Gebed voor Lesbos

Onze gedachten en gebeden zijn bij de vluchtelingen op Lesbos, speciaal de kinderen, die door de afschuwelijke brand in kamp Moria alles zijn kwijtgeraakt. Wij bidden voor hen.

Trouwe Vader,

We bidden U voor de vluchtelingen op Lesbos, die opgeschrikt werden door een allesverwoestende brand in kamp Moria.
Met 13.000 vluchtelingen woonden zij op een plek waar maar plaats was voor 2.500 vluchtelingen.
Ze zijn nu voor de zoveelste ramp in hun leven op de vlucht geslagen.
Mede doordat er vorige week corona werd geconstateerd in kamp Moria, reageren burgers op Lesbos soms heftig op hen.

Erbarm U Heer, over hen die alles verloren hebben en - zelfs in de meest schrijnende situatie - geconfronteerd worden met onmenselijkheid en boosheid van anderen.
Wees bij deze vluchtelingen, verlaat hen niet.

We bidden U voor hulpverleners, die in deze moeilijke situatie doen wat ze kunnen.
Het leed is niet te overzien.
Bescherm hen en zegen het werk dat zij doen, voor kinderen, zieken, zwangeren, ouderen.
Help de organisaties die hard werken aan een noodoplossing, zodat de vluchtelingen niet lang onbeschermd en zonder eten en drinken hoeven te zijn.
Wees bij de hulpverleners, zegen hun werk.

We bidden voor degenen die namens overheden beslissingen moeten nemen over de situatie van deze vluchtelingen.
Dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor de situatie tot nu toe, en voor wat nu en in de toekomst moet gebeuren.
Dat inzicht en inkeer, barmhartigheid en humaniteit het winnen van politieke belangen en kortetermijn benaderingen.
Dat zij zich gesteund voelen door betrokkenen in de samenleving, door kerken, door U.

Dit bidden wij U, in Jezus' naam.

Amen

>> kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos


Terug naar Bidden

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.