Thema Op zoek naar veiligheid

Hoe bescherm je jezelf en je dorp tegen het ieder jaar terugkerende water in Bangladesh? Wat als je je kinderen geen eten meer kunt geven door de extreme droogte, zoals in EthiopiŽ? Waar vind je een veilige plek als je moet vluchten voor oorlog zoals in SyriŽ of als je uitgemoord wordt zoals de Rohingya uit Myanmar? Hoe bouw je je leven weer op als je op de vlucht bent voor droogte en geweld in Zuid-Soedan?

De lokale kerk helpt mensen die getroffen zijn door rampen en oorlog. Vaak met weinig middelen en met ongelofelijk veel inzet. Lokale kerken en organisaties komen met uw steun wereldwijd in actie bij een ramp of noodsituatie. Ze voorzien mensen in hun eerste levensbehoeften. Daarna kijken ze samen met de getroffen bevolking hoe zij weer kunnen bouwen aan een hoopvolle toekomst. Daarvoor is gebed nodig, meeleven en geld.

1. Ja, wij melden ons aan voor het thema Op zoek naar veiligheid
(U ontvangt dan het startpakket)

2. Bekijk alle materialen bij thema Op zoek naar veiligheid

3. Meld u aan voor de nieuwsbrief Op zoek naar veiligheid!

4. Meld u ook aan voor nieuws over het project dat u centraal stelt. Klik hieronder op de link bij het project en vul op de projectpagina het scherm rechts boven in. U ontvangt dan nieuws per email. Ook interessant voor gemeenteleden.

  • Project 1. Droogte bestrijden in Ethiopië

Hoe overleef je als er negen maanden geen regen valt? Hoe voorkom je dat de volgende extreme droogte in Ethiopië weer een ramp wordt? Kerk in Actie traint de Evangelische Kerk in Ethiopië om mensen beter bestand te maken tegen rampen. Daarnaast bieden de kerken voedselhulp in tijden van nood. Lees meer: www.kerkinactie.nl/ethiopie.

  

trans.gif

  • Project 2. De strijd tegen het water in Bangladesh

Bangladesh wordt regelmatig getroffen door cyclonen en overstromingen. Met uw steun kunnen Bengaalse organisaties hulp bieden aan mensen die dakloos zijn geworden. En de bevolking voorbereiden op mogelijke rampen om de gevolgen van een overstroming beter op te vangen. Lees meer: www.kerkinacie.nl/bangladesh.

  • Project 3. Vluchtelingen opvangen in Zuid-Soedan

Kort na de onafhankelijkheid in 2011 brak in Zuid-Soedan een burgeroorlog uit. Nu zijn 2,3 miljoen mensen op de vlucht. Steun Zuid-Soedanese organisaties om vluchtelingen op te vangen in kampen en van dekens en drinkwater te voorzien. Vrouwen leren voedsel verbouwen. Zo wordt voorkomen dat hun kinderen ondervoed raken. Lees meer: www.kerkinactie.nl/zuidsoedan.

  • Project 4. Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië

Miljoenen Syriërs zijn op drift. Samen met ACT Alliance zorgt Kerk in Actie voor onderwijs en traumaverwerking voor vluchtelingkinderen in Syrië en in de buurlanden Libanon en Jordanië. Ook zorgen zij voor medische zorg voor baby's en zwangere vrouwen en maaltijden voor gezinnen in vluchtelingenkampen. Lees meer: www.kerkinactie.nl/syrie.

  • Project 5. Hulp aan Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar

We houden u graag op de hoogte van de actualiteit. Lees meer en abonneer u op het projectnieuw via: www.kerkinactie.nl/rohingya. Er zijn rond dit project geen collectefolders, powerpoints of afkondigingen beschikbaar, maar er is wel een filmpje.

Wat doet Kerk in Actie met uw bijdrage?

  • Eén kilo droogtebestendig zaaigoed voor groente in Ethiopië kost 24 euro
  • Voor 200 euro krijgt een gezin in Syrië een pakket huishoudelijke artikelen
  • Voor 700 euro krijgen vluchtelingen in Zuid-Soedan een gemeenschappelijk toilet

Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v Thema N00600.

Het thema Op zoek naar veiligheid heette eerst thema Noodhulp. Alle noodhulp van Kerk in Actie wordt uitgevoerd met het interkerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by Churches Together), waarin 140 kerken en christelijke organisaties uit de hele wereld samenwerken. Lokale organisaties en kerken kennen het gebied en de bevolking het beste en weten daardoor bij uitstek waar de nood het hoogst is.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.