Gebed voor armoede in de wereld

2020 is een jaar vol spanning en verandering. Een druppel in de geschiedenis, maar met zoveel impact op ons allen. Velen van ons leven in angst en onzekerheid. Armoede neemt overal in de wereld toe. Eenzaamheid, gebrek aan materiële zaken, zekerheid en aanraking. Wat zal de toekomst brengen, kunt U ons daar ook nu bij geleiden? We zoeken onze hulp bij U en roepen U aan: Help ons, Heer.

Eeuwige God,

2020 is een jaar vol spanning en verandering.
Een druppel in de geschiedenis, maar met zoveel impact op ons allen.
Velen van ons leven in angst en onzekerheid.
Eenzaamheid, gebrek aan materiële zaken, zekerheid en aanraking.
Wat zal de toekomst brengen, kunt U ons daar ook nu bij geleiden?
We zoeken onze hulp bij U en roepen U aan: Help ons, Heer.

In Uw boek lezen we de oproep, simpel maar radicaal.
Bijvoorbeeld in Jesaja 58: ‘Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen een plek in je huis.
Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen!’
In dat licht willen we leven en zijn. Vandaag en altijd.
Helpt U ons, Heer, om daar vorm aan te geven - echt te zoeken en echt te kiezen voor gelijkwaardigheid in onze wereld?
We roepen U aan: Help ons, Heer.

In de stilte van dit gebed denken we aan ieder die geen baan heeft
Aan allen die met weinig rond moeten komen
Voor wie zelfs de simpelste dingen luxe zijn - beleg op het brood, kleding en vervoer.
Voor hen is de confrontatie met ongelijkwaardigheid een dagelijkse realiteit.
Laat ons in woord èn daad uiting geven aan onze solidariteit.
Daarom roepen we U aan: Help ons, Heer.

Als jij het bent, hier, vandaag, die met ons bidt voor mensen in armoede,
maar eigenlijk weet dat je zelf steun nodig hebt: God is met je, en samen zijn we er juist voor jou.
Samen bidden we dat je je gedragen weet en omringd weet door Gods steun.
Dat Hij je helpt om vol te houden en je steunt als je hulp wilt vragen.
Als gemeenschap hopen we je te helpen op welke manier dan ook. Wees welkom.
Daarom bidden we vandaag samen: Help ons, Heer.

Armoede is overal ter wereld.
Daarom denken we vandaag aan alle plekken waar armoede heerst.
Waar honger, ongelijkheid en gebrek is, en waar de toekomst onder druk staat.
Zo denken we bijvoorbeeld aan de mensen op Lesbos, die nog steeds niet weg kunnen.
En aan mensen op zoveel andere plekken ter wereld - van India, Rwanda, Sudan tot aan Moldavië - waar coronamaatregelen tot honger leiden, en nog grotere armoede.
Aan al die plekken ter wereld waar jarenlang geen voedselhulp werd gegeven, maar nu noodzakelijk is.
Laat ons een steen bijdragen, luisteren naar Jesaja en er zijn voor hen.
Samen staan we op tegen armoede en roepen wij u aan: Help ons, Heer.

Amen.

 


Terug naar Bidden

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.