Landelijke Diaconale Dag 2017

Op zaterdag 11 november jl. was de jaarlijkse Landelijke Diaconale Dag in de Jaarbeurs te Utrecht. Ook dit jaar was het een groot succes. Circa duizend diakenen uit het hele land kwamen bijeen voor ontmoeting en inspiratie. De dag startte met een liturgische opening van ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, een kennisquiz en samenzang met The Psalm Project. Daarna gingen de bezoekers uiteen in één van de ruim 30 workshops over thema’s als duurzaamheid, jeugddiaconaat, armoede en vluchtelingen.

De Landelijke Diaconale Dag is al 122 jaar een belangrijke inspiratiedag voor diakenen, zwo-leden en predikanten. "U bent de smaakmakers als het gaat om diaconaat", zo opende dagvoorzitter Kees Posthumus de dag in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Tijdens een gezamenlijke viering, die korter was dan gebruikelijk zodat bezoekers deel konden nemen aan twee workshoprondes, verzorgde ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, samen met diaken Aede Oostra de liturgische opening. ,,Jezus zegt niet: doe je best, probeer het zout van de aarde te zijn en probeer het licht in de wereld te zijn. Nee, hij zegt: jullie zíjn het.” Aan de hand van de Bergrede gaf ds. de Reuver uitleg. ¨Je bent smaakmaker wanneer je je niet verkijkt op mensen vanwege status en rijkdom, glamour en glitter. Wanneer je ze kunt zien als mensen die door God gezien zijn en die net als jij beelddrager zijn van God. Wanneer je ze in al hun kwetsbaarheid kunt zien met andere ogen, met de ogen van Jezus.” In de plenaire opening werd gezongen onder begeleiding van The Psalm Project.

Tijdens een quiz konden de bezoekers via hun smartphone hun kennis testen over het werk van Kerk in Actie. Wat is het motto van de organisatie? Door welk bijbelverhaal laat zij zich inspireren? En met welke partijen werkt Kerk in Actie samen? Via de quizvragen kwamen, gedurende de presentatie van Kees Posthumus, interessante feiten naar boven. Maar liefst 94% van de gemeenten van de Protestantse Kerk blijkt het werk van Kerk in Actie te ondersteunen en slechts 3% van de opbrengst blijft aan de strijkstok hangen. Veerle Rooze bleek de meeste vragen (in een zo kort mogelijke tijd) goed te hebben. Na de quiz keek Daan Verbaan van Kerk in Actie terug op het afgelopen jaar, waarin maar liefst 25 miljoen euro werd opgehaald voor onder meer de hongersnood in Afrika, overstromingen in Bangladesh, de Rohingya en de kerken in het Midden Oosten.

Aan het einde van de ochtend kozen de diakenen de 'Smaakmaker van het Jaar'. Liefst 50 diaconale initiatieven werden in de afgelopen maanden genomineerd. Door een vakjury werd een top drie samengesteld en de bezoekers van de Landelijke Diaconale Dag gaven de doorslag. De verkiezing werd dit jaar voor het eerst georganiseerd om diaconale initiatieven te verzamelen en te belonen. Marja Hanko van eetgroep HapSnap uit Montfoort kreeg uit handen van Tweede Kamerlid Joël Voordewind de eerste prijs.

Workshops en informatiemarkt
Na de ochtendviering gingen de bezoekers naar één van de ruim 30 workshops over thema’s als duurzaamheid, jeugddiaconaat, armoede en vluchtelingen. Ook werd er gedebatteerd over 'Kerk in een seculiere samenleving' met ds. René de Reuver, Elsbeth Gruteke (radiopresentator en predikante in Amsterdam en Rik Torfs (hoogleraar aan de KU Leuven) en werden de uitkomsten van 10 jaar onderzoek naar diaconaat gepresenteerd door Stichting Rotterdam. Tijdens de lunch werden de bezoekers getrakteerd op een concert van The Psalm Project om vervolgens weer actief aan de slag te gaan. Zo werd samen met een migrantenkoor van de Karengemeenschap een lied aangeleerd.

Liturgische afsluiting
Tijdens de afsluitende viering brachten de diakenen samen met het migrantenkoor het lied ten gehore, waarna de complete zaal met zang en gebaren aanhaakte. Ook werd er vooruitgekeken naar de Advent- en Kerstcampagne 'Geef hoop aan een kind op de vlucht', waarin kerken ook zelf vluchtelingen uit kan nodigen aan Tafels van Hoop. Ds. Karin van den Broeke, preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, sloot de dag af.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.