Bid voor ons werk

Wij vragen uw voorbede voor het werk van Kerk in Actie en onze partners in binnen- en buitenland. Heeft u zelf suggesties voor voorbeden? U kunt die sturen naar webredactie@kerkinactie.nl.

Gebed voor Noordoost-SyriŽ

Vorige week viel Turkije Noordoost-Syrië binnen. Honderdduizenden inwoners van het gebied leven in angst om het lot van familieleden, en wat deze nieuwe fase in de oorlog voor hen zal betekenen. Ds. Joseph Kassab, leider van de Presbyteriaanse Kerk in Libanon en Syrië is steeds in contact met de kerkleiders ter plekke. Ze houden zich vast aan Jezus´ woorden: Houd moed! Ik heb de wereld overwonnen. Wij bidden voor hen.

 

Bekijk Gebed voor Noordoost-SyriŽ

Gebed voor SyriŽ

Na acht jaar oorlog in Syrië is er nog steeds geen uitzicht op vrede. Er zijn nog altijd gebieden waar gebombardeerd of gevochten wordt. In andere gebieden is de oorlogsdreiging minder en wordt geprobeerd weer een leven op te bouwen. Voor veel van de 6,5 miljoen intern ontheemden rest niets beters dan terug te keren naar hun oorspronkelijke woonplaats. Zonder steun is de toekomst donker. Wij bidden voor hen. 

Bekijk Gebed voor SyriŽ

Gebed voor onderweg

De vakantietijd komt er weer aan. Een heerlijke tijd voor ontspanning, er tussenuit zijn, even weg uit de vertrouwde omgeving. Vele mensen gaan op reis, om nieuwe wegen te ontdekken. Het leven zelf is ook een reis. Mooie en moeilijke momenten, bergen en dalen wisselen elkaar af. Een gebed voor onderweg:

Bekijk Gebed voor onderweg

Gebed voor een nieuw begin

We leven toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. Iedere dag weer mogen we een nieuw begin maken. Daar bidden we voor. 

Bekijk Gebed voor een nieuw begin

Gebed voor slachtoffers tsunami Java en Sumatra

In Indonesië zijn op Java en Sumatra zeker 222 mensen omgekomen door een tsunami. Zeker 843 anderen raakten gewond en er worden volgens officiële cijfers nog dertig mensen vermist. Henriette Nieuwenhuis is sinds 2011 namens Kerk in Actie uitgezonden naar Zuid-Sumatra en liet vanmorgen weten veilig te zijn. Ze roept ons op tot gebed:

Almachtige God,
U hebt deze wereld in Uw hand
We vertrouwen de slachtoffers van het natuurgeweld in zuid-Lampung en west-Java aan Uw handen toe
Ontfermt U zich over hen

Licht van de wereld,
We bidden dat GKSBS dominees, ds. Erik en ds. Samuël, hun licht laten schijnen voor de mensen die ze ontmoeten in het rampgebied
Geef hen wijsheid om op het juiste moment te spreken en te zwijgen
Ontfermt U zich over hen

Ontfermt U zich over ons allen
Als we te midden van dood, chaos en natuurgeweld Uw stem proberen te verstaan
Om Jezus wil, amen

https://www.kerkinactie.nl/actueel/2018/12/gebed-voor-slachtoffers-tsunami-java-en-sumatra

Bekijk Gebed voor slachtoffers tsunami Java en Sumatra

Gebed voor Sulawesi

Het aantal slachtoffers dat werd getroffen door aardbevingen en een tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi stijgt momenteel flink. Doordat wegen zijn afgesloten en stroomverzieningen zijn beschadigd, zijn Palu en Donggala moeilijk bereikbaar. Het rampgebied blijkt groter dan gedacht. Er is een grote behoefte aan drinkwater, voedsel en medische ondersteuning. Ds. Purba en ds. Siagian van de Christelijke Kerk van Zuidelijk Sumatra, partner van Kerk in Actie, schreven een gebed voor Sulawesi.

