Gebed voor bevolking van Zuid-Soedan

In de jonge staat Zuid-Soedan woedt sinds 2013 een wrede burgeroorlog. Van de totale bevolking van 12 miljoen mensen zijn twee miljoen mensen het land ontvlucht. Rond 2 miljoen mensen zijn in eigen land op drift geraakt. Twee derde deel van de overgebleven bevolking heeft zomer 2018 te kampen krijgen met ernstige voedseltekorten. Op 27 juni 2018 werd een vredesakkoord getekend. Wij vragen uw voorbede voor de bevolking van Zuid-Soedan om voedsel en om vrede.

Voorbede voor Zuid-Soedan

Voorganger: Wij bidden in het bijzonder om vrede en gerechtigheid voor onze zusters en broeders in de Republiek Zuid-Soedan. Wees uw kinderen nabij, nu ze geconfronteerd worden met honger, onveiligheid, misbruik en geweld, en voer hen tot vrede, gerechtigheid en welzijn.

Allen: Heer, hoor ons in ontferming aan!

Voorganger: We bidden voor kwetsbare kinderen, meisjes, vrouwen en mannen, blootgesteld aan schending van hun rechten en aan gewelddadigheid. We smeken om uw bescherming, we bidden dat er goede actie ondernomen zal worden met het oog op verbetering van hun situatie. We bidden ook om vreedzame en veilige werkomstandigheden voor alle hulpverleners en hulporganisaties in de frontlinie. We bidden dat ze hun leven zeker mogen zijn en dat ze hun humanitaire werk onder veilige omstandigheden kunnen verrichten.

Allen:  Heer, hoor ons in ontferming aan!

Voorganger: We bidden voor de kerken, voor de bredere samenleving en voor de regering van Zuid-Soedan: dat ze betrouwbaar, transparant, doelmatig en inclusief zijn in hun optreden, met aandacht voor de behoeften en noden van de bevolking. Dat ze mogen opkomen voor de waardigheid en integriteit van elk individu en van de gemeenschap en ieders rechten en vrijheid waarborgen en beschermen.

Allen: Heer, hoor ons in ontferming aan!

Voorganger: We bidden dat de profetische stem van uw kerk wereldwijd krachtig mag klinken. We bidden dat uw kerk wereldwijd een helpende, dienende kerk mag zijn. We bidden dat uw kerk dichtbij de mensen mag staan, in het bijzonder bij de armen en bij wie in de marge beland zijn, en zo de liefde van onze Verlosser Jezus Christus mag weerspiegelen.

Allen: Heer, hoor ons in ontferming aan!

Voorganger: We bidden om vergeving voor het aandeel dat onze eigen samenleving heeft in de productie van landmijnen, de handel in wapens en munitie, in alles wat brandstof oplevert voor geweld en conflicten. Wij bidden dat we aan verandering mogen bijdragen.

Allen: Heer, hoor ons in ontferming aan!

Voorganger: We bidden om vrede en duurzame oplossingen die een einde aan de gewelddadige conflicten zullen maken. We bidden dat de gemeenschappen weer in vrede mogen leven, dat ze in vrijheid en zonder angst de vruchten van hun werk mogen genieten in hun eigen omgeving.

Allen: Heer, hoor ons in ontferming aan!
Mogen wij altijd hongeren naar gerechtigheid.
Mogen we het onrecht overwinnen, dat mensen schaadt.
Mogen we altijd dorsten naar vrede.
Mogen we onveiligheid, lijden en ontworteling overwinnen.
Mogen we altijd vol verlangen zijn om zorgzaam met elkaar en onze leefomgeving om te gaan.
Mogen onze gebeden ons voeren tot actie en verandering!

Amen


Terug naar Bidden

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.