiŽ

Met verbijstering hebben we kennis genomen van de terroristische aanslag op drie kerken in Surabaya, Oost-Indonesië. Het betreft een rooms-katholieke kerk, een pinksterkerk en een protestantse kerk, de GKI. De laatste is een partnerkerk van Kerk in Actie. Hierbij zijn 13 mensen om het leven gekomen en meer dan 40 mensen gewond geraakt​. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden. Daarom bidden wij

Bekijk Gebed voor IndonesiŽ

Gebed voor Nicaragua

Het is onrustig in Nicaragua. Half april kondigde de regering een pakket hervormingen aan van het sociale zekerheidsstelsel. Werknemers en werkgevers zouden meer belasting moeten betalen en de pensioenen zouden worden verlaagd. Op verscheidene plekken in het land braken protesten uit waarbij meerdere doden vielen. Enkele dagen later werd het decreet ingetrokken. De regering verklaarde bereid te zijn tot dialoog over de plannen. Echter de protesten houden aan. De toekomst is onzeker. Wij bidden voor hen:

Bekijk Gebed voor Nicaragua

Gebed voor Ghouta

Met afschuw zagen we de beelden van de slachtoffers van een gifaanval in de stad Douma in Ghouta. Het is oorlog tussen Ghouta en Damascus, granaten en bommen over en weer. Zoals altijd is de burgerbevolking het slachtoffer. Zij zijn speelbal, menselijk schild, "bijkomende schade". De wreedheid van aanvallen met gifgas is ongekend.

Bekijk Gebed voor Ghouta

Bid mee voor Renske en de situatie in het ziekenhuis waarin zij werkt

Renske werkt als verloskundige in het ziekenhuis in Tank, Pakistan. Het ziekenhuis waarin ze werkt zit in zware tijden. Het is daardoor moeilijk om het hoofd boven water te houden. Renske wil graag dat we voor het ziekenhuis, de staf en haarzelf bidden.

 

Bekijk Bid mee voor Renske en de situatie in het ziekenhuis waarin zij werkt

Voorbede voor Nigeria i.v.m. moord en ontvoering

Wij vragen uw voorbede voor Nigeria: in het bijzonder voor de bevolking in het noordoosten van het land, waar Kerk in Actie partner JPRM actief is. Regelmatig worden daar families getroffen door onvoorspelbaar geweld van gewapende strijders, al of niet verbonden met Boko Haram. Tot onze schrik hoorden wij van onze partners hoe een dorp in Adamawa State helemaal is platgebrand. Drie inwoners zijn vermoord. Kort daarna zijn op 19 februari 2018 110 jonge meiden ontvoerd door Boko Haram uit hun school in Yobe State. Alhoewel de regering beloofd heeft alles te doen om deze meiden terug te halen, zijn ze nog steeds zoek.

Lees achtergrondinfo in het Reformatorisch Dagblad.
Lees Facebook-bericht JPRM, Nigeria.

Bekijk Voorbede voor Nigeria i.v.m. moord en ontvoering

Gebed voor bevolking van Zuid-Soedan

In de jonge staat Zuid-Soedan woedt sinds 2013 een wrede burgeroorlog. Van de totale bevolking van 12 miljoen mensen zijn twee miljoen mensen het land ontvlucht. Rond 2 miljoen mensen zijn in eigen land op drift geraakt. Twee derde deel van de overgebleven bevolking heeft zomer 2018 te kampen krijgen met ernstige voedseltekorten. Op 27 juni 2018 werd een vredesakkoord getekend. Wij vragen uw voorbede voor de bevolking van Zuid-Soedan om voedsel en om vrede.

Bekijk Gebed voor bevolking van Zuid-Soedan

Gebed - Liefde die groter is dan ons hart

De 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie staat in het teken van Onvoorwaardelijke liefde. Liefde die groter is dan ons hart. Als moeder wil je maar ééń ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. Wereldwijd vormen moeders, vaders, verzorgers én grootouders de ruggengraat van de samenleving: door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. 

Bekijk Gebed - Liefde die groter is dan ons hart

Gebed voor Palestijnse vluchtelingen

Miljoenen mensen zijn in deze tijd op de vlucht. Ontheemd, radeloos op zoek naar een veilige plek om te leven. Net zoals het kindje Jezus. Zijn vader Jozef en moeder Maria moesten met Hem op weg naar Egypte, op de vlucht voor geweld en op zoek naar veiligheid.

Bekijk Gebed voor Palestijnse vluchtelingen

Gebed voor geloofsoverdracht aan Rwandese kinderen

Christenen in Rwanda willen het geloof op een goede manier doorgeven aan hun kinderen. Niet in alle kerken krijgen kinderen de aandacht die ze verdienen. In december 2017 trainen Janny Oorebeek en Ria van Hulsteijn predikanten en zondagsschoolleiders in Rwanda hoe je het geloof kunt overdragen aan kinderen. Zij vragen om voorbede voor dit werk.

Volg de weblogs van Janny Oorebeek over dit werk.

Bekijk Gebed voor geloofsoverdracht aan Rwandese kinderen

Gebed voor de kerken in het Midden Oosten

Kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Egypte zorgen aanslagen voor angst en neemt de druk toe om ook weg te gaan. In Syrië en Irak zijn christenen blijvend op de vlucht voor oorlog en geweld. In Libanon en Jordanië kloppen ze massaal op de deur van kerken. Wij bidden voor hen.

 

 

Bekijk Gebed voor de kerken in het Midden Oosten

Uw mensen willen we zijn

Het is guur weer op de wereld. Er staan veel onschuldige mensenlevens wereldwijd op het spel. Ons leven is er slechts één van. Maar kerken verzetten zich tegen dit denken. Bid u mee?

Bekijk Uw mensen willen we zijn

Dankgebed

Een dankgebed, ter inspiratie. Om stil te staan bij wat we hebben en te bidden om kracht. 

Bekijk Dankgebed

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.