Pinksteren: extra collecte noodhulp corona

De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Mensen kunnen niet naar hun werk en hebben dus geen inkomen en geen eten. Een catastrofe dreigt. Kerk in Actie ondersteunt kerken die deze stille coronaramp helpen te voorkomen. De komende maanden is daar in ieder geval 1,2 miljoen euro voor nodig, maar dit bedrag stijgt nog iedere week. Daarom doen we een beroep op u: wilt u rond Pinksteren extra collecteren voor deze coronahulp en/of een extra gift uit uw noodhulpbudget doen?

Onder de aandacht brengen

Hoe brengt u deze extra collecte onder de aandacht van uw gemeente? Een paar tips:

  • Kondig de collecte een week van tevoren aan en vertel dat het een extra collecte is waar u graag de aandacht op wilt vestigen. Laat vast het filmpje zien dat voor deze collecte is gemaakt: Een stille coronaramp in beeld. Via deze link kunt u het filmpje ook zelf downloaden.

  • Maak gebruik van uw website, kerkblad, nieuwsbrief, etc. U kunt gebruik maken van het kerkbladbericht op kerkinactie.nl/corona.

Collecteren

Nu we thuis de diensten beluisteren en meekijken gaat ook collecteren anders. Tijdens de dienst zou u nogmaals het filmpje kunnen laten zien en daarna een sheet hoe mensen in uw gemeente kunnen geven, bijvoorbeeld door GIVT of overmaken naar het rekeningnummer van uw kerk/diaconie.

Bedankt!

U kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Extra collecte Stille Ramp’. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, ook namens de kerken die met uw bijdragen een stille ramp proberen te voorkomen.

 

Foto: Copyright UNICEF:Dejongh

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.