Save the date: Jubileumeditie 125 jaar Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 7 november 2020

Op zaterdag 7 november 2020 wordt de 125e Landelijke Diaconale Dag gehouden, een jubileumeditie! Reserveer deze dag alvast in uw agenda. Meer informatie volgt.

Lees hieronder een verslag van de Landelijke Diaconale Dag 2019:

'Ieder mens telt!' Dat was het thema van de Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 9 november in Utrecht. Zo’n 1000 bezoekers lieten zich inspireren door plaatselijke diaconale voorbeelden, bijdragen van minister Hugo de Jonge, directeur Jurjen de Groot en Igor Kohaniuk uit Moldavië. Timzingt sloot de dag af met cabaret.

Diaken zijn is zoveel meer dan geld tellen. In het diaconale werk telt het om mensen! Ieder mens moet zo tot zijn of haar recht komen dat de woorden uit Psalm 8 realiteit worden: ‘de mens met eer en heerlijkheid gekroond’.

Spreken met daden
Directeur Jurjen de Groot verbond het thema ‘ieder mens telt’ met de belofte van Psalm 8, die bij de opening gelezen werd. “God heeft óns gekroond. De mens is beelddrager van God. Daarom telt ieder mens! Niemand uitgezonderd.” Al voegde hij er gelijk aan toe dat de werkelijkheid vaak anders is.”Juist als de belofte van psalm 8 en de rauwheid van de werkelijkheid botsen, moeten we ons uitspreken. Op een manier die diakenen eigen is: “Predik het Evangelie, zo nodig met woorden.” Maar vooral met daden. Met uw handen en voeten spreekt u daarmee de boodschap van psalm 8 uit: ieder mens telt. Daarmee bent u een voorbeeld, vormt u een tegenbeweging.”

Bondgenoten
Volgens Minister Hugo de Jonge delen de overheid en diakenen dezelfde missie: om te werken aan een zorgzame samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omkijken en als het nodig is voor elkaar zorgen. “Ik geloof dat we elkaar nodig hebben om als samenleving verbonden te zijn. We kunnen elkaars bondgenoten zijn en het verschil maken voor mensen in eenzaamheid of armoede.

De handreiking die de kerken bieden om maatschappelijke problemen samen aan te pakken, pakt de minister gretig aan. “De kerk houdt ons scherp als dat niet goed gaat, zoals gisteren bij de publicatie van het onderzoek Kerken en Armoede.” Daarbij roept hij de kerken op geen Calimero-houding aan te nemen. De invloed van de kerk op het welzijn van Nederland is volgens de minister groot.

Volgens De Jonge wordt niet verwacht dat we alle problemen oplossen. “Dé armoede kunnen we niet oplossen. Wel kunnen we het verschil maken in de levens van mensen om ons heen. Als diaken maakt u dat verschil. Daar ben ik u zeer erkentelijk voor. Als vrijwilligers een dag het werk zouden neerleggen staat Nederland stil. En de kerk is hofleverancier van vrijwilligers.”

Workshops en belevenismarkt
Zowel in de ochtend als middag bezochten bezoekers meer dan twintig inspirerende workshops die naadloos aansluiten op de taak van diaken, ZWO-commissielid of diaconaal werker. Bijvoorbeeld een workshop voor nieuwe diakenen, voor diakenen die vanuit een kleine gemeente werken en voor diakenen die met complexe hulpvragen te maken hebben. Er is een workshop over de 40dagentijd, over fondsenwerving en over Kids in Actie. Over bijbellezen met migranten, over kinderen & armoede en over diaconaat & Bijbel. En ook was er weer een Belevenismarkt waarop van alles te zien, horen en ervaren was uit de diaconale praktijk.

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.