Particuliere Initiatieven

Veel Nederlandse burgers leveren een actieve bijdrage aan de strijd tegen armoede, ongelijkheid en uitsluiting wereldwijd via kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Dit worden particuliere initiatieven genoemd. Ook veel kerkelijke gemeenten zijn direct betrokken bij ontwikkelingsprojecten.

Betrokken bij een particulier initiatief?

Kerk in Actie ondersteunt initiatieven van stichtingen, scholen en plaatselijke kerkelijke gemeenten. Als u betrokken bent bij een 'eigen' ontwikkelingsproject, kan Kerk in Actie u mogelijk ondersteunen. Zo willen we samen met u betrokken zijn bij mensen wereldwijd. De ondersteuning van Kerk in Actie bestaat uit advies, training, netwerken en financiering. 

Header%20Nieuwsbrief%20KiA%20PI.jpg

Advies over uw project
De opzet en uitvoering van projecten kunnen veel vragen oproepen. Wij kunnen in een adviesgesprek met u meedenken over de projecten waarbij u betrokken bent. We kunnen u adviseren over het projectplan, de financiering, de ontwikkeling van de organisatie of de lokale inbedding. We maken hierbij gebruik van de kennis van onze collega’s van diverse nationaliteiten op onze regionale kantoren in het buitenland.

Kennis verdiepen en uitwisselen
Naast gerichte adviesgesprekken zijn er ook mogelijkheden voor training, kennisuitwisseling en netwerken. U kunt dan kennismaken en uitwisselen met andere vergelijkbare initiatieven. Kerk in Actie werkt hierbij samen met Edukans en Wilde Ganzen. Do.13 september 2018: Workshop Van tehuis naar familiegerichte zorg.

Samen financieren
Kerk in Actie kan financieel bijdragen aan uw project, wanneer u zelf ook twee derde van projectkosten werft. Het project moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden en er moeten ook andere fondsen beschikbaar zijn. Kijk rechts onder Downloads naar de criteria. Ook vindt u daar een formulier met uitleg hoe u een financiële aanvraag bij Kerk in Actie kunt indienen. Als u niet aan de criteria voldoet, kan Kerk in Actie u adviseren waar u elders financiering kunt aanvragen. 

Spotlight Supports
Twee of drie keer per jaar zet Kerk in Actie een Spotlight Supports uit rond een bepaald thema. Dan kunnen particuliere initiatieven een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Onderwerpen waarvoor financiering aangevraagd konden worden zijn bijvoorbeeld: voedselzekerheid, gehandicapten, kinderrechten. Abonneer u op onze nieuwsbrief als u op de hoogte gehouden wilt worden van deze mogelijkheid voor financiële steun van uw initiatief. 

Contact
Over al deze zaken denkt Kerk in Actie graag met u mee. Vraag een gratis adviesgesprek aan. Bel (030) 692 7982 of stuur een e-mail naar particulierinitiatief@icco-cooperation.org

Meer informatie
Bestel de gratis folder Betrokken bij een ontwikkelingsproject? via de webwinkel.

Naast Kerk in Actie ondersteunen verschillende andere organisaties Particulier Initiatief. Ook bij hen is vaak interessante informatie te vinden:

Edukans Partnership – steunt onderwijsprojecten in acht landen
Wilde Ganzen – steunt particuliere initiatieven wereldwijd en heeft op de website kennisdocumenten over project management
Kleine Goede Doelen (Partin) – biedt een toolkit over ANBI registratie, stichting oprichten, verhalen schrijven en financiering
OneWorld/Werelddoeners – brengt diverse initiatieven in beeld en geeft mogelijkheden tot uitwisseling.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.