Gebed voor geloofsoverdracht aan Rwandese kinderen

Christenen in Rwanda willen het geloof op een goede manier doorgeven aan hun kinderen. Niet in alle kerken krijgen kinderen de aandacht die ze verdienen. In december 2017 trainen Janny Oorebeek en Ria van Hulsteijn predikanten en zondagsschoolleiders in Rwanda hoe je het geloof kunt overdragen aan kinderen. Zij vragen om voorbede voor dit werk.

Volg de weblogs van Janny Oorebeek over dit werk.

Goede God, Vader van alle kinderen,

Wij danken u voor kinderen, die ons leren hoe we de wereld onbevangen kunnen zien. We vinden het vaak lastig om ons geloof in u over te brengen op onze kinderen. Ook in Rwanda is dat onderwerp van gesprek. Wilt u predikanten, zondagsschoolleiders en gezinnen in Rwanda helpen om het geloof in u op een goede manier over te brengen op kinderen. Zodat ook deze kinderen uw steun mogen ervaren in hun leven en anderen tot licht mogen zijn.

Wilt u Janny Oorebeek en Ria van Hulsteijn helpen om zondagsschool trainingen te geven op een manier die aansluit bij de behoefte van de Rwandese kerken. Wij danken u ook voor het werk dat de Rwandese organisatie Mwana Ukundwa daarin doet. Wilt u het werk dat zij doen voor kwetsbare kinderen in Rwanda zegenen.

We danken u dat predikanten in Rwanda meer aandacht willen gaan besteden aan de kinderen in hun kerk. Wilt u de predikanten helpen om al hun goede voornemens rond de geloofsoverdracht aan kinderen en de samenwerking met de leiding van de zondagsscholen ook waren te kunnen maken.

We danken u voor de inzet van de leiding van zondagsscholen in Rwanda, die dit werk doen met beperkte middelen en beperkte ondersteuning. Bedankt voor hun motivatie en vindingrijkheid. Wilt u hen helpen om het geloof in u op een goede manier over te dragen.

Wij bidden voor ouders en kinderen in Rwanda, die net als wijzelf regelmatig worstelen hoe je het geloof goed kunt overdragen: laat hen u leren kennen; laat hen de Bijbelverhalen begrijpen en tot steun zijn in hun dagelijks leven.

Dank u voor het wereldwijde geloof in u dat wij mogen delen met christenen in Rwanda.


Terug naar Bidden

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.