Vergaderopeningen

Wilt u met uw diaconie of commissie stilstaan bij wat u drijft? Dat kan bijvoorbeeld aan het begin van elke vergadering. Gebruik daarvoor de vergaderopeningen uit Diakonia, speciaal om uw diaconie- of commissievergadering te openen. Ieder opening is een bijbelstudie van 10 tot 15 minuten. Hieronder zetten wij ze voor u op een rij. De handige downloads zijn rechts op de pagina te vinden.

Vergaderopening 1 - De eerste gemeente

 • Lees Handelingen 2: 41-47
 • Open de vergadering met het aansteken van een kaars om stil te staan bij de aanwezigheid van God die het licht van de wereld wil zijn.
 • Ga 3 minuten met uw buurman/-vrouw of plenair in gesprek over het thema ´delen´. Wat delen wij als diakenen? Is het tijd, geld, aandacht? Zijn het spullen of nog iets anders? Hoe ervaart u dit? Wil iemand iets delen?
 • Lees het bijbelgedeelte.
 • Bespreek ongeveer 5 minuten in tweetallen of plenair: Wat gebeurt er precies in dit bijbelgedeelte / Wat herkennen we in dit bijbelgedeelte als het over ons werk als diaken gaat / Geeft dit stuk nieuwe inspiratie voor onze taken als diaken? Hoe dan?
 • Sluit af met het zingen of lezen van het Kerk in Actie-lied Wij delen (www.kerkinactie.nl/lied) en blaas de kaars uit.

Dit bijbelgedeelte geeft een inkijk in de praktijk van de eerste gemeente. Mensen leerden, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. Deze dingen zijn ook nu onderdeel van het leven van de kerkelijke gemeente, het ene soms wat meer dan het andere. Ook laat dit bijbelgedeelte iets van het werk van diakenen zien. Maar zijn dit taken van een diaken alleen, of horen ze bij alle leden van de gemeente?

Vergaderopening 2 - Vreemdeling zijn

 • Lees Exodus 2:18-22
 • Heet iedereen welkom en steek een kaars aan. De kaars staat voor de aanwezigheid van God die het Licht van de wereld wil zijn.
 • Ga 3 minuten met uw buurman/-vrouw in gesprek over ‘vreemdeling zijn’. Wanneer ben/word je een vreemdeling? Voel je je weleens een vreemdeling in je eigen omgeving? Wanneer?
 • Lees met elkaar de bijbeltekst.
 • Bespreek 5 minuten in tweetallen of groepjes van drie: Wat is er precies met Mozes gebeurd / Is een vreemdeling en een vluchteling hetzelfde / Hoe mogen/kunnen wij met vreemdelingen omgaan volgens de Bijbel?
 • Sluit af met het zingen of lezen van lied 975 (couplet 3) en blaas de kaars uit.


Wilt u langer stilstaan bij deze tekst? Op www.kerkinactie.nl/bijbelstudies vindt u een uitgebreide bijbelstudie over deze bijbeltekst, om een avond mee te vullen.

Mozes is op de vlucht geslagen nadat de farao erachter is gekomen dat hij een Egyptenaar heeft vermoord. Hij komt in een voor hem onbekend gebied, hij heeft de woestijn moeten oversteken. Een behoorlijke afstand voor iemand die aan de luxe van het Egyptische hof is gewend. Als Mozes bij de put in Midjan is, ziet hij de dochters van priester Reüel, en hij komt hen te hulp. Hun vader is verbaasd dat ze hem niet meegenomen hebben: denk aan de wet van de gastvrijheid! Hij geeft een van zijn dochters tot vrouw.

Vergaderopening 3 - Samenwerken

 • Lees Spreuken 6: 6-11
 • Heet iedereen welkom en steek een kaars aan. De kaars staat voor de aanwezigheid van God die het Licht van de wereld wil zijn.
 • Ga 3 minuten met uw buurman/-vrouw of plenair in gesprek over ‘samenwerken’. Vindt u samenwerken fijn of regelt u uw zaken liever alleen? Hoe werken we samen in onze diaconie of commissie? En met welke andere organisaties werken we samen? Wat is daar goed aan en wat misschien niet?
 • Lees met elkaar de bijbeltekst en kijk eventueel naar een filmpje over mieren (https://youtu.be/zKEW0f_KMf4 of https://www.youtube.com/watch?v=JcmpPURWhUI).
 • Bespreek 5 minuten in groepjes of plenair: Wat lezen we over de mieren in dit tekstgedeelte? En wat weten we zelf over deze beestjes / Hoe kunnen mieren een inspiratie zijn voor ons werk als diakenen / Zijn wij inderdaad lui? Moeten we harder werken aan de dingen die belangrijk zijn?
 • Sluit af met het zingen of lezen van lied 973 en blaas de kaars uit.

