Thema Op zoek naar veiligheid

Hoe bescherm je jezelf en je dorp tegen het ieder jaar terugkerende water in Bangladesh? Wat als je je kinderen geen eten meer kunt geven door de extreme droogte, zoals in EthiopiŽ? Hoe bouw je je leven weer op na een alles verwoestende aardbeving zoals in Nepal? Waar vind je een veilige plek als je moet vluchten voor oorlog zoals in SyriŽ?

De lokale kerk helpt mensen die getroffen zijn door rampen en oorlog. Vaak met weinig middelen en met ongelofelijk veel inzet. Lokale kerken en organisaties komen met uw steun wereldwijd in actie bij een ramp of noodsituatie. Ze voorzien mensen in hun eerste levensbehoeften. Daarna kijken ze samen met de getroffen bevolking hoe zij weer kunnen bouwen aan een hoopvolle toekomst. Daarvoor is gebed nodig, meeleven en geld.

Ja, wij melden ons aan voor het thema Op zoek naar veiligheid en ontvangen het startpakket!

Ja, wij melden ons aan voor de nieuwsbrief Op zoek naar veiligheid!

Meld u ook aan voor nieuws over het project dat u centraal stelt. Klik op de link voor meer informatie en vul rechtsboven het scherm in. U ontvangt dan nieuws per email. Ook interessant voor gemeenteleden.

  • Project 1. Droogte bestrijden in Ethiopië

Hoe overleef je als er negen maanden geen regen valt? Hoe voorkom je dat de volgende extreme droogte in Ethiopië weer een ramp wordt? Kerk in Actie traint de Evangelische Kerk in Ethiopië om mensen beter bestand te maken tegen rampen. Daarnaast bieden de kerken voedselhulp in tijden van nood. Lees meer: www.kerkinactie.nl/ethiopie.

  

trans.gif

  • Project 2. De strijd tegen het water in Bangladesh

Bangladesh wordt regelmatig getroffen door cyclonen en overstromingen. Met uw steun kunnen Bengaalse organisaties hulp bieden aan mensen die dakloos zijn geworden. En de bevolking voorbereiden op mogelijke rampen om de gevolgen van een overstroming beter op te vangen. Lees meer: www.kerkinacie.nl/bangladesh.

  • Project 3. Vluchtelingen opvangen in Zuid-Soedan

Kort na de onafhankelijkheid in 2011 brak in Zuid-Soedan een burgeroorlog uit. Nu zijn 2,3 miljoen mensen op de vlucht. Steun Zuid-Soedanese organisaties om vluchtelingen op te vangen in kampen en van dekens en drinkwater te voorzien. Vrouwen leren voedsel verbouwen. Zo wordt voorkomen dat hun kinderen ondervoed raken. Lees meer: www.kerkinactie.nl/zuidsoedan.

  • Project 4. Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië

Miljoenen Syriërs zijn op drift. Samen met ACT Alliance zorgt Kerk in Actie voor onderwijs en traumaverwerking voor vluchtelingkinderen in Syrië en in de buurlanden Libanon en Jordanië. Ook zorgen zij voor medische zorg voor baby's en zwangere vrouwen en maaltijden voor gezinnen in vluchtelingenkampen. Lees meer: www.kerkinactie.nl/syrie.

  • Project 5. Overleven na een aardbeving op Nepal

Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving. 8.000 mensen kwamen om het leven, 22.000 mensen raakten gewond en 800.000 huizen zijn verwoest. We houden u graag op de hoogte van wat er met het ingezamelde geld gebeurt en hoe mensen overleven. Lees meer: www.kerkinactie.nl/nepal. Er zijn over dit project geen collectefolders, filmpjes, powerpoints of afkondigingen beschikbaar.

Wat doet Kerk in Actie met uw bijdrage?

  • Eén kilo droogtebestendig zaaigoed voor groente in Ethiopië kost 24 euro
  • Voor 200 euro krijgt een gezin in Syrië een pakket huishoudelijke artikelen
  • Voor 700 euro krijgen vluchtelingen in Zuid-Soedan een gemeenschappelijk toilet

Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v Thema N00600.

Het thema Op zoek naar veiligheid heette eerst thema Noodhulp. Alle noodhulp van Kerk in Actie wordt uitgevoerd met het interkerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by Churches Together), waarin 140 kerken en christelijke organisaties uit de hele wereld samenwerken. Lokale organisaties en kerken kennen het gebied en de bevolking het beste en weten daardoor bij uitstek waar de nood het hoogst is.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.