Gebed na moord in Colombia

Op 7 juni werd een leider van Kerk in Actie-partner Afrodes in Colombia vermoord. Wij vragen voorbede voor zijn familie, vrienden, Afrodes en voor de Afro-Colombianen voor wie hij opkwam. Bidt u mee?

Goede God van recht en vrede,

Wij bidden u om troost voor de familie en vrienden van Bernardo Cuero, die vermoord is vanwege zijn inzet voor de zwarte bevolking in Colombia. Wilt u hen kracht geven om zonder Bernardo verder te gaan. Wilt u hen helpen niet verbitterd te raken door zoveel onrecht en geweld.

Wij danken u voor alles wat de ontheemde Afro-Colombiaan Bernardo Cuero voor zwarte Colombianen heeft kunnen doen, onder andere via de organisatie Afrodes. Wij danken u voor de moed die hij getoond heeft, ondanks jarenlange bedreigingen. Wij bidden u voor de medewerkers van Afrodes. Troost hen. Bemoedig hen, geef hen de kracht om de strijd voort te zetten tegen het onrecht ,dat zoveel Afro-Colombianen aangedaan wordt. Geef hen hoop om het vol te houden. Wilt u de Afro-Colombianen behoeden en zegenen.

God, wij bidden u voor de Colombiaanse overheid en de Colombiaanse bevolking. We horen over vrede in Colombia, terwijl de samenleving nog vol geweld en onrecht zit. Wilt u Colombianen helpen de welvaart beter te verdelen. Wilt u de overheid helpen onrecht aan te pakken en geweld tegen te gaan en te bestraffen. Wilt u hen oog geven voor de moeilijke positie van de Afro-Colombianen. Wij bidden u dat de strijd van Bernardo Cuero niet voor niets is geweest, maar uiteindelijk tot een rechtvaardige samenleving mag leiden, waarin Afro-Colombianen een gelijkwaardige plek hebben.

Amen

Lees meer over de moord op Bernardo Cuero uit Afrodes, Colombia.Terug naar Bidden