Spreuken 6:6 wijst op mieren. Dieren die wij in ons leven vaak lastig vinden: je wilt geen mieren in huis! Maar wat als we goed kijken naar deze beestjes? Mieren zijn ijverig, ze bereiden zich voor op wat komen gaat, zodat ze niet voor een verrassing komen te staan. En ze werken samen. Een mierenkolonie is boeiend georganiseerd: ze hebben geen leider maar toch is de samenwerking onderling perfect georganiseerd.

Vergaderopening 4 - Wat geef je?

 • Lees Marcus 12:41-44
 • Heet iedereen welkom en steek een kaars aan. De kaars staat voor de aanwezigheid van God die het Licht van de wereld wil zijn.
 • Laat iedereen in 3 minuten met zijn of haar buurman/-vrouw bespreken: Wat is armoede? Wanneer is iemand arm? Ken ik iemand die arm is?
 • Lees met elkaar de tekst hiernaast. U kunt Bijbels of kopieën gebruiken.
 • Bespreek 5 minuten in tweetallen of groepjes van drie: Wat gebeurt er precies in dit verhaal? / Wat doet de arme weduwe en waarom is dat bijzonder? / Waar spoort deze tekst ons toe aan?
 • Sluit af met het zingen of lezen van lied 992:1, 3 en 4 en blaas de kaars uit.

Een quadrans was het muntje in het Romeinse Rijk met de minste waarde. Ons 1 cent muntje, zeg maar. Het valt op dat Jezus niet de rijken of de weduwe aanspreekt over hun of haar geefgedrag, maar een boodschap heeft voor zijn leerlingen. Dat kunnen wij ook ter harte nemen. Jezus is totaal niet onder de indruk van het geld dat de rijken geven, die kunnen dat makkelijk missen. Hij laat zien dat het veel meer waarde heeft wat de vrouw geeft. Zij geeft al haar geld voor haar levensonderhoud weg. Let wel wat hier gebeurt: zoveel rijken rond de tempel en toch is daar die arme weduwe. Terwijl de opdracht aan de mensen toch is om voor de weduwen te zorgen!

Vergaderopening 5 - De verloren munt

 • Lees Lucas 15, vers 8 en 9
 • Heet iedereen welkom en steek een kaars aan. Dat bepaalt iedereen bij de aanwezigheid van God die het Licht van de wereld wil zijn.
 • Ga 3 minuten met uw buurman/-vrouw of plenair in gesprek rond het thema ‘missen’. Wat mis ik in mijn leven, in mijn kerk, in mijn taak als diaken? En: de mensen voor wie wij ons werk als diakenen doen, wat missen zij in hun leven? Wil iemand iets delen?
 • Bespreek ongeveer 5 minuten in tweetallen of plenair: Wat gebeurt er precies in dit verhaal? / Wat mist de vrouw? Mist ze alleen het muntje? / Lijkt ze op de mensen voor wie wij ons diaconale werk doen? / Hoe kunnen wij zelf deze vrouw zijn? / Hoe inspireert zij ons? / Wat vraagt dit van ons in ons eigen leven en in onze taak als diaken?
 • Sluit af met het zingen of lezen van lied 912, couplet 1 en 4 uit het Liedboek en blaas de kaars uit.

De vrouw in dit bijbelverhaal lijkt weduwe te zijn, en weduwen waren in die tijd afhankelijk van hun omgeving. Ze is een muntstuk kwijt, iets waardevols voor haar. Wat doet ze? Opruimen, schoonmaken - huiselijke handelingen om orde te scheppen, ook in het hoofd. En ze vindt wat ze zoekt! Ze is zo blij dat ze een feest geeft.

 

 

 
 

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.