De stad & de Bijbel, inspiratiedag contextueel bijbellezen in Rotterdam

De Inspiratiedag contextueel bijbellezen gaat het land in! We ontmoeten elkaar maandag 12 november in de Andreaskerk in Rotterdam (Heer Vrankestraat 51). Het thema voor deze dag is De stad & de Bijbel. Tijdens het dynamische programma gaat het om de praktijk rond bijbellezen Ún de academische reflectie daarop.

Op deze derde editie van de inspiratiedag contextueel bijbellezen treffen we elkaar in de uitdagende context van Rotterdam, en verkennen we hoe thema’s uit de stad een rol spelen bij het lezen van de Bijbel. We laten ons prikkelen door twee korte lezingen en gaan met elkaar in gesprek. Verder een middag vol workshops met inbreng uit de praktijk zowel als universitair onderzoek, van Urban expression tot een duik in de traditie. Alles rond de Bijbel natuurlijk, we ontdekken hoe oude verhalen van betekenis zijn in het leven van mensen nu. Van harte welkom!

Deze dag wordt georganiseerd door Kerk in Actie in samenwerking met het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie (VU/PThU) en het Arminius Instituut. Een dag waar de praktijk en academische verdieping rond bijbelgebruik in Nederland samenkomen.

Programma

9.30 - 10.00 uur Aankomst en ontvangst met koffie en thee

10.00 – 12.30 uur Plenair programma met bijdragen vanuit de praktijk en de academie, ruimte om in gesprek te gaan en vragen te stellen.


“Bijbellezen voor een vrijzinnige elite die de bijbel vaak wel gelooft” - dr. Tjaard Barnard, dorpsdominee bij de Remonstranten in Rotterdam

Dr. Tjaard Barnard (1968) is kerkhistoricus, gespecialiseerd in de geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap. Van 2012-2016 was hij rector van het Remonstrants Seminarium. Sinds 1999 is hij predikant bij de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Meer informatie over hem is te vinden op www.tjaardbarnard.nl. Lees ter voorbereiding het artikel ¨Christen zijn als je rijk bent¨.


“Migrantenverhalen in de Bijbel en vandaag” - Toos Beentjes, migrantenpastor

‘In Latijns Amerika heb ik geleerd dat de vragen, de zorgen en de verlangens die in de hoofden van de mensen zitten, een rol spelen bij het lezen van bijbelteksten. Bij het lezen van teksten uit het boek Exodus ontdekten de mensen dat de tekst ook over hun leven ging. Zo heb ik als pastor van de Spaanstaligen in Amsterdam ontdekt dat de bijbel een boek is vol met migrantenverhalen. Teksten raken eigen levensverhalen en de reflectie daarop daagt mensen uit om verder op weg te gaan. Steeds opnieuw wordt aan de Bijbel een nieuw hoofdstuk toegevoegd.’

12.30 - 13.15 uur Lunch

13.15 - 16.30 uur Middagprogramma met twee workshoprondes en gezamenlijke afsluiting


Workshops in het middagprogramma:


De Havenstad en de Bijbel’; de kijk van zeevarenden - ds. Helene Perfors, koopvaardijpredikant (PKN) in de Rijnmond

Migrantenverhalen lezen en beleven - Toos Beentjes, migrantenpastor
Caminante no hay camino … se hace camino a andar (‘reiziger er is geen weg … al gaande baan je een weg’). Wij lezen een tekst uit Exodus om zoals Mozes een keuze te maken om een weg te kiezen in de roerige samenleving.

Bijbellezen met Urban Expression in een Rotterdamse aandachtswijk - ds. Sibbele Meindertsma, wijkdominee Oude Noorden Rotterdam
Urban Expression werkt aan creatieve missie in oude volkswijken en aandachtswijken van verschillende steden. Deze wijken zijn diverse, uitdagende en spannende omgevingen die invloed hebben op het bijbellezen van de missionaire pionier. Ds. Meindertsma vertelt over zijn ervaringen en aan de hand van de waarden van Urban Expression lezen we een tekst.

Op verhaal komen. Een methode van contextueel bijbellezen. - Inge Landman, Kerk in Actie, projectmedewerker Bijbel

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de methode zoals Kerk in Actie deze heeft uitgewerkt. Een inspirerende en toegankelijke manier om samen bijbel te lezen op een wijze die teksten nieuwe relevantie geeft voor levensthema’s van vandaag.

De Lutherse traditie als context. De rol van de bijbel en de plaats van genade.
- dr. Martin van Wijngaarden, kerkhistoricus en predikant van de Lutherse gemeente Rotterdam
Te gast in de Lutherse Andreaskerk zal predikant Martin van Wijngaarden ons meenemen in een stukje Lutherse traditie. Hij betrekt ons bij zijn onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse Lutheranen ‘genade’ beleven en geloven. We verkennen bijbelteksten en gaan met elkaar in gesprek over hoe dit thema wel of niet een rol speelt in onze eigen context en traditie.

Kosten
De kosten voor deze dag bedragen € 30,00 per persoon, inclusief koffie/thee en een eenvoudige lunch. Studenten betalen € 15,00.

Locatie
Andreaskerk, Heer Vrankestraat 51, Rotterdam

Aanmelden voor de inspiratiedag via deze link

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.