Gebed voor christenen in de Golfstaten

Het aantal christenen in het Midden-Oosten neemt in snel tempo af, maar in de Golfstaten groeit de kerk juist enorm door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. Zij komen naar de regio om geld te verdienen voor hun familie, maken lange dagen en leven in armoedige omstandigheden. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers in de storytelling-methode: bijbelverhalen worden mondeling worden verteld en men gaat met elkaar op zoek naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Wij bidden voor hen.

Goede God,

Wij bidden U voor alle christenen in de Golfstaten,
zij volgen U in een regio waar geloven weliswaar is toegestaan,
maar waar je altijd op je hoede moet zijn.

Wij bidden U voor deze regio
waar U uw kinderen bij elkaar brengt uit zoveel landen in de wereld.
Juist hier horen zij het goede nieuws van het evangelie
en nemen het mee naar hun familie en bekenden ver weg.
Op deze plek in de wereld, waar wij het niet verwachten,
worden zaadjes van het geloof geplant in de harten van vele mensen.

Wij bidden U voor al deze mensen, Uw kinderen,
die lange dagen moeten werken om geld te verdienen voor hun familie ver weg.
Ondanks de luxe en weelde in deze landen,
leven zij in de achterbuurten onder armoedige omstandigheden,
maar houden vol en zijn getuige van U in hun omgeving en voor hun naasten.

Wij danken U voor hun geloof en voor de vele voorgangers en storytellers,
die bijbelverhalen op een eenvoudige wijze vertellen en doorgeven aan christenen die zelf niet kunnen lezen en schrijven.

Wij bidden u voor de kerkleiders in het Midden-Oosten,
geeft U hen wijsheid en moed om vol te houden
in een regio waar de wetgeving en omstandigheden niet zeker zijn
en steeds weer veranderen.

In Jezus´ naam,

Amen


Kerk in Actie steunt het werk van het Bijbelgenootschap in de Golf met het project ‘de kracht van bijbelverhalen’. Op zondag 1 maart a.s. wordt in kerken voor dit project gecollecteerd. Kerk in Actie medewerkers Wilma Wolswinkel en Tineke van der Stok reisden in februari 2020 naar de Golfregio en waren diep onder de indruk van wat de kerken er doen en het geloof van de vele christenen in deze landen. Lees hun reisverhalen hier.

Terug naar Bidden

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.