Thema Versterk de kerk

Samen zijn we de kerk. Van Amersfoort tot Dhaka en van Guatemala Stad tot Garoua. Arm en rijk. Wereldwijd maken kerken zich sterk voor wie kwetsbaar is. Zij delen geloof, verzetten zich tegen armoede en onrecht, zetten zich in voor vrede en goed leiderschap. Laat u inspireren door de wereldwijde kerk en kom in actie om deze kerken te versterken.

Een kerk deelt wat haar gegeven is: vijf broden en twee vissen, tijd en talent, geld en goed of huis en haard. Niet voor iedere kerk is dit gemakkelijk. Bijvoorbeeld omdat die is gevestigd in een arm gebied of in een land waar christenen in verdrukking leven. Samen met de partners van Kerk in Actie komt uw kerk in actie voor een sterke kerk wereldwijd. 

1. Ja, wij melden ons aan voor het thema Versterk de Kerk
(U ontvangt dan het startpakket)

2. Bekijk alle materialen bij het thema Versterk de kerk.

3. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Versterk de kerk (2x per jaar)

4. Meld u ook aan voor nieuws over het project dat u centraal stelt. Klik hieronder op de link bij het project en vul op de projectpagina het scherm rechts boven in. U ontvangt dan nieuws per email. Ook interessant voor gemeenteleden.

  • Project 1. Bangladesh: christenen in een islamitisch land

De organisatie Isa-e Church steunt jonge christenen die vroeger moslim waren. Zij helpen bij het opbouwen en vormen van eigen gemeenten en geloofsvormen. De nieuwe gemeenten passen bij de cultuur en tradities van deze christenen. Het christelijk geloof is zo toegankelijk en herkenbaar. Lees meer: www.kerkinactie.nl/isaechurch.

  • Project 2. Kameroen: predikanten opleiden en duurzame landbouw

De Lutherse Broederkerk van Noord- Kameroen is een kerk die de arme boerengemeenschap houvast wil bieden. In materieel én in geestelijk opzicht. Onder andere door duurzame landbouw te stimuleren, vanuit de kracht van de bevolking zelf en onder leiding van dorpscomités. En door theologische opleidingen te bieden. Lees meer: www.kerkinactie.nl/kameroen.

  • Project 3. Guatemala: vrouwen versterken in kerk en samenleving

Predikante Delia Leal uit Guatemala werkt bij de organisatie Cedepca, die opkomt voor een betere positie van de vrouw. Vrouwen krijgen cursussen over gezonde relaties, het benoemen van pijn en de kracht van de vrouw om hen weerbaar te maken en geweld te voorkomen. Lees meer: www.kerkinactie.nl/cedepca.

  • Project 4. Pakistan: zorgzame kerk voor jongeren en vrede

In Pakistan is slechts twee procent van de bevolking christen. De kerk is hun veilige toevluchtsoord. Via Kerk in Actie steunt u met name hun inzet voor jongeren, meisjes, vrouwen en gehandicapten. Ze werken samen met moslims aan vrede. Lees meer: www.kerkinactie.nl/pakistan.

  • Project 5. Syrië: kerken als bakens van hoop

Steun de kerken in Syrië, zodat zij mensen kunnen helpen met opvang, voedsel, medicijnen, kleding, schoon ondergoed, maandverband en zeep. Daarnaast leiden de kerken jongeren op om diaconaal werk en noodhulp te bieden. Lees meer: www.kerkinactie.nl/kerkensyrie.

Wat doet Kerk in Actie met uw bijdrage?

  • Eén Bijbel voor een christen in Bangladesh kost 2,55 euro per stuk
  • Eén schaap die melk en mest levert kost 45 euro in Noord-Kameroen
  • Eén theologiestudent in Kameroen een jaar lang opleiden kost 2.000 euro
  • Psychologische en juridische ondersteuning van vijf vrouwen die slachtoffer zijn van geweld in Guatemala kost gemiddeld 400 euro

Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v Thema Z00400.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.