Gebed voor de Indonesische kerk en familie van ds. Sopater

We vragen voorbede voor de Indonesische Raad van Kerken die door de corona-crisis voor grote vragen en uitdagingen staan. In het bijzonder nu de voormalig voorzitter van de Indonesische Raad van Kerken, ds. Solarso Sopater, op 26 juni 2020 op 86-jarige leeftijd is overleden. 

Na een toegewijd leven als predikant van de GKJ (de kerk in Midden-Java) overleed op 26 juni 2020 op 86-jarige leeftijd ds. Solarso Sopater, voormalig voorzitter van de Indonesische Raad van Kerken. Wij zijn dankbaar voor zijn inzet en vragen gebed voor zijn kinderen en kleinkinderen in Indonesië, die niet op de gebruikelijke wijze afscheid konden nemen van hun bijzondere (groot)vader.

Ook voor de Indonesische Raad van Kerken vragen we voorbede die door de corona-crisis voor grote vragen en uitdagingen staan. "Als we niet de uitdagingen van economische en spirituele armoede aangaan, dan muteert de corona pandemie in een epidemie van de wanhoop", aldus de huidige Algemeen Secretaris van de Raad van Kerken, ds. Jacky Manuputty.

Dr Solarso Sopater werkte als predikant in een ziekenhuis en in een vormings- en toerustingscenrum in Yogyakarta. Hij kreeg de mogelijkheid om promotieonderzoek te doen in Amerika waarna hij docent dogmatiek werd aan de Theologische Hogeschool in Jakarta. In 1987 werd hij tot voorzitter gekozen van de Indonesische Raad van Kerken. Die functie oefende hij 12 jaar uit. In de jaren 90 van de vorige eeuw beleefde de Indonesische Raad van Kerken roerige tijden, met name ook door de grote politieke veranderingen. In die periode was ds. Solarso Sopater voorzitter, een periode die niet gemakkelijk was voor hem en niet voor de kerken. Regelmatig kwam hij naar Europa om met de zendingsorganisaties (Eukomindo) te overleggen.

We kennen hem als een wijs en bedachtzaam mens die ruimte gaf aan anderen, maar ook vorm wist te geven aan de relaties in de oecumenische verbanden wereldwijd.

 


Terug naar Bidden

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.