50+ reis naar Zuid-Afrika

Voor wie: Volwassenen (vanaf 50 jaar)
Reisdatum: dinsdag 21 februari tot en met vrijdag 3 maart 2017 
Kosten: rond 1700 euro (incl. voorbereiding, reis, overnachtingen, maaltijden, excursies)
Groepsgrootte: maximaal 12 mensen
Voorbereidingsdagen: za. 21 januari 2017 & za. 11 februari 2017
Terugkomdag: zaterdag 1 april 2017
Meer info: Hanneke van den Biggelaar, reizen@kerkinactie.nl, tel. (030) 692 7869.

Ga mee op reis naar Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een intrigerend land, omdat het zo’n andere ontwikkeling heeft doorgemaakt dan de rest van Afrika. Voor Nederlanders blijft het extra bijzonder vanwege een gedeeld verleden en een verwante taal. In dit land van grote uitersten brengt u onder meer een bezoek aan een partner van Kerk in Actie, die centraal staat in de 40dagentijd in 2017: de Sozo Foundation. Daarnaast zullen ook andere partners van Kerk in Actie bezocht worden. In Kaapstad zal Hanna Wapenaar bij de groep aansluiten, die sinds januari 2015 door Kerk in Actie is uitgezonden naar Zuid-Afrika. Vanuit het Ujamaa Centrum in Pieter Maritzburg verzorgt zij bijbelstudies in lokale geloofsgemeenschappen waar mensen worstelen met armoede, geweld en ziekte. Ook ondersteunt ze het centrum bij hun communicatie via website en nieuwsbrieven. De reis wordt vanuit Nederland begeleid door een ervaren begeleider van Kerk in Actie. Natuurlijk geniet u ook van de prachtige natuur en culturele bezienswaardigheden. Zo krijgt u een zo gevarieerd beeld van dit boeiende land.

Veel sociale ongelijkheid

In 1994 werd de Apartheid officieel afgeschaft. Sindsdien is er veel verbeterd voor de zwarte en gekleurde bevolking. Toch hebben de opeenvolgende regeringen hun beloftes voor meer gelijkheid tussen blank en zwart niet kunnen waarmaken. Er is nog steeds veel sociale ongelijkheid. Veel hoog opgeleide blanke én zwarte jongeren zijn geëmigreerd: een ware “brain-drain”. Laag opgeleide mensen vinden moeilijk werk. Een deel raakt betrokken bij criminaliteit, drankmisbruik en (huiselijk) geweld. Veel (vooral zwarte) jongeren zien geen mogelijkheden om hun leven te verbeteren. Dat veroorzaakt regelmatig grote sociale en politieke onrust, wat een groot gevaar is voor de Zuid-Afrikaanse samenleving.

Kinderen en jongeren een betere toekomst bieden

Kerk in Actie steunt in Zuid-Afrika vooral organisaties die zich inzetten voor kinderen en jongeren, zoals bijvoorbeeld de christelijke Sozo Foundation. Deze stichting ondersteunt zwarte jongeren in Vrygrond, een grote arme gemeenschap bij Kaapstad. Sozo heeft een jeugdcafé opgezet waar jongeren opgeleid worden en zich kunnen ontspannen. Ze krijgen onderwijs, leren praktische vaardigheden en er is aandacht voor hun wel en wee. Het helpt deze jongeren om werk te vinden en weer te geloven in hun toekomst. Via deze reis krijgt u de kans om met eigen ogen te zien hoe uw bijdrage aan Kerk in Actie besteed wordt.


Terug naar Reizen
  • Aan de rechterzijde van deze pagina kunt u de algemene voorwaarden van Kerk in Actie Reizen downloaden.