Bekijk Gebed voor Sulawesi

Gebed voor de kerken in het Midden-Oosten

De kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen, na zeven jaar oorlog, groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde van hun leden is gevlucht. Tijdens de gevechten bleven de achtergebleven samenkomen om te bidden. Om hoop te houden, hebben de kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, onze hulp hard nodig. Wij bidden voor hen:

Bekijk Gebed voor de kerken in het Midden-Oosten

Gebed i.v.m. geweld in West-Kameroen (juli 2018)

We willen bidden voor de mensen in West-Kameroen, waar velen vluchten voor de gewelddadigheden die zijn uitgebroken als gevolg van protesten tegen de achterstelling van de Engelstalige minderheid. We bidden voor troost en zorg voor de slachtoffers en de mensen op de vlucht naar Nigeria of naar andere gebieden binnen Kameroen. We bidden voor onze partner, het Protestants Theological Seminary, dat midden in het conflictgebied zoekt naar wegen om de vrede te bewaren. We bidden om wijsheid bij de regering, dat zij zich inspant voor een vreedzame oplossing van het conflict. Heer, we bidden om vrede en veiligheid voor zoveel mensen op deze wereld; ook in West-Kameroen.

 

Bekijk Gebed i.v.m. geweld in West-Kameroen (juli 2018)

Gebed voor vluchtelingen

Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder. Op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Wij bidden voor hen en voor regeringsleiders wereldwijd en speciaal ook in Europa, om te werken aan een humaan en rechtvaardig asielbeleid.

Bekijk Gebed voor vluchtelingen

Gebed voor Guatemala

De Volcán de Fuego in Guatemala is uitgebarsten. Giftig gas, aswolken en lava stortten zich over de dorpen uit op de flanken van de vulkaan. Bewoners hadden geen schijn van kans. Het dodental is opgelopen tot 99. Bijna tweehonderd mensen worden nog vermist. Meer dan drieduizend mensen zijn geëvacueerd. De beelden laten een troosteloze aanblik zien van een grijs landschap waarin mensen wanhopig op zoek zijn naar hun geliefden.

Bekijk Gebed voor Guatemala

Gebed voor Gaza

Al zeventig jaar duurt het conflict tussen Israël en de Arabische wereld. Meer dan enig ander werden gewone Palestijnen daar het slachtoffer van. Zij zijn tot veiligheidsrisico verklaard en als zodanig door het Israëlische leger bejegend. Leiders aan beide zijden maken gebruik van de frustratie onder de Palestijnen over hun lot. Winnaars zijn alleen de leiders: hier worden mensenoffers gebracht voor politieke belangen.

Bekijk Gebed voor Gaza

Gebed voor Cuba

Bij de vliegramp op Cuba op vrijdag 18 mei jl. zijn 111 doden gevallen. Meer dan de helft van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Onder de slachtoffers zijn tien Cubaanse predikanten van de evangelische kerk 'El Nazareno'' en hun partners. Ze waren in de hoofdstad Havana geweest voor een conferentie en zouden terugkeren naar hun gemeentes in Holguín in het oosten van het land. Er zijn tien kinderen onder de 15 die hun ouders hebben verloren. Afgelopen zondag is in Holquin een gezamenlijke dienst gehouden samen met andere kerken.

Bekijk Gebed voor Cuba

Gebed voor IndonesiŽ

Met verbijstering hebben we kennis genomen van de terroristische aanslag op drie kerken in Surabaya, Oost-Indonesië. Het betreft een rooms-katholieke kerk, een pinksterkerk en een protestantse kerk, de GKI. De laatste is een partnerkerk van Kerk in Actie. Hierbij zijn 13 mensen om het leven gekomen en meer dan 40 mensen gewond geraakt​. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden. Daarom bidden wij

Bekijk Gebed voor IndonesiŽ

Gebed voor Nicaragua

Het is onrustig in Nicaragua. Half april kondigde de regering een pakket hervormingen aan van het sociale zekerheidsstelsel. Werknemers en werkgevers zouden meer belasting moeten betalen en de pensioenen zouden worden verlaagd. Op verscheidene plekken in het land braken protesten uit waarbij meerdere doden vielen. Enkele dagen later werd het decreet ingetrokken. De regering verklaarde bereid te zijn tot dialoog over de plannen. Echter de protesten houden aan. De toekomst is onzeker. Wij bidden voor hen:

Bekijk Gebed voor Nicaragua

Gebed voor Ghouta

Met afschuw zagen we de beelden van de slachtoffers van een gifaanval in de stad Douma in Ghouta. Het is oorlog tussen Ghouta en Damascus, granaten en bommen over en weer. Zoals altijd is de burgerbevolking het slachtoffer. Zij zijn speelbal, menselijk schild, "bijkomende schade". De wreedheid van aanvallen met gifgas is ongekend.

