Help een stille coronaramp voorkomen. Hoe kan mijn gemeente meedoen met de campagne?

De komende weken vragen we aandacht voor de stille coronaramp die dreigt in Colombia, IndonesiŽ, MoldaviŽ, Rwanda, Zuid-Afrika en het Midden-Oosten. Zo kunt u meehelpen om deze ramp te voorkomen:

Pinkstercollecte

De pinkstercollecte, op zondag 31 mei*, staat dit jaar helemaal in het teken van de coronahulp. Collecteer op of rond Pinksteren ook voor de campagne ‘Help een stille coronaramp voorkomen’.

Tip: kondig de collecte ruim van tevoren aan en maak gebruik de collecteaankondiging, de sheets voor de beamer en de kerkbladteksten. U vindt ze op kerkinactie.nl/corona.

Een wereldwijd gebed voor in de dienst

Pinksteren: het feest van Gods wereldwijde kerk. In verbondenheid met die kerk willen we zondag 31 mei een gebed bidden dat is geschreven door predikanten uit verschillende landen. Het is een zegengebed bij de collecte voor de coronahulp die kerken wereldwijd verlenen. We danken God voor de gaven die gemeenten hiervoor kunnen geven en bidden Hem om zijn zegen daarover. In de week voor Pinksteren vindt u dit gebed op de site kerkinactie.nl/corona. We willen u vragen of u in het gebed na de collecte dit gebed een plek wilt geven in de liturgie.

Organiseer een actie #coronaproof

U kunt ook meedoen door een leuke actie te organiseren. Juist nu gemeenten niet kunnen samenkomen kan een leuke actie helpen om toch iets te doen en verbonden te blijven. Vanaf donderdag 7 mei vindt u op kerkinactie.nl/corona vijf acties die u eenvoudig en coronaproof in uw gemeente kunt organiseren.

Tip: is het op dit moment lastig als diaconie een actie te organiseren, bijvoorbeeld omdat u aan huis gebonden bent, vraag dan een paar enthousiaste gemeenteleden of jongeren om het voor of met u te organiseren.

Blijf op de hoogte

Op de website, in de nieuwsbrieven en de social media leest u dagelijks persoonlijke verhalen uit Colombia, Indonesië, Moldavië, Rwanda, Zuid-Afrika en het Midden-Oosten.

*In het collecterooster staat Marokko als pinkstercollecte vermeld. Toen we dit project kozen was er van corona nog geen sprake. De stille coronaramp is nu urgent, maar uiteraard bent u vrij om te kiezen voor welk doel u collecteert.

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.