Gebed i.v.m. geweld in West-Kameroen (juli 2018)

We willen bidden voor de mensen in West-Kameroen, waar velen vluchten voor de gewelddadigheden die zijn uitgebroken als gevolg van protesten tegen de achterstelling van de Engelstalige minderheid. We bidden voor troost en zorg voor de slachtoffers en de mensen op de vlucht naar Nigeria of naar andere gebieden binnen Kameroen. We bidden voor onze partner, het Protestants Theological Seminary, dat midden in het conflictgebied zoekt naar wegen om de vrede te bewaren. We bidden om wijsheid bij de regering, dat zij zich inspant voor een vreedzame oplossing van het conflict. Heer, we bidden om vrede en veiligheid voor zoveel mensen op deze wereld; ook in West-Kameroen.

 

Achtergrondinformatie

In West-Kameroen was al een tijd een sudderend conflict, maar het is in de afgelopen week (begin juli 2018) verder uit de hand gelopen - met direct effect voor het werk van het Presbyterian Theological Seminary bij de stad Kumba, een partner van Kerk in Actie. Er zijn weer veel onschuldig getroffen slachtoffers, die op de vlucht slaan. Daarom vragen wij voor uw voorbede.

Lees het artikel in Trouw: Martelingen, executies en vernielingen aan de orde van de dag (13 juni 2018)

Lees het bericht van Amnesty: Engelstalig Kameroen in de greep van dodelijk geweld (13 juni 2018)

Beluister radio-bericht Bureau Buitenland: Hoe een taalstrijd met wapens wordt uitgevochten (1 mei 2018)


Terug naar Bidden

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.