Bekijk Gebed voor Ghouta

Bid mee voor Renske en de situatie in het ziekenhuis waarin zij werkt

Renske werkt als verloskundige in het ziekenhuis in Tank, Pakistan. Het ziekenhuis waarin ze werkt zit in zware tijden. Het is daardoor moeilijk om het hoofd boven water te houden. Renske wil graag dat we voor het ziekenhuis, de staf en haarzelf bidden.

 

Bekijk Bid mee voor Renske en de situatie in het ziekenhuis waarin zij werkt

Voorbede voor Nigeria i.v.m. moord en ontvoering

Wij vragen uw voorbede voor Nigeria: in het bijzonder voor de bevolking in het noordoosten van het land, waar Kerk in Actie partner JPRM actief is. Regelmatig worden daar families getroffen door onvoorspelbaar geweld van gewapende strijders, al of niet verbonden met Boko Haram. Tot onze schrik hoorden wij van onze partners hoe een dorp in Adamawa State helemaal is platgebrand. Drie inwoners zijn vermoord. Kort daarna zijn op 19 februari 2018 110 jonge meiden ontvoerd door Boko Haram uit hun school in Yobe State. Alhoewel de regering beloofd heeft alles te doen om deze meiden terug te halen, zijn ze nog steeds zoek.

Lees achtergrondinfo in het Reformatorisch Dagblad.
Lees Facebook-bericht JPRM, Nigeria.

Bekijk Voorbede voor Nigeria i.v.m. moord en ontvoering

Gebed voor bevolking van Zuid-Soedan

In de jonge staat Zuid-Soedan woedt sinds 2013 een wrede burgeroorlog. Van de totale bevolking van 12 miljoen mensen zijn twee miljoen mensen het land ontvlucht. Rond 2 miljoen mensen zijn in eigen land op drift geraakt. Twee derde deel van de overgebleven bevolking heeft zomer 2018 te kampen krijgen met ernstige voedseltekorten. Op 27 juni 2018 werd een vredesakkoord getekend. Wij vragen uw voorbede voor de bevolking van Zuid-Soedan om voedsel en om vrede.

Bekijk Gebed voor bevolking van Zuid-Soedan

Gebed - Liefde die groter is dan ons hart

De 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie staat in het teken van Onvoorwaardelijke liefde. Liefde die groter is dan ons hart. Als moeder wil je maar ééń ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. Wereldwijd vormen moeders, vaders, verzorgers én grootouders de ruggengraat van de samenleving: door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. 

Bekijk Gebed - Liefde die groter is dan ons hart

Gebed voor Palestijnse vluchtelingen

Miljoenen mensen zijn in deze tijd op de vlucht. Ontheemd, radeloos op zoek naar een veilige plek om te leven. Net zoals het kindje Jezus. Zijn vader Jozef en moeder Maria moesten met Hem op weg naar Egypte, op de vlucht voor geweld en op zoek naar veiligheid.

Bekijk Gebed voor Palestijnse vluchtelingen

Gebed voor geloofsoverdracht aan Rwandese kinderen

Christenen in Rwanda willen het geloof op een goede manier doorgeven aan hun kinderen. Niet in alle kerken krijgen kinderen de aandacht die ze verdienen. In december 2017 trainen Janny Oorebeek en Ria van Hulsteijn predikanten en zondagsschoolleiders in Rwanda hoe je het geloof kunt overdragen aan kinderen. Zij vragen om voorbede voor dit werk.

Volg de weblogs van Janny Oorebeek over dit werk.

Bekijk Gebed voor geloofsoverdracht aan Rwandese kinderen

Gebed voor de kerken in het Midden Oosten

Kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Egypte zorgen aanslagen voor angst en neemt de druk toe om ook weg te gaan. In Syrië en Irak zijn christenen blijvend op de vlucht voor oorlog en geweld. In Libanon en Jordanië kloppen ze massaal op de deur van kerken. Wij bidden voor hen.

 

 

Bekijk Gebed voor de kerken in het Midden Oosten

Uw mensen willen we zijn

Het is guur weer op de wereld. Er staan veel onschuldige mensenlevens wereldwijd op het spel. Ons leven is er slechts één van. Maar kerken verzetten zich tegen dit denken. Bid u mee?

Bekijk Uw mensen willen we zijn

Dankgebed

Een dankgebed, ter inspiratie. Om stil te staan bij wat we hebben en te bidden om kracht. 

Bekijk Dankgebed

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.