Proeverij rond diaconale training voor predikanten en kerkelijk werkers

Op vrijdag 22 maart 2019 is er een proeverij rond de diaconale training ‘Leren geloven in diaconaal handelen’. Deze training maakt in het seizoen 2019-2020 deel uit van de voortgezette nascholing van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en wordt vergoed voor predikanten en kerkelijk werkers die werkzaam zijn in de Protestantse Kerk in Nederland.

De training wordt ontwikkeld in een samenwerking van PThU en Kerk in Actie. De proeverij stelt u in de gelegenheid om kennis te maken met de insteek van de training als ‘leren geloven in diaconaal handelen’, waarover hieronder meer uit de doeken wordt gedaan.

Diaconale training
In de training staan de rol, taak en verantwoordelijkheid van de predikant en kerkelijk werker centraal als het gaat om het leren aan diaconaal handelen. Waarom is dit belangrijk? Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij het diaconaat, maar zij krijgen weinig tot geen inhoudelijke begeleiding. Juist hier ligt echter een belangrijke verantwoordelijkheid voor de professionele theoloog. Bij ‘inhoudelijke begeleiding’ gaat het erom te leren hoe het handelen en het geloven met elkaar in verband staan. Het geloof kan het handelen motiveren, maar omgekeerd kan het handelen het geloof ook voeden. Diaconaal handelen is namelijk meer dan ‘zorgen voor anderen’. Kijkend vanuit het evangelie moeten we zeggen, dat het ons doet deelnemen aan een geloofsgeheimenis. Bij Jezus leren we hoe God zich betrekt op de minsten van de mensen. Door in deze beweging te participeren leren we wat ‘geloven’ is. Diaconaal handelen levert kennis op (over God, de samenleving en onszelf) en wij veranderen er innerlijk door. In die zin is er in het diaconaat sprake van een inwijding in een geloofsgeheimenis. Met een theologische term wordt dit ‘mystagogie’ genoemd.

Evenwel het geloofskarakter van wat diakenen en diaconale vrijwilligers doen, blijft meestal impliciet. Het is bemoedigend en werkt bevruchtend om dit met elkaar te expliciteren. Diaconaat kan dan ook beter doorwerken in velden als gemeenteopbouw, pastoraat, vorming en toerusting, liturgie en prediking.

Bedoeling en opzet
De bedoeling van de training is dat predikanten en kerkelijk werkers er in hun eigen gemeente mee aan de slag gaan. De activiteiten van diakenen en diaconale vrijwilligers zijn het vertrekpunt. Het is belangrijk om deze goed te kennen om de vraag te kunnen stellen waar het hen om gaat en of en hoe zij dat in verband brengen met hun geloof. Tijdens de training onderzoekt u dan ook de manieren van geloven die in het diaconale handelen van de vrijwilligers zelf te vinden zijn.

De training start met een tweedaagse bijeenkomst waarin de eigen betrokkenheid op diaconaat en de theologische visie erop worden besproken. Met het oog daarop is voorwerk verricht en is een reader gelezen. Vervolgens gaat men in de volgende drie maanden in de eigen gemeentepraktijk aan de slag met de vruchten van deze tweedaagse. De afsluitende dag staat in het teken van eindpresentaties van de deelnemers.

Proeverij
Tijdens de proeverij vertelt ds. Sjaak Visser uit Zaandam hoe hij in en met zijn gemeente tegen vragen aanliep die aan de orde komen in de training. Dr. Henk Meeuws geeft op basis van zijn gelijknamige proefschrift een toelichting op ‘diaconaat als mystagogie’.

De proeverij vindt plaats op het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, 3533AE te Utrecht. Inloop vanaf 13.30 uur, het programma start om 14 uur en duurt tot 16.30 uur. 

De kosten voor deelname aan de proeverij bedragen € 15,-. U kunt zich voor 15 maart a.s. aanmelden door het formulier hieronder in te vullen. 

 

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.