Doe mee aan de training ´Leren geloven in diaconaal handelen´

In veel gemeenten zijn talloze vrijwilligers betrokken bij het diaconaat. In de praktijk blijkt dat zij weinig tot geen inhoudelijke begeleiding krijgen. Juist hierin ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de professionele theoloog. De diaconale training ´Leren geloven in diaconaal handelen´ is speciaal ontwikkeld voor predikanten en kerkelijk werkers die zich willen bezinnen op hun relatie tot en hun betekenis voor het diaconaat van hun gemeente en vaardigheden willen verwerven op dit terrein.

In deze training staan de rol, taak en verantwoordelijkheid van de predikant en kerkelijk werker centraal als het gaat om leren aan diaconaal handelen. Waarom is dit belangrijk? Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij het diaconaat, maar zij krijgen weinig tot geen inhoudelijke begeleiding. Juist hier ligt echter een belangrijk verantwoordelijkheid voor de professionele theoloog. Bij ‘inhoudelijke begeleiding’ gaat het erom te leren hoe het handelen en het geloven met elkaar in verband staan. Het geloof kan het handelen motiveren, maar omgekeerd kan het handelen het geloof ook voeden. Diaconaal handelen is namelijk meer dan ‘zorgen voor anderen.’

Doel van de training

De bedoeling van de training is dat predikanten in hun eigen gemeente hiermee aan de slag gaan. Het vertrekpunt zijn de activiteiten van diakenen en diaconale vrijwilligers. Het is belangrijk om deze goed te kennen om de vraag te kunnen stellen waar het hen om gaat en of en hoe zij dat in verband brengen met hun geloof. Tijdens de training onderzoekt u de manieren van geloven die in het diaconale handelen van de vrijwilligers zelf te vinden zijn.

De training start met een tweedaagse bijeenkomst waarin de eigen betrokkenheid bij diaconaat en de theologische visie die daarbij hoort worden besproken. Met het oog daarop heeft de deelnemer voorwerk verricht en de reader gelezen. Vervolgens gaat de deelnemer in de volgende drie maanden in de eigen gemeentepraktijk aan de slag met de vruchten van deze tweedaagse. De afsluitende dag staat in het teken van eindpresentaties van de deelnemers.

Aanmelden

De training wordt gegeven door de Protestantse Theologische Universiteit, in samenwerking met Kerk in Actie. Docenten zijn Dr. Trinus Hoekstra (Kerk in Actie) en Dr. Erica Meijers (PThU), op 5 en 6 februari en 13 mei 2020. Deadline voor inschrijving is 6 december 2019. Aanmelden kan via deze link

 

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.